Z okazji Dnia Hutnika dużo zdrowia i wytrwałości w ciężkiej pracy dla całej Braci Hutniczej życzy ZZ HUTNIK.25.04.2024 - Nagroda EBITDA + Mały Hutnik
Zgodnie z Porozumieniem Płacowym na rok 2024 i zapisami Układu Zakładowego, wraz z wynagrodzeniem za kwiecień 2024r. - t.j. 9 maja 2024r. zostanie dodatkowo wypłacona kwota w łącznej wysokości 1040,40 zł na każdego uprawnionego do jej otrzymania pracownika.

Na powyższą kwotę składają się:
1. Nagroda z tytułu osiągnięcia wyniku EBITDA za 3 pierwsze miesiące roku - w łącznej wysokości 440 zł.
2. Tzw. Mały Hutnik - w wysokości 600,40 zł.

Uprawnionymi do otrzymania dodatków są osoby, które:
1. W przypadku nagrody EBITDA - są pracownikami spółki objętymi Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy i będą pozostawali w zatrudnieniu na dzień 01.05.2024 r.
2. W przypadku tzw. Małego Hutnika - są zatrudnieni w spółce nie krócej niż 12 miesięcy i otrzymają wynagrodzenie w dniu wypłaty Małego Hutnika - t.j. 9 maja 2024r.Odpowiedź na Wniosek Związków Zawodowych o przyznanie nagrody "rocznicowej"
Wniosek Związków Zawodowych o przyznanie nagrody "rocznicowej"
Ulga podatkowa - składka członkowska ZZ HUTNIK
Ulga na związki zawodowe w rocznym zeznaniu PIT polega na odliczeniu składek członkowskich przez osoby należące do organizacji związkowych. W roku podatkowym 2024, podczas składania rocznej deklaracji podatkowej PIT za 2023 rok, istnieje możliwość odliczenia tych składek w maksymalnej wysokości 840 zł.

Możliwość odliczenia składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych w deklaracji rocznej PIT, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 840 zł, wynika z przepisów zawartych w art. 26 ust. 1 pkt 2c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Porozumienie płacowe na rok 2024
Wzrost płac zasadniczych

Uzgodniono łączny wzrost płac zasadniczych pracowników spółki objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy (ZUZP) o 450 zł z podziałem na następujące składniki:

1. Wzrost płac zasadniczych dla wszystkich pracowników objętych ZUZP - 400 zł na pracownika (od 1 stycznia 2024 r.)
2. Wzrost indywidualnych płac zasadniczych dla pracowników objętych ZUZP - 50 zł średnio na pracownika (od 1 kwietnia 2024 r.)

Wzrost płac dotyczy pracowników (objętych ZUZP) zatrudnionych najpóźniej 31 grudnia 2023 r. Wzrost płac nie dotyczy osób zatrudnionych w roku 2024, gdyż ich płace zasadnicze ustalane są na etapie rekrutacji z uwzględnieniem wynagrodzeń rynkowych na danym stanowisku.

Nagrody
Uzgodniono przeznaczenie środków finansowych na następujące nagrody:

1. Nagroda za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie Spółki w roku 2023 w wysokości 500 zł na pracownika, wypłacana w dwóch częściach - z wynagrodzeniem za lipiec i listopad br.
2. Nagroda dodatkowa w wysokości 1000 zł na pracownika wypłacana z wynagrodzeniem za styczeń br.
3. Nagroda EBITDA w wysokości 400 zł na pracownika wypłacana w częściach wg następujących zasad:

a) w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku EBITDA za 3 pierwsze miesiące roku 2024 - z wynagrodzeniem za kwiecień, w wysokości 200 zł na pracownika,
b) w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku wynik EBITDA za 6 pierwszych miesięcy roku 2024 - z wynagrodzeniem za lipiec, w wysokości 100 zł na pracownika,
c) w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku wynik EBITDA za 10 pierwszych miesięcy roku 2024 - z wynagrodzeniem za listopad, w wysokości 100 zł na pracownika.

W przypadku osiągnięcia lepszego wyniku EBITDA niż zakładany nastąpi zwiększenie kwot nagród o procentową wielkość przekroczenia dodatniego, nie więcej jednak niż o 20 proc.
Dodatkowo informujemy, że w ślad za zmianami w wynagrodzeniu zasadniczym wynikającymi z podwyżki w wysokości średnio 450 zł na pracownika następuje wzrost wysokości pochodnych od wynagrodzenia (funduszu premiowego i dodatkowego funduszu motywacyjnego, wynagrodzenia i dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych oraz Pracowniczego Programu Emerytalnego), średnio o 76 zł na pracownika.
Prosimy o wsparcie leczenia i rehabilitacji syna naszego kolegi z Dąbrowskiej Stalowni.Wzrost dodatku zmianowego na 2024 rok
W oparciu o zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy uzgodnionego z Organizacjami Związkowymi od 1 stycznia 2024 roku następuje wzrost wynagrodzenia za pracę zmianową.

Dodatek zmianowy wzrasta z kwoty 5,12 zł do 6,12 zł za godzinę pracy (wzrost o 20%). Dodatek zmianowy za nominalny czas pracy w miesiącu jest wyższy o 171 zł i wynosi średniomiesięcznie 1024 zł.


Regulamin ZFŚS na 2024 rokW załączniku regulamin ZFŚS na 2024 rok.

Kliknij tutaj.Inicjatywa pracowników w sprawie odwrócenia harmonogramu 4BOP


Odpowiedź Pracodawcy na propozycję Związków Zawodowych w temacie wzrostu wynagrodzeń w 2024 roku.

Dodatkowe świadczenie finansowe z ZFŚS przed Świętami Bożego Narodzenia
Główna Komisja Świadczeń Socjalnych, w skład której wchodzą przedstawiciele Zakładowych Organizacji Związkowych oraz przedstawiciele naszej firmy, zdecydowała o wypłacie drugiego w tym roku dodatkowego świadczenia finansowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dodatek zostanie wypłacony, aby wspomóc przygotowania pracowników do Świąt Bożego Narodzenia.

Przyjęto następujące warunki i kryteria:


1. GKŚS ustaliła niniejsze warunki ubiegania się o ww. świadczenie:

a. Pracownicy ArcelorMittal Poland S.A. pozostający w zatrudnieniu w dniu złożenia wniosku (pkt 1, ppkt c) i są uprawnieni do korzystania z ZFŚS, mogą ubiegać się o przedmiotowe świadczenie.

b. Warunkiem otrzymania świadczenia z ZFŚS jest poprawne złożenie "informacji o dochodzie w rodzinie na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland w 2023 r."" - w przypadku specjalnej strony SocialPartner wymóg ten wymóg ten wypełnia posiadanie aktualnego Profilu z udokumentowanymi dochodami na 2023 r. Dotyczy tylko tych pracowników, którzy w 2023r. jeszcze nie założyli ww. profilu, lub nie zaktualizowali profilu w 2023 r. lub dane w profilu uległy zmianie.

c. W przypadku pracowników obsługiwanych socjalnie przez Impel Facility Services (Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Chorzów, Świętochłowice i Zdzieszowice) - wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w terminie od 16.11.2023 r. do 22.12.2023 r. wyłącznie za pośrednictwem strony: SocialPartner dostępnej pod adresem https://socialpartner.pl

Realizacja świadczenia nastąpi tak szybko jak to możliwe.

2. Kryteria w zakresie wysokości świadczenia:

Propozycja Organizacji Związkowych dotycząca wzrostu wynagrodzeń w 2024 roku

Marszobieg charytatywny i akcje towarzyszące - Tydzień Zdrowia 2023


Serdecznie zapraszamy do udziału w IX Marszobiegu Charytatywnym, podczas którego zbierać będziemy fundusze na leczenie i rehabilitację 14 dzieci naszych pracowników, które potrzebują naszego wsparcia.

Spotykamy się:
26 września w Dąbrowie Górniczej, start o godz. 10:00
27 września w Krakowie, start o godz. 10:00
28 września w Zdzieszowicach, start o godz. 10:00


Dzień Hutnika


Najlepsze życzenia z okazji Dnia Hutnika dla wszystkich członków i sympatyków Związku Zawodowego Hutnik składają Zarząd i Redakcja www.zzhutnik.pl

Nagroda "Mały" Hutnik i EBITDA
Zgodnie z Porozumieniem Płacowym na rok 2023 oraz z zapisami Układu Zakładowego, wraz z wynagrodzeniem za kwiecień (wypłacanym do 10 maja 2023 r.) zostanie dodatkowo wypłacona kwota w łącznej wysokości 980,84 zł na dla uprawnionego pracownika.

Na powyższą kwotę składają się:

-Nagroda z tytułu osiągnięcia wyniku EBITDA za 3 pierwsze miesiące roku - w łącznej wysokości 440 zł.
-Tzw. Mały Hutnik - w wysokości 540,84zł.

Uprawnionymi do :

1) Nagrody - będą Pracownicy Spółki objęci Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, którzy będą pozostawali w zatrudnieniu na dzień 01.05.2023 r.

2) Małego Hutnika - będą pracownicy zatrudnieni w Spółce nie krócej niż 12 miesięcy i otrzymujący wynagrodzenie w dniu wypłaty Małego Hutnika.


Porozumienie
Pełna treść porozumienia- kliknij tutaj.


Wypłata dodatkowego świadczenia z ZFŚS
Główna Komisja Świadczeń Socjalnych, w skład której wchodzą przedstawiciele Zakładowych Organizacji Związkowych oraz przedstawiciele naszej firmy, zdecydowała o wypłacie dodatkowego świadczenia finansowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dodatek zostanie wypłacony, aby wspomóc przygotowania pracowników do Świąt Wielkanocnych.
Przyjęto następujące warunki i kryteria:
1. GKŚS ustaliła niniejsze warunki ubiegania się o ww. świadczenie:

a. Pracownicy ArcelorMittal Poland S.A. pozostający w zatrudnieniu w dniu złożenia wniosku (pkt 1, ppkt c) i są uprawnieni do korzystania z ZFŚS, mogą ubiegać się o przedmiotowe świadczenie.
b. Warunkiem otrzymania świadczenia z ZFŚS jest poprawne złożenie "informacji o dochodzie w rodzinie na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland w 2023 r." - w przypadku specjalnej strony SocialPartner wymóg ten jest spełniony po prawidłowym założeniu Profilu. Dotyczy tylko tych pracowników, którzy w 2023r. jeszcze nie założyli ww. profilu lub dane w profilu uległy zmianie.
c. W przypadku pracowników obsługiwanych socjalnie przez Sanpro Synergy (Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Chorzów, Świętochłowice i Zdzieszowice) - wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w terminie od 01.03.2023 r. do 28.04.2023 r. wyłącznie za pośrednictwem strony: SocialPartner dostępnej pod adresem https://socialpartner.pl
d. Realizacja świadczenia nastąpi tak szybko jak to możliwe.

2. Kryteria w zakresie wysokości świadczenia:W przypadku pracowników obsługiwanych w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Chorzowie, Świętochłowicach i Zdzieszowicach, od 2022 r. obsługa prowadzona przez firmę Sanpro Synergy Sp. z o.o. odbywa się wyłącznie za pośrednictwem specjalnej strony SocialPartner dostępnej pod adresem https://socialpartner.pl
Film pokazujący zasady korzystania z aplikacji SocjalPartner, dostępny jest pod adresem: https://learning.elucidat.com/course/61a0e21faf409-61a0f00c8ba9d
Szczegółowa instrukcje użytkowania aplikacji SocialPartner znajduje się:
- w Sharepoincie HR w zakładce ZFŚS pod adresem https://arcelormittal.sharepoint.com/sites/HRArcelorMittalPoland/SitePages/Przydatne-uregulowania.aspx
- na stronie internetowej firmy Sanpro Synergy pod adresem: https://zfss.bppartner.com.pl/index.php/arcelormittal

Jeśli pracownik w 2023 roku złożył wniosek o zmianę miejsca obsługi socjalnej na Hut Pus, aby złożyć wniosek proszony jest o kontakt z firmą Hut Pus.
Prosimy o przekazanie informacji współpracownikom.Ulga podatkowa - składka na związki zawodowe
Podczas rozliczania podatku za 2022 rok możliwe jest odliczenie od dochodu wydatku z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych, w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 500 zł.

Mimo, że we wprowadzonej na początku roku uldze odliczenie to wynosiło 300 zł, to w związku z nowelizacją ustawy o podatku PIT, która weszła w życie wstecznie od 1 stycznia 2022 r., za cały rok możliwe jest odliczenie 500 zł tych składek.

Odliczenie możliwe jest w przypadku podatników opodatkowanych według skali podatkowej (PIT 37, PIT 36) oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT 28). Z ulgi nie można korzystać odliczając ją od podatku liniowego. Jeśli podatnik będzie łączył opodatkowanie liniowe z innym rodzajem tj, PIT 36L z PIT 37, PIT 28 lub PIT 36, to dopuszczalne jest skorzystanie z odliczenia - opodatkowanie poprzez PIT 36L nie wyklucza zastosowania go w ramach pozostałych źródeł przychodów.
Odliczenie dopuszczalne jest w przypadku przekazania wpłaty w każdej wartości, tzn. również niższej. Limit 500 zł powoduje, że składki wyższe nie są już odliczane a podatnik w deklaracji wpisuje ich maksymalny limit, tj. 500 zł.
Ulga dotyczy wyłącznie składek członkowskich, w efekcie z ulgi skorzystać może wyłącznie osoba będąca na moment dokonania wpłaty - członkiem związku zawodowego.

Odliczyć można składki zapłacone w danym roku, decyduje data dokonania przelewu / dokonania wpłaty w gotówce w siedzibie związków. Nie można odliczać składek zapłaconych po 31 grudnia danego roku podatkowego lecz przed złożeniem rocznego zeznania podatkowego .

Bez znaczenia jest, czy opłata dotyczy związku zakładowego, czy ponadzakładowego.
Aby korzystać z odliczenia posiadać trzeba dowód wpłaty składek członkowskich na rzecz związku zawodowego, z którego wynikają co najmniej: dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty, nazwa organizacji związkowej, na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i data wpłaty oraz kwota wpłaconych składek, a w przypadku składek potrącanych przez pracodawcę - oświadczenie organizacji związkowej o wysokości pochodzących od podatnika składek - na podstawie informacji PIT 11, w której wykazana będzie kwota składki.


Harmonogram nagród na 2023 rok
Komunikat - dopłaty do posiłków


W nawiązaniu do komunikatów nt. wzrostu (z dniem 01.01.2023 r.) pracowniczej części dopłaty do posiłków regeneracyjnych informujemy, że zgodnie z ustaleniami Porozumienia Płacowego w roku 2023 utrzymana zostanie dopłata do posiłków regeneracyjnych obowiązująca w roku 2022 tj. 1,48 zł za posiłek.

W związku z w/w ustaleniami w roku 2023 "liczba odbić z terminala" pomnożona przez kwotę 1,48 zł będzie stanowić łączną wysokość potrącenia z wynagrodzenia pracownika z tytułu zakupionych posiłków.
Jednocześnie pracownicy, którzy w styczniu/ lutym 2023r. nie złożyli nowych oświadczeń/ zgód na dokonywanie potrąceń za posiłki, ale do grudnia 2022r. złożyli oświadczenia wyrażające zgodę na potrącanie kwoty 1,48 zł - będą w dalszym ciągu uprawnieni do posiłków regeneracyjnych, a ich karty zostały odblokowane.
Zasady wydawania posiłków profilaktycznych pozostają bez zmian, czyli pełny koszt posiłku pokrywa pracodawca.


03.02.2023r. - Przedstawiciele ArcelorMittal Poland i Zakładowych Organizacji Związkowych parafowali porozumienie w zakresie wzrostu płac na rok 2023.


Uzgodniono łączny wzrost płac zasadniczych pracowników spółki objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy (ZUZP) o 600 zł z podziałem na:
1. z dniem 01.01.2023r. wzrost płac zasadniczych dla wszystkich pracowników objętych ZUZP 550 zł/pracownika.
2. wzrost indywidualnych płac zasadniczych dla pracowników objętych ZUZP: 50 zł/średnio na pracownika (od 1.04.2023)

Wzrost płac dotyczy pracowników (objętych ZUZP) zatrudnionych najpóźniej 31.12.2022. i pozostających nadal w zatrudnieniu.

Dodatkowo uzgodniono również przeznaczenie środków finansowych na:

-nagrodę za wkład pracy w roku 2022: 1000 zł z możliwością wzrostu w przypadku osiągnięcia lepszego niż zakładany wynik EBITDA
-nagrodę dodatkową z wynagrodzeniem za styczeń: 500 zł z możliwością wzrostu w przypadku osiągnięcia lepszego niż zakładany wynik EBITDA
-nagrodę za wykonanie wyniku EBITDA 2023: 400 zł z możliwością wzrostu w przypadku osiągnięcia lepszego niż zakładany wynik EBITDA
-nagrodę wyrównawczą w wysokości 700 zł,

Przypominamy jednocześnie, iż dodatkowym składnikiem wzrostu płac dla pracowników w roku 2023 są:
1. wzrost zmianowego dodatku kwotowego o 0,53 zł/ h tj. średniomiesięcznie o 88,15 zł na pracownika zatrudnionego w systemie zmianowej organizacji czasu pracy,
2. dodatkowy koszt związany ze wzrostem zakupu przez pracodawcę ubezpieczenia opieki medycznej w wersji KOMFORT wynoszący 9,20 zł na pracownika objętego ubezpieczeniem,
3. wzrost dodatku za mentoring o 45 zł, który od 01.01.2023r. wynosi 360 zł.


Stanowisko Organizacji Związkowych


Wzrost dodatku zmianowego dla 4BOP.


W załącznikach prezentujemy harmonogramy czasu pracy na 2023 rok:

Zgodnie z Układem Zakładowym osoby pracujące w czterobrygadowej organizacji czasu pracy (4BOP) będą otrzymywać w obecnym roku wyższy dodatek zmianowy.

Ma to związek ze wzrostem płac zasadniczych w systemie pracy zmianowej (4BOP) w poprzednim roku, w efekcie którego w roku 2023 dokonana została waloryzacja zmianowego dodatku kwotowego o 11,5 proc. Wysokość dodatku zmianowego za godzinę wzrasta z 4,59 zł do 5,12 zł za godzinę pracy.

Dodatek zmianowy za nominalny czas pracy w miesiącu jest zatem wyższy o 88,15 zł i wynosi średniomiesięcznie 853,26 zł.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ArcelorMittal Poland S. A. w 2023 roku


W załączniku prezentujemy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ArcelorMittal Poland S. A. w 2023 roku. Kliknij tutaj aby otworzyć regulamin.


Harmonogramy czasu pracy na 2023 rok.


W załącznikach prezentujemy harmonogramy czasu pracy na 2023 rok:

- 4 BOP - kliknij tutaj
- System równoważny - kliknij tutaj
- Jednostki Ratownicze - kliknij tutajWsparcie zbiórki


Zachęcamy do wsparcia zbiórki na rzecz odbudowy domu po pożarze dla naszego kolegi z dąbrowskiego zakładu Stalownia - więcej informacji po kliknięciu w link.


Wycieczka Andrzejkowa 2022


Oferta - Wycieczka Andrzejkowa - Brenna 2022 - KLIKNIJ TUTAJ.

Wybory SIP 2022
20.10.2022r. - Dodatkowe świadczenie finansowe z ZFŚS


Zgodnie z informacją przekazaną przez pracodawcę informujemy, że dzięki dodatkowemu zasileniu ZFŚS przez AMP kwotą 2.5 mln zł Główna Komisja Świadczeń Socjalnych, w skład której wchodzą przedstawiciele Zakładowych Organizacji Związkowych oraz przedstawiciele naszej firmy, zdecydowała o wypłacie drugiego w tym roku dodatkowego świadczenia finansowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dodatek zostanie wypłacony, aby wspomóc przygotowania pracowników do Świąt Bożego Narodzenia.
Przyjęto następujące warunki i kryteria:

1. GKŚS ustaliła niniejsze warunki ubiegania się o ww. świadczenie:

a) Pracownicy ArcelorMittal Poland S.A. pozostający w zatrudnieniu w dniu złożenia wniosku (pkt 1, ppkt c) i są uprawnieni do korzystania z ZFŚS, mogą ubiegać się o przedmiotowe świadczenie.

b) Warunkiem otrzymania świadczenia z ZFŚS jest poprawne złożenie "informacji o dochodzie w rodzinie na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland w 2022 r."" - w przypadku aplikacji SocialPartner wymóg ten jest spełniony po prawidłowym założeniu Profilu. Dotyczy tylko tych pracowników, którzy w 2022r. jeszcze nie założyli ww. profilu lub dane w profilu uległy zmianie.

c) W przypadku pracowników obsługiwanych socjalnie przez Sanpro Synergy (Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Chorzów, Świętochłowice i Zdzieszowice) - wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w terminie od 01.11.2022 r. do 23.12.2022 r. wyłącznie za pośrednictwem specjalnej strony: SocialPartner dostępnej pod adresem https://socialpartner.pl

d) Realizacja świadczenia nastąpi tak szybko jak to możliwe.


2. Kryteria w zakresie wysokości świadczenia:


Przypominamy: w przypadku pracowników obsługiwanych w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Chorzowie, Świętochłowicach i Zdzieszowicach, od 01.01.2022 r. obsługa prowadzona przez firmę Sanpro Synergy Sp. z o.o. odbywa się wyłącznie za pośrednictwem specjalnej strony SocialPartner dostępnej pod adresem https://socialpartner.pl

Film pokazujący zasady korzystania z aplikacji SocjalPartner, dostępny jest pod adresem: https://learning.elucidat.com/course/61a0e21faf409-61a0f00c8ba9d


Szczegółowa instrukcje użytkowania aplikacji SocialPartner znajduje się:
- w Studni w zakładce HR (regulaminy/instrukcje - ZFŚS) pod adresem: http://studnia/hr/Strony/ZF%C5%9AS.aspx
- na stronie internetowej firmy Sanpro Synergy pod adresem: https://zfss.bppartner.com.pl/index.php/arcelormittal

Jeśli pracownik w 2022 roku złożył wniosek o zmianę miejsca obsługi socjalnej na Hut Pus, aby złożyć wniosek proszony jest o kontakt z firmą Hut Pus.


20.10.2022r. - Propozycja wzrostu wynagrodzeń na 2023 rokCiąg dalszy porozumienia- kliknij tutaj.


ZZ HUTNIK na VIII Marszobiegu Charytatywnym.

Porozumienie przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A. z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi Spółki w zakresie wypłaty dodatkowej nagrody w roku 2022.


W dniu 15.07.2022r. Strony Porozumienia: ArcelorMittal Poland S.A., reprezentowana przez:

Dyrektor Personalny - Pan Stanisław Ból

zwana dalej również "Spółką"

oraz

Zakładowe Organizacje Związkowe działające w ArcelorMittal Poland S.A., reprezentowane przez sygnatariuszy niniejszego Porozumienia,

postanowiły o dokonaniu w roku 2022 wypłaty dodatkowej nagrody dla uprawnionych Pracowników Spółki wg następujących zasad:

1. Strony uzgadniają, że w roku 2022 uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zostanie dodatkowa nagroda.
2. Wysokość dodatkowej nagrody wynosi 1700 PLN/pracownika.
3. Dodatkowa nagroda zostanie wypłacona w 2 częściach:
1) wraz z wynagrodzeniem za sierpień 2022r. (t.j. 10 września 2022r.) uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zostanie 1 część nagrody w wysokości 1000 PLN/pracownika,
2) wraz z wynagrodzeniem za październik 2022r. (t.j. 10 listopada 2022r.) uprawnionym pracownikom Spółki wypłacona zostanie 2 część nagrody w wysokości 700 PLN/pracownika.
4. Uprawnionymi do dodatkowej nagrody są pracownicy Spółki objęci ZUZP, którzy w pierwszym dniu miesiąca dokonywania jej wypłaty tj.:
1) 01.09.2022r. - w przypadku wypłaty dodatkowej nagrody, o której mowa w ust.3. pkt.1,
2) 02.11.2022r. - w przypadku wypłaty dodatkowej nagrody, o której mowa w ust.3. pkt.2, będą pozostawali w zatrudnieniu.
5. Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, wysokość dodatkowej nagrody ustala się w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
6. Przez przepracowanie lub pozostawanie w zatrudnieniu należy rozumieć pozostawanie w stosunku pracy, za który przysługuje wynagrodzenie, zasiłek chorobowy, opiekuńczy lub zasiłek macierzyński z ubezpieczenia społecznego. Do okresu zatrudnienia uwzględnia się również okres przebywania pracownika na tzw. opiece nad chorym dzieckiem lub nad członkiem rodziny.
7. W związku z procesem stopniowego zatrudniania w Spółce pracowników obecnie zatrudnionych w Spółkach Interim, w sytuacji gdy data zatrudnienia w Spółce będzie przypadała po terminach wskazanych w ust.3, ustala się, że pracownikom tym będą wypłacone przez Spółkę poszczególne części nagrody wraz z wynagrodzeniem za pierwszy miesiąc zatrudnienia w Spółce.


08.07.2022r. - "Polski Ład 2.0" - informator dla pracowników


Co pracownicy powinni wiedzieć o zmianach podatkowych od 01.07.2022?

1. Obniżenie stawki podatku obowiązującej w pierwszym przedziale skali podatkowej z 17% na 12%


W związku z obniżeniem stawki podatku z 17% na 12% zmianie ulegnie roczna kwota wolna od podatku dla osób rozliczających się wg zasad ogólnych (skali podatkowej). Nowa, roczna kwota zmniejszająca podatek wynosi 3 600 zł. (30 000 zł. x 12% = 3 600 zł).

2. W związku z obniżeniem podatku dochodowego z 17% do 12% ulegnie zmianie kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki do 300 zł.
Dotychczasowa kwota zmniejszająca miesięczne zaliczki na podatek dochodowy zostanie obniżona z kwoty 425 zł do kwoty 300zł. Do tej ulgi uprawnia PIT-2.

! Ważne Złożone oświadczenia PIT-2 pozostają w mocy, nie należy składać nowych

3. Likwidacja ulgi dla klasy średniej.
Od 01.07.2022 r. ulga dla klasy średniej przestaje obowiązywać.

! Ważne Urząd Skarbowy przy rozliczeniu rocznym dla każdego podatnika, rozliczy "hipotetyczny podatek" z uwzględnieniem ulgi dla klasy średniej i jeżeli takie rozliczenie będzie korzystniejsze, ulga dla klasy średniej zostanie uwzględniona.

4. Likwidacja podwójnego liczenia zaliczek na podatek dochodowy.
Do 30.06.2022 r. pracodawca miał obowiązek liczyć zaliczki na podatek dochodowy według przepisów obowiązujących od 01.01.2022 r. oraz tych, które obowiązywały do 31.12.2021 r. i potrącać z płacy pracownika miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy w niższej kwocie.
Obecnie kwota zaliczki będzie obliczana tylko jedna w oparciu o nową skalę podatkową (12% lub 32%).

5. Pracownik, do którego wynagrodzenia mają zastosowanie koszty uzyskania przychodów w wysokości 250 zł miesięcznie, może złożyć pracodawcy wniosek na piśmie o niestosowanie tych kosztów.

6. Zmiany sposobu rozliczenia dla samotnych rodziców z dzieckiem
Wszyscy samotni rodzice będą mogli skorzystać z podwójnej kwoty wolnej (60 000 zł).

7. Wspólne rozliczenie samotnych rodziców z dzieckiem
Zlikwidowana została ulga 1500 zł, którą wprowadzono w styczniu 2022 r. i przywrócono możliwość wspólnego rozliczenia się z dzieckiem według zasad sprzed 01.01.2022.

8.Zwiększony limit kwoty dochodów dziecka
Zwiększony został limit kwoty dochodów dziecka który warunkuje skorzystanie z preferencji podatkowych przez rodziców (z 3 089,00 PLN do 16 061,28 PLN w 2022 r.), dodatkowo renta rodzinna rozdzielona została od dochodów rodzica, dzięki czemu dziecko skorzysta z "własnej" kwoty wolnej.

9.Składki związków zawodowych
Zmienia się wysokość kwoty, o którą można pomniejszyć podstawę opodatkowania z 300,00 PLN do 500,00 PLN. Pracownicy będący członkami związków zawodowych mogą odliczyć w zeznaniu rocznym od dochodu kwotę do 500,00 zł.
Dokument upoważniający do zastosowania ulgi będzie stanowić informacja PIT11.

Opracowano na podstawie materiałów Działu HR

08.07.2022r. - Nowa oferta dla posiadaczy kart paliwowych - letnia oferta rabatowa w ramach kart pracowniczych.W okresie od 1.07 do 31.08.2022 rabaty zostaną zwiększone dla wskazanych niżej produktów do następujących wysokości:
- 33 gr/l dla Pb95, Pb98 i ON
- 38 gr/l dla Pb98 Dynamic i ON Dynamic
- 10 gr/l LPG

Na wszystkich stacjach LOTOS akceptujących karty LOTOS Biznes.

Rabaty na pozostałe produkty i usługi w ramach umowy pozostają bez zmian.
Dla tej oferty nie wprowadzono dodatkowych limitów ani ograniczeń; zastosowanie będzie miał tylko obowiązujący od początku współpracy limit 2 000 zł (lub ustalony indywidualnie z danym związkiem) zakupów z użyciem karty w miesiącu kalendarzowym.

14.06.2022r. - Kolejny wniosek ZZ o wypłacenie świadczenia wyrównawczo - inflacyjnego.Po pełną treść wniosku, kliknij tutaj.

14.06.2022r. - Odpowiedź pracodawcy na pismo ZZ dotyczące nagrody "inflacyjnej"Po pełną treść odpowiedzi pracodawcy, kliknij tutaj.

28.04.2022r. - Mały Hutnik i nagroda za wynik EBITDAZgodnie z informacją Zespołu HR informujemy, że uwzględniając poziom wykonania przez Spółkę wyniku finansowego EBITDA za pierwsze 3 miesiące br., zgodnie z obowiązującym Porozumieniem Płacowym na rok 2022, pracownikom, którzy przepracowali cały ten okres zostanie wypłacona (z wypłatą za kwiecień tj. do 10 maja 2022 ) nagroda za wynik EBITDA w wysokości 200 zł oraz dodatkowo kwota 240 zł za wynik EBITDA lepszy od zakładanego.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie naszym Układem Zakładowym, pracownikom zatrudnionym w Spółce zostanie wypłacony także tradycyjny dodatek z okazji Dnia Hutnika - tzw. "mały hutnik. Wysokość "małego hutnika" wynosi w tym roku 500,35 zł, co stanowi 6 proc. średniej płacy w Spółce z I kwartału danego roku. Kwota ta jest o ponad 17 proc. wyższa niż w roku 2021.

Sumaryczna wielkość dodatkowych nagród, jakie otrzymają pracownicy wraz z wynagrodzeniem za kwiecień wynosi zatem 940,35 zł (wysokość maksymalna w przypadku przepracowania całego I kwartału 2022 roku).

28.04.2022r. - PZU Opieka Medyczna - zmiana zasad finansowania


Decyzją Zarządu AMP (w porozumieniu z organizacjami związkowymi), od 1 czerwca 2022 roku pracownicy będą mieli finansowany szerszy dostęp do usług medycznych PZU - KOMFORT, zamiast wcześniejszego pakietu STANDARD.


Zakres KOMFORT będzie finansowany w następujący sposób:
- pracodawca opłaci 95% wysokości składki, tj. 26,30 zł,
- pracownik opłaci jedynie 5% wysokości składki , tj. 1,40 zł.

UWAGA!

Jeśli obecnie korzystają Państwo z zakresu STANDARD, to prosimy o wypełnienie deklaracji i złożenie jej w jednym z poniższym miejsc:

Agencji PZU Życie w Krakowie - POLISHUT Sp. z o.o.,
Agencji PZU Życie w Dąbrowie Górnicze - CBS Grupa Ubezpieczeniowa Sp. z o.o.,
Koordynatorów kadrowych w poszczególnych lokalizacjach,
Specjalnie wyznaczonych miejsc w zakładach, które służą do przekazywania poczty wewnętrznej,
U pracowników PZU Życie podczas ich dyżurów.

W przeciwnym razie, od 1 czerwca nie będzie można korzystać z opieki medycznej.

Aby korzystać z usług opieki medycznej, pracownik posiadający obecnie zakres STANDARD musi wypełnić nową deklarację i złożyć ją najpóźniej do 16 maja 2022 r. Należy pamiętać także o członkach rodziny, jeżeli pracownik opłaca im zakres STANDARD.

Zapamiętaj!

Każdy pracownik może wybrać jeszcze szerszy zakres usług medycznych - KOMFORT PLUS lub OPTIMUM - w tym przypadku pracodawca również dopłaca kwotę 26,30 zł.

Tak jak poprzednio, można ubezpieczyć również członków rodziny.

Szczegóły znajdą Państwo w ulotce informacyjnej, która dostępna jest tutaj.


W załączeniu przekazujemy:
deklarację przystąpienia dla pracownika, małżonka/partnera, pełnoletniego dziecka,
deklaracje przystąpienia dla współubezpieczonego - niepełnoletniego dziecka.

Na Państwa dodatkowe pytania odpowiedzą pracownicy PZU ŻYCIE S.A. w trakcie dyżurów:

Dąbrowa Górnicza - budynek Denver, pokój koordynatorów kadrowych

9.05.2022, godz. 12:00 -15:00
10.05.2022, godz. 12:00 -15:00
16.05.2022, godz. 12:00 -15:00

Kraków - budynek LTT, pok. nr 27

9.05.2022, godz. 12:00 -15:00
10.05.2022, godz. 12:00 -15:00
16.05.2022, godz. 12:00 -15:00

Chorzów - budynek dyrekcji, parter, pok. nr 2

27.04.2022, godz. 12:00 -15:00
04.05.2022, godz. 12:00 -15:00
11.05.2022, godz. 12:00 -15:00

Sosnowiec - budynek ochrony, przed wejściem na teren oddziału, sala konferencyjna nr 3

27.04.2022, godz. 12:00 -15:00
12.05.2022, godz. 12:00 -15:00

Świętochłowice - budynek dyrekcji, parter, pok. nr 10

28.04.2022, godz. 12:00 -15:00
05.05.2022, godz. 12:00 -15:00
12.05.2022, godz. 12:00 -15:00


Zakres Pakietu OPTIMUM - kliknij tutaj.
Zakres Pakietu KOMFORT - kliknij tutaj.
Zakres Pakietu KOMFORT PLUS - kliknij tutaj.20.03.2022r. - Komunikat PZU do pracowników AMP


W trosce o bezpieczeństwo Wasze i pracowników obsługi PZU prosimy:

- Nie czekaj do ostatniej chwili ze zmianą polisy!
- Zgłoś się już teraz po zmianę polisy - unikniesz kolejek i zadbasz o swoje zdrowie
- Koniec Kwietnia to wygaśnięcie dotychczasowej polisy i brak ubezpieczenia.


04.03.2022r. - Dodatkowe świadczenie z ZFŚS dla pracowników ArcelorMittal PolandGłówna Komisja Świadczeń Socjalnych, w skład której wchodzą przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych oraz przedstawiciele naszej firmy, zdecydowała o wypłacie dodatkowego świadczenia finansowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dodatek zostanie wypłacony, aby wspomóc przygotowania pracowników do Świąt Wielkanocnych.

Przyjęto następujące warunki i kryteria:

1. GKŚS ustaliła niniejsze warunki ubiegania się o ww. świadczenie:


a. Pracownicy ArcelorMittal Poland S.A. pozostający w zatrudnieniu w dniu złożenia wniosku (pkt 1, ppkt c) i są uprawnieni do korzystania z ZFŚS, mogą ubiegać się o przedmiotowe świadczenie.

b. Warunkiem otrzymania świadczenia z ZFŚS jest poprawne złożenie "informacji o dochodzie w rodzinie na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland w 2022 r." - w przypadku aplikacji SocialPartner wymóg ten jest spełniony po prawidłowym założeniu Profil. Dotyczy tylko tych pracowników, którzy w 2022r. jeszcze nie założyli ww. profilu lub dane w profilu uległy zmianie.

c. W przypadku pracowników obsługiwanych socjalnie przez Sanpro Synergy (Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Chorzów, Świętochłowice i Zdzieszowice) - wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w terminie od 14.03.2022 r. do 29.04.2022 r. wyłącznie za pośrednictwem specjalnej aplikacji SocialPartner dostępnej pod adresem https://socialpartner.pl

d. Realizacja świadczenia nastąpi tak szybko jak to możliwe.

2. Kryteria w zakresie wysokości świadczenia:Przypominamy: w przypadku pracowników obsługiwanych w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Chorzowie, Świętochłowicach i Zdzieszowicach, od 01.01.2022 r. obsługa prowadzona przez firmę Sanpro Synergy Sp. z o.o. odbywa się wyłącznie za pośrednictwem specjalnej aplikacji SocialPartner dostępnej pod adresem https://socialpartner.pl

Film pokazujący zasady korzystania z aplikacji SocjalPartner, dostępny jest pod adresem: https://learning.elucidat.com/course/61a0e21faf409-61a0f00c8ba9d

Szczegółowa instrukcje użytkowania aplikacji SocialPartner znajduje się:

- w Studni w zakładce HR (regulaminy/instrukcje - ZFŚS) pod adresem: http://studnia/hr/Strony/ZF%C5%9AS.aspx
- na stronie internetowej firmy Sanpro Synergy pod adresem: https://zfss.bppartner.com.pl/index.php/arcelormittal

Jeśli pracownik w 2022 roku złożył wniosek o zmianę miejsca obsługi socjalnej na Hut Pus , aby złożyć wniosek proszony jest o kontakt z firmą Hut Pus.


15.02.2022r. - Porozumienie w zakresie wzrostu płac na rok 2022.

Poniżej najważniejsze punkty porozumienia płacowego.

W wyniku prowadzonych negocjacji uzgodniono wzrost płac zasadniczych pracowników spółki objętych Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy (ZUZP) o 320 zł z podziałem na:

Wzrost płac zasadniczych dla wszystkich pracowników objętych ZUZP z dniem 01.02.2022 r.
- 300 zł/pracownika (wraz z wynagrodzeniem za luty 2022 zostanie wypłacone wyrównanie płacowe za styczeń 2022)

Wzrost indywidualnych płac zasadniczych dla pracowników objętych ZUZP: 20 zł/średnio na pracownika ( powyższe środki zostaną rozdysponowane w całości nie później niż do 30.04.2022r.)


Dodatkowo uzgodniono również przeznaczenie środków finansowych na:

nagrodę za wkład pracy w roku 2021: 1000 zł/pracownika
nagrodę za wykonanie wyniku EBITDA: 400 zł/pracownika
dodatek wyrównawczo-inflacyjny w wysokości 500 zł, który zostanie wypłacony wraz z wynagrodzeniem za luty 2022.
W przypadku osiągnięcia lepszego niż zakładany wynik EBIDTA w/w nagrody mogą zostać zwiększone o max 20%.

Zdecydowano także, iż z dniem 01.06.2022 r. pracownicy będą mogli korzystać z wyższego niż dotychczas pakietu Opieki Medycznej - tj. pakietu KOMFORT, którego 95% sfinansuje Pracodawca.

Pełna treść porozumienia - kliknij tutaj.


14.02.2022r. - Pobierz elektroniczny PIT z HRapki do 21 lutego

W związku ze zbliżającym się okresem rozliczeniowym, informujemy, że w trosce o wspólne bezpieczeństwo udostępniliśmy wszystkim pracownikom naszej firmy PIT w wersji elektronicznej w HRapce. Pliki będą dostępne do pobrania w aplikacji do 21.02 włącznie.

E-PIT i E-RMUA (podsumowanie dot. składek do ZUS płaconych przez pracodawcę) w HRapce znajdują się w części "Mój profil", w sekcji "Pliki do pobrania". Prosta instrukcja pobrania plików znajduje się tutaj. Pamiętajmy, aby koniecznie potwierdzić w aplikacji pobranie plików zgodnie z instrukcją.

Dostęp do plików zabezpieczony jest takim samym hasłem jak e-pasek płacowy.

Pobranie plików zgodnie z instrukcją będzie jednoznaczne ze wstrzymaniem wysyłki dokumentów pocztą, dzięki czemu unikniemy konieczności odbioru przesyłki. Niepobranie plików z HRapki może oznaczać konieczność samodzielnego odbioru dokumentów na poczcie. Z przyczyn bezpieczeństwa rekomendujemy wybranie wersji elektronicznej.

Przypominamy, że istnieje możliwość rozliczenia PIT na portalu ministerstwa finansów (www.gov.pl), gdzie jest on już automatycznie załadowany, po wcześniejszym przesłaniu przez pracodawcę.

04.02.2022r. - ZFŚS w 2022 r. - Zbiór ważnych informacji organizacyjnychDokumenty – wnioski dotyczące ZFŚS:

Wszelkie dokumenty dotyczące ZFŚS składa się w firmach obsługujących osoby uprawnione do świadczeń z ZFŚS, a mianowicie:

 • Hut-Pus S.A. – w przypadku pracowników obsługiwanych kadrowo w Krakowie – rekomendujemy składanie wniosków w formie elektronicznej na adres mailowy: turystyka@hutpus.com.pl

 • Sanpro Synergy Sp. z o.o. – w przypadku pracowników obsługiwanych kadrowo w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Chorzowie, Świętochłowicach i Zdzieszowicach.Od 01.01.2022 r. obsługa prowadzona przez firmę Sanpro Synergy Sp. z o.o. odbywa się za pośrednictwem specjalnej aplikacji SocialPartner dostępnej pod adresem https://socialpartner.pl

Film pokazujący zasady korzystania z aplikacji SocjalPartner, dostępny jest pod adresem:https://learning.elucidat.com/course/61a0e21faf409-61a0f00c8ba9d

Szczegółowa instrukcje użytkowania aplikacji SocialPartner znajduje się: 

Przypominamy, że warunkiem otrzymania świadczenia z ZFŚS jest poprawne złożenie „Informacji o dochodzie w rodzinie na potrzeby ZFŚS…” (w przypadku aplikacji SocialPartner wymóg ten wypełnia prawidłowe założenie Profilu).

Druki odrębne dla każdej z firm obsługujących dostępne są:

oraz wkrótce dostępne będą na stronie internetowej firmy Hut Pus pod adresem:http://hpturystyka.pl/kategoria/arcelormittal/

Pożyczki na cele mieszkaniowe

Terenowe Komisje Świadczeń Socjalnych (TKŚS) ustaliły terminy składania wniosków o pożyczki na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ArcelorMittal Poland S.A. w 2022r. 

Wnioski można składać na bieżąco w sposób przyjęty we właściwej dla pracownika firmie obsługującej ZFŚS odpowiednio:

 • Hut-Pus S.A. – w przypadku pracowników obsługiwanych kadrowo w Krakowie – rekomendujemy składanie wniosków w formie elektronicznej na adres mailowy: turystyka@hutpus.com.pl

 • Sanpro Synergy Sp. z o.o. – w przypadku pracowników obsługiwanych kadrowo w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Chorzowie, Świętochłowicach i Zdzieszowicach.

Od 01.01.2022 r. obsługa prowadzona przez firmę Sanpro Synergy Sp. z o.o. odbywa się za pośrednictwem specjalnej aplikacji SocialPartner dostępnej pod adresem https://socialpartner.pl

W przypadku pożyczek na zakup lub budowę pierwszego lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania) lub na częściową likwidację skutków zdarzenia losowego powstałego w mieszkaniu/domu – TKŚS będzie podejmowała decyzje na bieżąco w miarę posiadania środków.  

Natomiast w przypadku pożyczek na remont lub modernizację mieszkania/domu - TKŚS będzie podejmowała decyzje sukcesywnie od maja 2022 r. w miarę posiadania środków.

Świadczenia turystyczno-rekreacyjne

28 stycznia 2022r. Główna Komisja Świadczeń Socjalnych rozpatrzyła i przyjęła oferty na świadczenia turystyczno-rekreacyjne, o których mowa w § 13 Regulaminu ZFŚS w ArcelorMittal Poland S.A. w 2022r.

Oferty te na bieżąco umieszczane są na stronach internetowych firm obsługujących ZFŚS, w zakładkach dedykowanych ArcelorMittal Poland:

Przypominamy, że świadczenia mogą być realizowane w formie kilkudniowych wyjazdów turystyczno-rekreacyjnych (do 10 dni pobytu lub w formie zajęć rekreacyjnych).

Do korzystania ze świadczenia turystyczno-rekreacyjnego są:

a)       pracownicy aktualnie wykonujący pracę w szczególnych warunkach (lub w warunkach o szczególnym charakterze), w sposób ciągły przez okres co najmniej 48 miesięcy przed złożeniem wniosku (kryterium dot. 48 miesięcy jest liczone z uwzględnieniem absencji chorobowej pracownika, uwzględnia się również pracę w tych warunkach u innego pracodawcy);

b)      pracownicy, którzy przepracowali w szczególnych warunkach (lub w warunkach o szczególnym charakterze) co najmniej 12 lat (kryterium dot. 12 lat jest liczone z uwzględnieniem pracy w tych warunkach u innego pracodawcy) lub pracownicy, którzy posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu co najmniej umiarkowanym;

c)       pracownicy, którzy ukończyli 50. rok życia lub posiadają orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim

Uprawnieni pracownicy mogą skorzystać w 2022 roku z dwóch świadczeń, w tym z jednego turnusu wyjazdowego (bez względu na czas jego trwania).

Do naliczania dofinansowania w 2022 r. ustala się maksymalną kwotę w wysokości:

 1. 170,00 zł / dzień - w przypadku wyjazdowych turnusów turystycznych,

 2. 550,00 zł za jeden cykl (10 dni po trzy zajęcia dziennie) - w przypadku zajęć rekreacyjnych.

W przypadku kilkudniowych wyjazdowych turnusów turystycznych, uprawniony pracownik może skorzystać z oferty dostępnej w każdej z firm obsługującej Fundusz, ale za pośrednictwem tej właściwej dla jego obsługi socjalnej.

W przypadku zajęć rekreacyjnych, uprawniony pracownik może skorzystać tylko z oferty firmy właściwej dla jego obsługi socjalnej.

Wypoczynek po pracy - wycieczki

Terenowe Komisje Świadczeń Socjalnych rozpatrzyły i przyjęły oferty wycieczek, o których mowa w § 14 Regulaminu ZFŚS w ArcelorMittal Poland S.A. w 2022 r.

Oferty te na bieżąco umieszczane są na stronach internetowych firm obsługujących ZFŚS, w zakładkach dedykowanych ArcelorMittal Poland:

W przypadku wycieczek lub rajdów, uprawniony pracownik może skorzystać z oferty dostępnej w każdej z firm obsługującej Fundusz, ale za pośrednictwem tej właściwej dla jego obsługi socjalnej.

Należy pamiętać, że Regulamin ZFŚS określa kwotowy limit świadczeń w postaci łącznej maksymalnej w 2022 roku wysokości dopłat i świadczeń z ZFŚS, przypadający na osobę do nich uprawnioną. Limit ten zawiera również świadczenia na rzecz uprawnionych członków jej rodziny. Do powyższego limitu kwotowego zaliczane są świadczenia wypoczynek urlopowy pracowników oraz wypoczynek po pracy.03.02.2022r. - Posiedzenie Zarządu ZZ Hutnik3 lutego odbyło się pierwsze w 2022 roku posiedzenie Zarządu ZZ Hutnik. Ze względu na przepisy sanitarne spotkanie przeprowadzono w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji Teams. Najważniejsze tematy poruszane przez członków Zarządu ZZ Hutnik to :

* realizacja wypłaty bonusu z tytułu szczepienia przeciw COVID 19 - głosy zwolenników i przeciwników
* postęp negocjacji płacowych na 2022 rok
* omówienie bieżących spraw i problemów społecznych na wydziałach AMP
* przedstawienie bieżącej sytuacji produkcyjnej w odniesieniu do planów inwestycyjnych, cen surowców i wyrobów naszej firmy
* Wprowadzenie nowego ZUZP - błyskawiczne "zniknięcie" dodatków stażowych pracowników z długim stażem vs pracownicy nowo przyjęci (z niskim stażem)
* dyskusja na temat Regulaminu ZFŚS

Uczestnicy spotkania najwięcej czasu poświęcili na relację i dyskusję na temat negocjacji płacowych na 2022 rok. Członkowie Zarządu ZZ Hutnik jednogłośnie opowiedzieli się za stanowczym utrzymaniem propozycji wzrostu wynagrodzeń Strony Społecznej ze względu na postępującą inflację i wzrost kosztów utrzymania. Zarząd ZZ Hutnik w trakcie dyskusji podtrzymał tezę o socjalnym charakterze wzrostu wynagrodzeń na 2022 rok, mając na uwadze specyficzną sytuację społeczno - gospodarczą.

24.01.2022r. - Podatki 2022 - Odliczenie z tytułu Składki na Związki ZawodoweOd 1 stycznia 2022 roku, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2c i ust. 7 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie można odliczyć kwotę składek związkowych od dochodu w danym roku. Dotyczy to każdego członka płacącego składki związkowe (pracownik, emeryt, rencista itd.). Odliczenie od dochodu maksymalnie 300 zł w przypadku pracowników to ok. 50 zł zwrotu z podatku.

Po raz pierwszy będziemy odliczać od dochodu kwotę składek do ww. limitu w zeznaniu podatkowym za 2022 r. Według wchodzących w życie przepisów, osoby dokonujące wpłaty składek bezpośrednio potrzebują do odliczenia dowodu wpłaty, z którego wynikają co najmniej: dane identyfikujące członka związku zawodowego dokonującego wpłaty, nazwa organizacji związkowej, na rzecz której dokonano wpłaty, tytuł i data wpłaty oraz kwota wpłaconych składek. Np. dokonując przelewu z rachunku bankowego na konto organizacji sprawdzajmy ww. dane w tytule wpłaty podając, że chodzi o składki związkowe ze wskaza niem z jakiego miesiąca 2022 r. pochodzą.
W przypadku składek potrącanych przez pracodawcę w 2022 r. dowodem - zgodnie z przepisami - będzie oświadczenie organizacji związkowej o wysokości pochodzących od podatnika składek.

Trudno dziś powiedzieć, czy będą problemy z pozyskiwaniem danych do tych oświadczeń od pracodawców, którzy składki potrącają. Na wszelki wypadek do czasu wyklarowania się praktyki stosowania ww. przepisów pracownicy, jeśli chcą dokonać odpisu, powinni z ostrożności zachowywać paski wypłat.
24.01.2022r. - AMP - nowy program ubezpieczeniowyPoniżej znaleźć można nowy program ubezpieczeniowy przygotowany przez PZU Życie SA. Program. Obejmuje on zdarzenia związane ze zdrowiem i życiem pracownika oraz członków jego rodziny.
Poniżej najważniejsze informacje dotyczące nowej propozycji.

Nowy program ubezpieczeniowy - kliknij tutaj.20.01.2022r. - Wyliczenie kwoty netto bonusu wypłacanego z Programu bonusowego dla pracowników z tytułu promowania przez pracodawcę działań zmierzających do podniesienia poziomu i bezpieczeństwa higieny pracy.Poniżej informacja pracodawcy w sprawie wysokości kwoty netto bonusu wypłacanego pracownikom AMP.

W związku z pytaniami dotyczącymi wyliczenia kwoty netto wynikającej z "Programu bonusowego dla pracowników z tytułu promowania przez pracodawcę działań zmierzających do podniesienia poziomu i bezpieczeństwa higieny pracy", uprzejmie informuję, iż kwota netto wynika z indywidualnej sytuacji podatkowej pracownika np. czy ma złożony PIT2 czy korzysta z ulgi dla klasy średniej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W przypadku szczegółowych pytań dotyczących indywidualnej sytuacji pracownika, pytania w tym zakresie powinny być kierowane przez pracownika na infolinię kadrową bądź na adres polssc@myhr.arcelormittal.com.
19.01.2022r. - Zmiana zasad wydawania posiłków regeneracyjnych
Poniżej informacja pracodawcy w sprawie zasad wydawania posiłków regeneracyjnych.

informujemy, że zgodnie z zawartym ze stroną społeczną aneksem do Porozumienia Okołoukładowego, od 1 marca zmianie ulegną zasady wydawania posiłków regeneracyjnych.

Od 1 marca podstawą do korzystania z posiłków regeneracyjnych przez pracownika jest złożenie - najpóźniej do 24 lutego - oświadczenia (wzór w załączniku) wyrażającego zgodę pracownika na potrącenie z listy płac kwoty 0,65 zł za każdy zjedzony posiłek. Oświadczenie w oryginale powinno trafić do wskazanego koordynatora kadrowo-płacowego.

Oświadczenia można składać w zakładach - na poczcie, wysyłając korespondencję, która ma trafić do zespołu HR lub poprzez wrzucenie oświadczenia w zamkniętej kopercie do skrzynki pocztowej, która znajduje się przed wejściem do danego budynku kadr.

W przypadku, gdy pracownik nie złoży oświadczenia we wskazanym terminie, od 1 marca jego karta na posiłki regeneracyjne zostanie zablokowana.
W przypadku złożenia oświadczenia po 24 lutego lub w trakcie kolejnego miesiąca - nie później niż do 26 dnia danego miesiąca - karta zostanie odblokowana z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.

Rozliczenie posiłków regeneracyjnych odbywać się będzie w dotychczasowy sposób. Podstawą do ustalenia liczby posiłków regeneracyjnych będzie więc wynik wskazany z terminala, czyli wg. tzw. "odbić". Liczba w/w "odbić" pomnożona przez kwotę 0,65 zł będzie stanowić łączną wysokość potrącenia z wynagrodzenia pracownika.

Przypominamy: osobom, które nie złożą Oświadczenia w odpowiednim terminie, karta zostanie zablokowana. Wówczas będą one mogły korzystać z posiłków regeneracyjnych wyłącznie za pełną odpłatnością w kasach spółek żywieniowych.

Zasady wydawania posiłków profilaktycznych pozostają bez zmian.

Oświadczenie - kliknij tutaj.


19.01.2022r. - Wzrost dodatku zmianowego.Osoby pracujące w czterobrygadowej organizacji czasu pracy (4BOP) będą otrzymywać w obecnym roku wyższy dodatek zmianowy. Ma to związek ze wzrostem płac zasadniczych w systemie pracy zmianowej (4BOP) w poprzednim roku, w efekcie którego w roku 2022 dokonana została waloryzacja zmianowego dodatku kwotowego o 12,5 proc. Wysokość dodatku zmianowego za każdą godzinę (w czterobrygadowej organizacji czasu pracy, w kodeksowym czasie pracy) wzrasta zatem z 4,08 zł do 4,59 zł tj. o 0,51 zł.

Dodatek zmianowy za nominalny czas pracy w miesiącu wzrasta łącznie o 85,01 zł i wynosi obecnie 765,11 zł.23.12.2021r. - Dodatkowe świadczenie pieniężne dla wszystkich pracowników ArcelorMittal Poland i spółek zależnych
Po osiągnięciu porozumienia z przewodniczącymi największych organizacji związkowych oraz formalnym podpisaniu porozumienia z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi, 21 grudnia 2021 r., kierownictwo ArcelorMittal Poland podjęło decyzję o wypłacie pracownikom spółki i spółek zależnych dodatkowego świadczenia pieniężnego za wspieranie bezpieczeństwa pracowników i ich rodzin poprzez przyjęcie szczepionki przeciw COVID-19. Celem tej inicjatywy jest podziękowanie wszystkim pracownikom za wzorowe wsparcie działań firmy w trudnym okresie pandemii oraz dalsze wzmocnienie wysiłków firmy na rzecz bezpieczeństwa w miejscu pracy podczas kolejnych fali pandemii.

Wypłata w łącznej wysokości 2000 zł zostanie podzielona na dwie równe części, tj. po 1000 zł.

Pracownicy ArcelorMittal Poland i spółek zależnych, którzy najpóźniej do dnia 28 lutego 2022 r. przedłożą certyfikat i załączone oświadczenie potwierdzające otrzymanie drugiej dawki szczepionki dwudawkowej lub jednej dawki szczepionki jednodawkowej (np. Johnson & Johnson), są uprawnieni do otrzymania kwoty 1000 zł.

Pracownicy ArcelorMittal Poland i spółek zależnych, którzy przedłożą certyfikat i załączone oświadczenie potwierdzające otrzymanie już wszystkich dawek, w tym także dawki przypominającej, mają prawo otrzymać od razu pełną kwotę (2000 zł).

Pracownicy, którzy wkrótce przyjmą dawkę przypominającą, mogą złożyć taką deklarację razem z certyfikatem najpóźniej do 30 września 2022 r. - wtedy otrzymają drugą część, czyli 1000 zł.


W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19 i zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, nasza firma podjęła wiele działań podczas pandemii, takich jak wprowadzenie zasad pracy w maskach, kontrola temperatury, zachowanie dystansu społecznego w pracy i stosowanie środków dezynfekujących, przestrzeganie limitów liczby osób w przestrzeniach biurowych, kwarantanna wewnętrzna, praca zdalna oraz praca w systemie hybrydowym. Zorganizowaliśmy również akcję szczepień dla wszystkich chętnych pracowników.

Działania te traktujemy jako inwestycję w poprawę bezpieczeństwa wszystkich naszych pracowników oraz ich bliskich.

21.12.2021 - Harmonogram pracy brygad w czterobrygadowej organizacji czasu pracy w 2022 roku.
W załączniku znajduje się harmonogram czasu pracy na rok 2022.

Harmonogram czasu pracy na rok 2022


08.12.2021 - Dodatkowe nagrody z wypłatą za listopad.
Zgodnie z informacją przesłaną przez pracodawcę uprzejmie informujemy, że uwzględniając poziom wykonania przez Spółkę wyniku finansowego EBITDA za 10 miesięcy 2021r., zgodnie z obowiązującym Porozumieniem Płacowym na rok 2021, pracownikom, którzy przepracowali cały ten okres zostanie wypłacona (z wypłatą za listopad) nagroda za wynik EBITDA w wysokości 170 zł.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Porozumieniem Płacowym, wraz z wynagrodzeniem za listopad, pracownikom, którzy przepracowali cały 2020 r. oraz pozostawali w zatrudnieniu 01.12.2021r., wypłacona zostanie także nagroda dodatkowa za wkład w pracę w 2020 roku w wysokości 250 zł.

Sumaryczna wielkość dodatkowych nagród jakie otrzymają pracownicy wraz z wynagrodzeniem za listopad 2021 wynosi zatem 420zł (wysokość maksymalna w przypadku przepracowania całego 2020 roku oraz pełnych 11 miesięcy 2021 roku).
29.11.2021r. - Od nowego roku obsługa ZFŚS tylko przez aplikację.
Od 01.01.2022 r. obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych prowadzona przez firmę Sanpro Synergy Sp. z o.o. odbywać się będzie tylko za pośrednictwem specjalnej aplikacji.

Aplikacja SocialPartner od 01.01.2022 r. dostępna będzie pod adresem https://socialpartner.pl

Nowa forma obsługi ZFŚS obejmie pracowników ArcelorMittal Poland S.A. z Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Świętochłowic, Chorzowa i pracujących w Zdzieszowicach (nie dotyczy natomiast zatrudnionych przez ZKZ).


Korzyści dla pracowników:

- łatwa i intuicyjna obsługa,
- stały dostęp do konta, informacji o dofinansowaniach oraz ich statusach bez wychodzenia z domu,
- monitoring online poprawności składanych wniosków,
- pełne bezpieczeństwo danych,
- brak papierowych wniosków.

Osoby, które nie korzystają z komputerów, będą mogły skorzystać z aplikacji w siedzibie Sanpro Synergy tj.: w dotychczasowych miejscach obsługi socjalnej.

Na webinar można zapisać się też poprzez zgłoszenie do koordynatora szkoleń w swoim zakładzie (koordynator dokona zapisu w systemie Oracle).

Ponadto film pokazujący zasady korzystania z aplikacji SocjalPartner, dostępny jest pod adresem: https://learning.elucidat.com/course/61a0e21faf409-61a0f00c8ba9d

Osoby zainteresowane ewentualnym szkoleniem stacjonarnym proszone są o bezpośredni kontakt telefoniczny z Sanpro Synergy w celu ustalenia terminu możliwego szkolenia (Sanpro Synergy, dział socjalny: 32 792 75 69, dział turystyki: 32 792 86 05).

Szczegółowe instrukcje użytkowania już wkrótce będą dostępne:
- w Sharepoincie HR, w zakładce ZFŚS pod adresem: kliknij tutaj
- w Studni w zakładce HR (regulaminy/instrukcje - ZFŚS) pod adresem: http://studnia/hr/Strony/ZF%C5%9AS.aspx
- na stronie internetowej firmy Sanpro Synergy pod adresem: https://zfss.bppartner.com.pl/index.php/arcelormittal16.11.2021r. - Grupowe Ubezpieczenia na życie i zdrowie dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.

Pełna prezentacja - kliknij tutaj.29.10.2021r. - Dodatkowe świadczenie finansowe z ZFŚS.Główna Komisja Świadczeń Socjalnych, w skład której wchodzą przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych oraz AMP, zdecydowała o wypłacie dodatkowego świadczenia finansowego z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Dodatek zostanie wypłacony, aby wspomóc przygotowania pracowników do Świąt Bożego Narodzenia.


Przyjęto następujące warunki i kryteria:


1. Komisja ustaliła warunki ubiegania się o ww. świadczenie w oparciu o wnioski składane elektronicznie:

a) Pracownicy ArcelorMittal Poland S.A. pozostający w zatrudnieniu w dniu złożenia wniosku, którzy są uprawnieni do korzystania z ZFŚS mogą ubiegać się o przedmiotowe świadczenie.
b) Należy złożyć wniosek o przyznanie świadczenia (wzór w załączeniu).
c) Należy złożyć dokument "Informacja o dochodach w rodzinie" na potrzeby ZFŚS ArcelorMittal Poland S.A. zgodnie z postanowieniami zawartymi w Regulaminie ZFŚS na 2021 r. (dotyczy tylko tych pracowników, którzy w 2021 r. jeszcze nie złożyli ww. informacji lub dane w informacji uległy zmianie).
d) Wnioski należy składać w terminie od 02.11.2021 r. do 17.12.2021 r., przede wszystkim w formie poczty elektronicznej:
- Sanpro Synergy (pozostałe lokalizacje): na adres mailowy: socjalny.partner@impel.pl
e) Realizacja świadczenia nastąpi tak szybko jak to możliwe.

2. Kryteria w zakresie wysokości świadczenia:3. Wnioski realizuje Sanpro Synergy.


Wniosek - kliknij tutaj

Druk - dochody w rodzinie - kliknij tutaj28.10.2021r. - Stanowisko Związków Zawodowych AMP w sprawie wzrostu wynagrodzeń na rok 2022.20 października podczas posiedzenia Prezydium i Zarządu ZZ Hutnik podjęto decyzję o wystąpieniu do pracodawcy w kwestii wzrostu wynagrodzeń na rok 2022.

Poniżej treść uzgodnionego, wspólnego wystąpienia Strony Związkowej AMP.

Treść stanowiska - kliknij tutaj04.10.2021r. - Nagroda za EBIDTA i wkład w pracę w 2020 roku.Zgodnie z wiadomością przekazaną przez pracodawcę informujemy, że w związku z wykonaniem przez Spółkę wyniku finansowego EBITDA za 8 miesięcy 2021r. pracownikom, którzy przepracowali cały ten okres zostanie wypłacona (z wypłatą za wrzesień) nagroda w wysokości 170 zł.
Zgodnie z Porozumieniem Płacowym, wraz z wynagrodzeniem za wrzesień, pracownikom, którzy przepracowali cały 2020 r oraz pozostawali w zatrudnieniu 01.09.2021r., wypłacona zostanie także nagroda dodatkowa za wkład w pracę w 2020 roku wysokości 250 zł.

Sumaryczna wielkość dodatkowych nagród jakie otrzymają pracownicy wraz z wynagrodzeniem za wrzesień 2021 wyniesie 420zł (wysokość maksymalna w przypadku przepracowania całego 2020 roku oraz pełnych 8 miesięcy 2021 roku).07.09.2021r. - IX Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów ZZ HUTNIK7. września 2021r. w Dąbrowie Górniczej odbyło się IX Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Delegatów ZZ HUTNIK.

WZD odbyło się w sali "Jedenastka" z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego. Ze względu na okres pandemii, na spotkanie nie zostali zaproszeni goście specjalni. W trakcie burzliwych obrad, dokonano wyboru nowego przewodniczącego ZZ HUTNIK, którym został Piotr Dylewski (przewodniczący zarządu Zakładów Walcownia Duża i Średnia). Zastąpił on dotychczasowego przewodniczącego ZZ HUTNIK, Marka Nanusia. W trakcie obrad wybrano nową komisję rewizyjną, zarząd oraz prezydium ZZ HUTNIK.

Pełny skład zarządu- kliknij tutaj
Komunikat Pracodawcy w sprawie ustaleń zapisów nowego ZUZP i Porozumienia Płacowego na 2021Drogie Koleżanki,
Drodzy Koledzy,

Jak pokrótce informowaliśmy w ubiegły piątek, niedawno dokonaliśmy uzgodnień w dwóch znaczących kwestiach, które dla Was - pracowników ArcelorMittal Poland - są szczególnie ważne. Są to:
- porozumienie płacowe na rok 2021
- ustalenia ostatnich nieuzgodnionych do tej pory zapisów negocjowanego nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP).

Zdecydowałem się napisać do Was osobiście, bo wiem, że te kwestie bardzo Was interesują. Pozwólcie, że pokrótce przybliżę Wam najważniejsze zapisy, zaczynając od kwestii ZUZP.

Jak już mówiliśmy, nam, kierownictwu ArcelorMittal Poland, szczególnie zależało na renegocjacji ZUZP, bo dotychczasowy dokument, z 2010 roku, wymagał kompleksowej aktualizacji - część zapisów nie przystawała do dzisiejszego rynku pracy, szczególnie w kontekście atrakcyjności dla młodych pracowników. Dotychczasowy układ nie zawierał mechanizmów równoważących sposoby wynagradzania pracowników wszystkich grup wiekowych. - Doceniał i premiował długi staż pracy, przewidując dodatki jak Karta Hutnika czy nagrody jubileuszowe. Osobom z krótkim stażem takie dodatki nie przysługiwały, co nie ułatwiało nam pozyskiwania nowych pracowników i przekonania ich do pozostania z nami.

W ArcelorMittal Poland chcemy być atrakcyjnym miejscem pracy zarówno dla nowych pracowników, jak i tych, którzy są z nami już wiele lat. Jako pracodawca odpowiadamy za wszystkich naszych pracowników i musimy dbać o Was wszystkich - bez względu na Wasz wiek czy staż. Dlatego, wraz ze związkami zawodowymi uzgodniliśmy, że Karta Hutnika zostanie włączona do płacy zasadniczej dla pracowników o minimum 5-letnim stażu pracy - procentowo. Ponadto dla pracowników zatrudnionych w firmie od roku do 4 lat zostanie włączony do płacy zasadniczej procentowy dodatek w zależności od stażu pracy o wysokości 1-4 proc. (1% na każdy rok pracy w ArcelorMittal Poland).

Wiemy, że szczególnie interesowały Was kwestie odpraw emerytalno-rentowych i nagród jubileuszowych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że wielu z Was z niecierpliwością oczekuje na okrągłe rocznice pracy. To właśnie dlatego uzgodniliśmy 10-letni okres przejściowy dla tych dwóch składników wynagrodzenia - przez 10 lat nie będzie w tym zakresie zmian. Po upływie okresu przejściowego, czyli od roku 2031, pracodawca będzie wypłacał odprawy emerytalno-rentowe na zasadach wynikających z kodeksu pracy, a obydwa świadczenia zostaną zastąpione zwiększeniem składki podstawowej na Pracowniczy Program Emerytalny o 3,5%.

Poza tym ArcelorMittal Poland zwiększy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o dodatkowe 10% i utrzyma finansowanie posiłków.

Jeżeli chodzi o porozumienie płacowe, mam dobre wieści. Dokonaliśmy następujących uzgodnień:
- Wzrost płac zasadniczych dla wszystkich pracowników objętych ZUZP wyniesie 130 zł; wraz z wynagrodzeniem za kwiecień 2021 zostanie wypłacone wyrównanie za okres zmian płacowych od stycznia do kwietnia 2021 (z uwzględnieniem premii w wysokości 7% płacy zasadniczej pracownika).
- Kwota na wzrost indywidualnych płac zasadniczych dla pracowników objętych ZUZP wyniesie 70 zł na pracownika z podziałem 50/50 (do dyspozycji dyrektorów zakładów/ dyrektora generalnego).
- Nagroda za rok 2020 wyniesie 1000 zł na pracownika, z możliwością wzrostu w przypadku osiągnięcia lepszego niż zakładany wynik EBITDA (o procentową wielkość przekroczenia dodatniego, nie więcej jednak niż o 20%.; wraz z wynagrodzeniem za kwiecień 2021 zostanie zaliczkowo wypłacone 50% tej nagrody, tj. 500 zł na pracownika.
- Nagroda dodatkowa uruchomiona po dniu wejścia w życie ZUZP - 500 zł na pracownika, z możliwością wzrostu w przypadku osiągnięcia lepszego niż zakładany wynik EBITDA (o procentową wielkość przekroczenia dodatniego, nie więcej jednak niż o 20%).
- Nagroda za wykonanie wyniku EBITDA za określony w Porozumieniu Płacowym okres/okresy w roku 2021: 400 zł na pracownika, z możliwością wzrostu w przypadku osiągnięcia lepszego niż zakładany wynik EBITDA (o procentową wielkość przekroczenia dodatniego, nie więcej jednak niż o 20%).

Porozumienie płacowe wejdzie w życie w miesiącu następującym po dniu rejestracji ZUZP przez Państwową Inspekcję Pracy. Szacujemy, że będzie to miało miejsce latem, w okolicach lipca.

Wiem, że rok 2020 nie był łatwy dla nikogo z nas - pandemia wpłynęła na wszystkie obszary naszego życia, nierzadko wzbudzając w nas negatywne emocje. Dlatego tym bardziej cieszy mnie, że dokonaliśmy uzgodnień w zakresie tych dwóch kluczowych porozumień , bo dzięki nim jako pracodawca jesteśmy przygotowani do powitania na pokładzie nowej generacji hutników, których chcemy pozyskać na rynku.

Na koniec chciałbym serdecznie podziękować naszym partnerom społecznym - przedstawicielom związków zawodowych - za ich otwartość i współpracę. Nie były to łatwe rozmowy, ale udało nam się osiągnąć kompromis - jak zawsze, przy prawdziwym zaangażowaniu. Z dumą mogę powiedzieć, że dialog społeczny pozostaje naszą mocną stroną i w najbliższych latach pozostanie naszą najważniejszą przewagą konkurencyjną.

W imieniu Zarządu dziękuję także Wam - za Wasze wyjątkowe zaangażowanie, za przychodzenie do pracy pomimo ograniczeń i ryzyk wynikających z pandemii. Mam nadzieję, że sytuacja wkrótce ulegnie poprawie i że będziemy mogli się spotkać osobiście. Z najlepszymi życzeniami zdrowia i pomyślności Sanjay Samaddar
"Mały Hutnik" 2021Zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy - załącznik nr 3 pkt 7, z okazji "Dnia Hutnika" pracownikowi zatrudnionemu i otrzymującemu wynagrodzenie w dniu wypłaty, bez względu na wymiar czasu pracy i ilości zawartych umów przysługuje tradycyjny dodatek.
Kwota dodatku wynosi 6% średniej płacy w Spółce z I kwartału danego roku, jednak nie mniej niż 250 zł.
Kwota dodatku wynosi 427,24 zł i zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za kwiecień tj. do dnia 10 maja br. pod kodem płacowym 52

Wyliczenie:
Średnia płaca w Spółce za I kw. 2021 r. - 7 120,72 zł
7 120,72 zł x 6% = 427,24 złINFORMACJAW związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną informujemy, że od dnia 29 marca 2021 do 9 kwietnia 2021 biuro ZZ HUTNIK będzie nieczynne.

Przechodzimy na pracę zdalną. Sprawy pilne będą załatwiane po uprzednim umówieniu telefonicznym.

Dyżury od pon. - pt. w godzinach 8:00 - 15:00 będą pełnić :

Tomasz Ołownia - 795 410 045
Mariola Żmuda - 604 061 737

Oferta ubezpieczenia grupowego ze świadczeniami "dziecięcymi" dla członków związków zawodowych
WSPARCIE W RAZIE CHOROBY LUB WYPADKU DZIECKA

Proponujemy 3 świadczenia, dzięki którym otrzymasz wsparcie w razie ciężkiej choroby, uszczerbku na zdrowiu oraz leczenia szpitalnego twoich dzieci.

Wysokość składki za ubezpieczenie nie zależy od liczby dzieci.


Większość placówek oświatowych - przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe - obecnie nie zapewnia dzieciom ubezpieczenia, przerzucając na rodziców obowiązek znalezienia i zagwarantowania odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej. W związku z tym PZU ŻYCIE SA przygotowało ofertę zawierającą świadczenia wypłacane w razie nieszczęśliwego wypadku bądź choroby dziecka. Oczywiście ubezpieczeniem można objąć także dziecko, które nie uczęszcza jeszcze do przedszkola czy szkoły.

Karencja została zniesiona dla osób, które przystąpią do ubezpieczenia w ciągu 3 pierwszych miesięcy funkcjonowania polisy.

Czytaj więcej...

01.06.2020

Dziś ok. 2-ej w nocy zmarł nasz przyjaciel, wieloletni wiceprzewodniczący Związku Kazik Gwóźdź. O terminie uroczystości pogrzebowych powiadomimy jak tylko będzie ustalona data i miejsce pogrzebu.


Wypowiedzenie ZUZP - stanowisko ZZ HUTNIKSzanowne Koleżanki i Koledzy,

Jak już pewnie wiecie w piątek 29 maja 2020 roku Zarząd AMP S. A podjął decyzję o wypowiedzeniu Zakładowej Umowy Zbiorowej Pracy oraz porozumienia Okołoukładowego z dnia 05 stycznia 2010 roku dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. Tego samego dnia, wczesnym popołudniem, odpowiednie dokumenty zostały dostarczone do biur związków zawodowych, sygnatariuszy powyższych dokumentów.

W ten oto sposób zarząd naszej firmy podziękował pracownikom za trud, zaangażowanie i poświęcenie w pracy na rzecz AMP. Szczególne podziękowania zostały zaadresowane do pracowników z dużym stażem pracy, gdyż nie jest żadną tajemnicą, iż zakusy na ograniczenie, całkowite lub częściowe zlikwidowanie takich tytułów płacowych jak: dodatek zmianowy, karta hutnika, nagroda jubileuszowa czy odprawa emerytalna dotyczą właśnie tej grupy pracowników. Pracowników bez których ta firma nie istnieje. Zamiary ograniczenia czy wręcz zlikwidowania przytoczonych powyżej pracowniczych przywilejów prezentowane były przez HR naszej firmy od około dwóch lat. Stanowisko Zarządu AMP S.A było i jak się okazuje jest niezmienne: zarabiamy zbyt dużo, płacąc zbyt wiele szczególnie tym starszym.

I bez znaczenia był fakt, że do AMP, nie tak w końcu dawno, nikt nie chciał przyjść pracować. Wokół tego zjawiska zbudowano na potrzeby władz korporacyjnych legendę, iż dlatego kadrowo jest tak źle, bo płacimy nie tym co trzeba, absolutnie pomijając fakt fatalnej atmosfery w firmie, wprowadzenie zasady wręcz "pruskiego drylu" gdzie tylko ci wyżej usytuowani w hierarchii służbowej mają rację, a relacje podwładny - przełożony cofnięto do zasad obowiązujących w latach trzydziestych XX wieku.

Do zeszłego piątku związki zawodowe, w tym Związek Zawodowy HUTNIK, zdecydowanie i skutecznie przeciwstawiały się planom Zarządu AMP, które opisałem powyżej.

I nadeszła pandemia, w którą to jako firma weszliśmy totalnie nieprzegotowani tak zarządczo jak i finansowo. Klasyczny "kolos na glinianych nogach". Nie COVID 19 jest tu jednak kluczowy, a ważne jest to co dzięki niemu uzyskał Zarząd AMP. A dostał On na tacy pretekst. Czyli możliwość trąbienia wszem i wobec jaki to jest biedny, jak natychmiast trzeba mu pomóc , jak to pracownik musi zrozumieć, że będzie pracował za dużo mniej, a tak naprawdę to dobrze by było, gdyby to On płacił pracodawcy za możliwość pracowania na rzecz AMP. Sytuacja na świecie normalna nie jest. Nikogo do tego nie trzeba przekonywać.

Jako konstruktywny związek zawodowy podpisaliśmy z pracodawcą porozumienie postojowe na bazie którego, pracownik pracując mniej, rezygnuje z części swojego wynagrodzenia dzięki czemu pracodawca otrzymuje dofinansowanie do jego wynagrodzenia ze środków Skarbu Państwa. Naprawdę duże pieniądze. Ale to było mało. Pracodawca zawiesił PPE. Planował następne działania. Wystąpił efekt wiecznie nienasyconego potwora. Powiedzieliśmy : dość. Na reakcję ze strony Zarządu AMP nie musieliśmy długo czekać. Tak bezwzględne, drapieżne dobieranie się, w dobie światowej pandemii , do "chudych pracowniczych portfeli" oraz pozbawianie ciężko tyrającej załogi ciepłego posiłku budzi nasz zdecydowany protest.. Myślę, że miarka się przebrała. To w jaki sposób pracownicy zostali potraktowani spotka się z naszą zdecydowaną, adekwatną do zaistniałej sytuacji, reakcją.

Przewodniczący ZZ HUTNIK
Marek Nanuś


Zarząd ArcelorMittal Poland wypowiada Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy

26.05.2020 - Pracodawca zawiesza składkę na PPE

Poniżej treść komunikatu Zarządu AMP.

"Ze względu trudną sytuację na światowym rynku wyrobów stalowych, która została pogłębiona przez kryzys związany z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, co bezpośrednio negatywnie wpływa na ArcelorMittal Poland, Zarząd spółki postanowił zawiesić na okres od 1 maja 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. naliczanie i odprowadzanie składek podstawowych na Pracowniczy Program Emerytalny (PPE). Składki dodatkowe pracowników na PPE będą w tym okresie odprowadzane bez zmian. O tej decyzji 26 maja br. zostały powiadomione organizacje związkowe"


29.04.2020 - Podpisanie Porozumienia Postojowego


29.04.2020 przedstawiciele pracodawcy ArcelorMittal Poland S.A. i Reprezentatywnych Zakładowych Organizacji Związkowych działających w spółce podpisali Porozumienie Postojowe. Dokument ten został zawarty w oparciu o postanowienia art. 15g ust. 11 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), umożliwiając tym samym spółce skorzystanie z pomocy przewidzianej tej ustawą.

Porozumienie obejmuje pracowników ArcelorMittal Poland i obowiązuje w terminie: od 1 maja 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

Pracodawca w komunikacie zaznaczył:
..."postojowe" oznacza, że dany pracownik nie może świadczyć w tym okresie żadnej pracy, jak również nie może być ona zlecana przez przełożonych. Pracownik ma jednakże obowiązek być w gotowości do podjęcia pracy ponieważ może otrzymać - z wyprzedzeniem 24 godzinnym - dyspozycję od pracodawcy o konieczności przyjścia do pracy.

Pełna treść porozumienia tutaj.
Komunikat


Biuro ZZ HUTNIK o/Dąbrowa Górnicza 20.03.2020 - zamknięte, od 23.03.2020 - 27.03.2020 dyżury od 13.oo - 15.oo
Biuro ZZ HUTNIK o/Sosnowiec czynne


Komunikat MPKZP Sosnowiec


W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, jak również stosując się do procedur dotyczących działań zapobiegawczych związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wydanych przez ArcelorMittal Poland S.A. , Zarząd Kasy MPKZP Sosnowiec informuje, że:
Od 18 marca 2020 r. do odwołania zostaje zamknięty dla interesantów zewnętrznych oraz wewnętrznych punkt obsługi osobowej MPKZP Sosnowiec. Bieżąca obsługa interesantów odbywać się będzie tylko i wyłącznie drogą mailową;
Mirosława.Matera@arcelormittal.com
Jacek.Szpicki@arcelormittal.com

Wszelkie informacje uzyskać można w biurach Związków Zawodowych działających w AMP Sosnowiec oraz u przewodniczącego Kasy W sprawach pilnych tel. 607 162 901

Prosimy o przekazywanie informacji osobom bez dostępu do poczty elektronicznej

Za Zarząd MPKZP Sosnowiec

Przewodniczący
Jacek Szpicki

KoronawirusKoronawirus


Koronawirus zmienił nasze życie, więc musimy nauczyć się z nim żyć przez jakiś czas. Ulec zakażeniu można przez bezpośredni kontakt z osobą chorą, ale również przenosząc wirusa własnymi rękami. Codziennie kilkadziesiąt razy bezwiednie (nie zdając sobie z tego sprawy) dotykamy swoich ust i oczu, których wilgotne błony śluzowe to najłatwiejsze drogi zakażenia. A na dłoniach znajdować się może wszystko, co było na dotkniętych wcześniej powierzchniach (wcześniej dotykanych przez wielu innych ludzi) np. klamkach, poręczach, uchwytach w komunikacji miejskiej, przyciskach w windach, bankomatach itp.
Mycie rąk ciepłą wodą z mydłem przez 30 sekund pozwala na pozbycie się 99% drobnoustrojów z powierzchni dłoni. Podobną skuteczność mają żele antybakteryjne o zawartości alkoholu powyżej 60%, a najbardziej popularne żele antybakteryjne - klasyfikowane raczej jako kosmetyki są mniej skuteczne. Dezynfekcja za pomocą specjalistycznych płynów dezynfekujących daje natomiast skuteczność na poziomie 99,99%
Dlatego Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) rekomenduje mycie rąk jako skuteczną metodę ochrony przed koronawirusem. W/g WHO należy to robić raz na godzinę i każdorazowo po skorzystaniu z toalety, komunikacji miejskiej, wizycie w sklepie czy w jakiejkolwiek sytuacji, gdy mieliśmy kontakt z powierzchniami ogólnodostępnymi. Jeśli jednak nie mamy możliwości umycia rąk to wtedy warto mieć przy sobie płyn do dezynfekcji i go użyć. Jednak z kupnem takiego specyfiku mogą być problemy, ale łatwo można go zrobić w domu. Spośród wielu dostępnych w internecie przepisów proponujemy poniższy, ze składników rekomendowanych przez WHO:
- 210 ml spirytusu ( z monopolowego),
- 70 ml wody destylowanej (lub z kranu przegotowanej, zimnej),
- po kilka kropli gliceryny i wody utlenionej ( z apteki),
Wszystkie składniki wymieszać i przelać do buteleczki z atomizerem upewniając się, że jest szczelnie zamknięta aby alkohol nie wyparował. Preparat jest gotowy do użycia po 72 godzinach. Nosić w kieszeni i używać w sytuacjach opisanych powyżej.

ŻYCZYMY DUŻO ZDROWIA

źródła: Dziennik Zachodni, www.who.int

ArcelorMittal Poland podjął decyzję o uruchomieniu części surowcowej w Krakowie


ArcelorMittal Poland informuje, że podjął decyzję o ponownym uruchomieniu części surowcowej krakowskiej huty, która została tymczasowo zatrzymana pod koniec listopada 2019 roku ze względu na pogarszające się warunki rynkowe.
Firma zakłada, że ponowne uruchomienie wielkiego pieca i stalowni w Krakowie będzie miało miejsce w połowie marca, choć ostateczna data będzie zależała od czasu potrzebnego na przygotowania.
Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w ArcelorMittal Poland S.A. na 2020 rok.

Regulamin- kliknij tutaj.


Stanowisko Spółki w zakresie związkowego wystąpienia z 08.01.2020r. dotyczącego wzrostu płac w roku 2020.

Stanowisko spółki- kliknij tutaj.


Zmiana wartości dodatku zmianowego i nocnego.

Od 01.01.2020r. nowe wysokości dodatków wynoszą:

1. Zmianowy dodatek kwotowy - 6,23 zł za każdą godzinę pracy w 4 BOP w normatywnym ( kodeksowym) czasie pracy, co oznacza jego wzrost o 0,26 zł.

2. Dodatek nocny - 4,04 zł za każdą godzinę pracy w porze nocnej, tj. W godz. od 22.00 do 6.00, co oznacza jego wzrost o 0,17 zł.


Stanowisko Organizacji Związkowych dotyczące wzrostu miesięcznych wynagrodzeń za płacę.Stanowisko Organizacji Związkowych dotyczące negocjacji Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2020 rok.Stanowisko Pracodawcy dotyczące zmian płacowych w roku 2020.
Stanowisko Strony Związkowej w sprawie wzrostu miesięcznych wynagrodzeń za pracę Pracowników AMP S.A. I spółek z Grupy Kapitałowej AMP w 2020 roku.

Pismo ZZ w sprawie odpisu na ZFŚS na rok 2019

Pismo ZZ do Pracodawcy w sprawie informacji o sytuacji ekonomicznej AMP S.A.

Protokół ze spotkania Pracodawcy z Zakładowymi Organizacjami Związkowymi z dn. 10.09.2019r.Turniej piłkarski o puchar Przewodniczącego PZZ KADRA
14 września w Wiśle odbył się tradycyjny turniej piłkarski o puchar Przewodniczącego Porozumienia Związków Zawodowych KADRA.

Po zaciętej walce drużyna ZZ HUTNIK pod wodzą kapitana Patryka Taraszkowskiego zdobyła 3 miejsce i puchar Króla Strzelców.

08.07.2019r. - Pismo Organizacji Związkowych do Prezesa Zarządu AMP S.A. Geerta Verbeeka.4 Maja - Dzień Hutnika


Z okazji Dnia Hutnika najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich Hutników: spokojnej i bezpiecznej pracy, siły wytrwałości oraz sukcesów życiowych i zawodowych.


"Mały Hutnik"


Tradycyjny dodatek z okazji "Dnia Hutnika" tzw. "Mały Hutnik" zostanie wypłacony wraz z wynagrodzeniem za kwiecień i wyniesie 392,32zł.
Przysługuje on każdemu pracownikowi AMP zatrudnionemu i otrzymującemu wynagrodzenie w dniu wypłaty dodatku.
26.04.2019r. - VIII Sprawozdawcze, Walne Zebranie Delegatów ZZ HUTNIK


26 kwietnia w Dąbrowie Górniczej odbyło się VIII Sprawozdawcze, Walne Zebranie Delegatów ZZ HUTNIK.
W Zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach:

Monika Roznerska - Dyrektor Personalna AMP
Stefan Dzienniak - Prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej
Bogdan Mikołajczyk - Członek Zarządu AMP
Andrzej Węglarz - Dyrektor Personalny TAMEH

Prezes HIPH przedstawił stan polskiego i światowego hutnictwa na podstawie prezentacji: "Sytuacja w przemyśle stalowym w 2018r." Dyrektor Bogdan Mikołajczyk nawiązując do prezentacji HIPH omówił sytuację produkcyjną w AMP w odniesieniu do cen surowców, energii elektrycznej oraz emisji CO2. Dyrektor Personalna opowiadała Delegatom o problemach związanych z pozyskaniem nowych pracowników do AMP, otwarciu i uruchomieniu działalności Kampusu Szkoleniowego oraz o projektach związanych z regulacjami płacowymi.
W czasie dyskusji z zaproszonymi gośćmi najczęściej poruszanymi tematami były:

- poziom zamówień wyrobów ("obłożenie" produkcyjne na kolejne miesiące)
- realizacja podwyżek indywidualnych w 2019r.
- włączenie części "dodatku zmianowego" do podstawy wynagrodzenia pracowników 4 BOP
- braki "obsad"/luka pokoleniowa
- wysokie stawki zaszeregowania dla "nowych" pracowników

Na zakończenie Zebrania Delegaci kwiatami i okolicznościowymi upominkami podziękowali za lata pracy zasłużonym emerytom : Wiceprzewodniczącemu ZZ HUTNIK - Markowi Wróblowi i Członkowi Zarządu ZZ HUTNIK o/Sosnowiec - Leszkowi Wykurzowi.
Nagroda za wynik EBITDA


Zgodnie z informacją Pracodawcy przekazujemy, że uwzględniając poziom wykonania przez Spółkę wyniku finansowego EBITDA, zgodnie z obowiązującym porozumieniem płacowym na lata 2018 i 2019, pracownikom Spółki zostanie wypłacona dodatkowa nagroda za wkład pracy na rzecz Spółki w czwartym kwartale w wysokości 250 zł.

Przypominamy, że nagroda za wynik EBITDA, której częścią składową jest dodatkowa nagroda za wkład pracy na rzecz Spółki, przyznawana jest co kwartał i wypłacana wraz z wynagrodzeniem za miesiąc następujący po danym kwartale kalendarzowym, w tym więc przypadku wraz z wynagrodzeniem za kwiecień, tj. do 10 maja.

Kto i kiedy może się spodziewać nagrody?

Nagroda przysługuje pracownikom, którzy przepracowali w Spółce cały I kwartał kalendarzowy roku 2019 i pozostawali w zatrudnieniu 1.05.2019 r., przy czym przez przepracowanie lub pozostawanie w zatrudnieniu należy rozumieć pozostawanie w stosunku pracy, za który przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy z ubezpieczenia społecznego. Do okresu zatrudnienia zalicza się również czas, w którym pracownik przebywa na zasiłku z tytułu opieki nad chorym dzieckiem lub członkiem rodziny.

Absencja a nagroda

W przypadku nieprzepracowania pełnego miesiąca I kwartału 2019 roku, w wyniku zatrudnienia od dnia późniejszego niż pierwszy dzień miesiąca, nagroda jest proporcjonalnie pomniejszana. Należy jednak pamiętać, że do okresu zatrudnienia zalicza się staż pracy w podmiotach gospodarczych świadczących pracę na rzecz ArcelorMittal Poland, jeżeli przypadał on bezpośrednio przed zatrudnieniem w Spółce.

Wzrost składki na PPE


W dniu 31.01.2019r. odbyło się spotkanie Zespołu Centralnego, w sprawie podwyższenia składek podstawowych na Pracowniczy Program Emerytalny.

Pracodawca przedstawił projekt Porozumienia regulującego kwestię powiązania podwyższonej składki na PPE z postanowieniami Ustawy o Pracowniczych Programach Kapitałowych.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zakładowych Organizacji Związkowych działających w AMP S.A., co dało możliwość podpisania stosownego dokumentu. Podpisany dokument zostanie przesłany do Komisji Nadzoru Finansowego. Tym samym spełni się warunek terminowy określony w Ustawie o PPK

Strony uzgodniły, że od dnia 01.05.2019 r. zostanie podniesiona składka na PPE z 1,5% do 3,5%. Dzięki temu rozwiązaniu AMP S.A. nie będzie zobowiązane do utworzenia Pracowniczych Programów Kapitałowych. W związku z kosztami na podwyższenie PPE które nie były ujęte w podpisanym na dwa lata Porozumieniu Płacowym, składka podstawowa na PPE (1,5%) zostanie terminowo zawieszona na okres 4 miesięcy. Od maja 2019r. składka będzie wynosić 3,5%.


Pełny tekst Porozumienia w sprawie podwyższenia podstawowej składki na PPE - kliknij tutaj.
Porozumienie Postojowe na lata 2019/2020 - kliknij tutaj.

Porozumienie przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A. i Największych Organizacji Związkowych Spółki w zakresie Zasad Zatrudniania Pracowników na Stanowiskach CORE.

Wzrost kwoty "dodatku zmianowego" w 2019r.Z dn. 01.01.2019r. zmianowy dodatek kwotowy oraz dodatek za pracę w nocy wynoszą:


5,97 PLN za każdą godzinę pracy w czterobrygadowej organizacji czasu pracy w normalnym ( kodeksowym) czasie pracy.
3,87 PLN za każdą godzinę pracy w porze nocnej, tj. W godz. 6.00-22.00
17.12.2018r. - WYSTĄPIENIA ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH DO PRACODAWCY

Pan Geert Verbeeck
Wiceprezes Zarządu
ArcelorMittal Poland S.A.Dotyczy :
zasad planowania i rozliczania czasu pracy.


Zakładowe Organizacje Związkowe działające w AMP S.A. występują do Pan Prezesa o pilne podjęcie rozmów na temat zasad rozliczania czasu pracy pracowników zmianowych oraz planowania uzupełniających dni wolnych od pracy. Przypominamy, iż pkt. 4 Porozumienia płacowego z 19 maja 2016 roku o stosowaniu ustaleń zawartych w Komunikacie ze spotkania z Dyrektorem Generalnym gwarantował pracownikom stosowanie korzystniejszego rozliczania czasu pracy, a jego zapisy kończą się dnia 31 grudnia 2018 roku.

Zakładowe Organizacje Związkowe oczekują, iż Strona Pracodawcy przedłuży stosowanie dotychczasowych zasad rozliczania czasu pracy pracowników zmianowych oraz planowania uzupełniających dni wolnych od pracy, które obowiązują do końca 2018 roku, do czasu wynegocjowania przez Zespół Roboczy rozwiązań satysfakcjonujących obie Strony Porozumienia.


Dotyczy :
podwyższenia składek podstawowych, odprowadzanych do Pracowniczego Programu Emerytalnego dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A


W związku z zakończeniem procesu legislacyjnego Ustawy z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych oraz nawiązując do związkowych stanowisk płacowych z lat 2015 2018, zakładowe organizacje związkowe działające w ArcelorMittal Poland S.A. występują do z wnioskiem o podwyższenie (zrównanie) od dnia 01.01.2019 roku składek podstawowych na Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A do poziomu obowiązującego w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach, tj do poziomu 4,5% miesięcznych wynagrodzeń pracowników, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w rozumieniu art. 2 pkt.15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o pracowniczych programach emerytalnych.

W uzasadnieniu powyższego wniosku stwierdzamy, że podwyższenie składek podstawowych na PPE do poziomu 4,5% pozwoli spełnić przez ArcelorMittal Poland S.A. warunek zwalniający z obowiązku stosowania ww. Ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, o których mowa w art. 133. Ust. 1. tej Ustawy oraz na ujednolicenie warunków zatrudnienia i zachowania zasady równego traktowania w zatrudnieniu pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i ArcelorMittal Poland S.A oddział w Zdzieszowicach, a także uatrakcyjni wizerunek ArcelorMittal Poland S.A. na coraz bardziej wymagającym rynku pracy.

Ze względu na bardzo duże społeczne znaczenie ww. sprawy oczekujemy na pisemne stanowisko Pracodawcy w terminie do 7 dni oraz deklarujemy stałą gotowość do merytorycznych rozmów w tym zakresie.

Podpisane pod pismami Zakładowe Organizacje Związkowe działające w AMP S.A.

Wybory SIP w AMP S.A.


W związku z kończącą się kadencją Społecznych Inspektorów Pracy w AMP S.A. organizacje związkowe poczyniły przygotowania do wyborów SIP 2018.

Powołano komisję wyborczą w składzie:

Mirosław Nowak (MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza);
Robert Dębiec (MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza);
Eugeniusz Dziubiński (MZZ Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza);
Adam Wdowiak (MZZ Pracowników ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza);
Kazimierz Gwóźdź (Hutnik MZZP AMP S.A.);
Tadeusz Sapiński (Międzyzakładowy Młodzieżowy Związek Zawodowy Pracowników AMP S.A.);
Kazimierz Gąsior (KM NSZZ Solidarność 80 Pracowników AMP S.A.);
Marek Karoń (ZZ Kontra w ArcelorMittal Poland S.A.);
Grzegorz Szczepanek (Międzyzakładowa Komisja WZZ Sierpień 80 przy AMP S.A.).


Uzgodniono podział Okręgów Wyborczych w AMP S.A. o/ Dąbrowa Górnicza:

Okręg Wyborczy nr 1 Zakład Wielkie Piece złożony z 4 podokręgów:

podokręg nr 1/1 - baza, wsad, aglomerownia, spiekalnia - technolodzy,
podokręg nr 1/2- baza, wsad, aglomerownia, spiekalnia - Utrzymanie Ruchu,
podokręg nr 1/3 - Wielkie Piece, namiarownia - technolodzy oraz pozostałe jednostki organizacyjne podległe pod Dyrektora Zakładu,
podokręg nr 1/4 Wielkie Piece, namiarownia - Utrzymanie Ruchu.

Okręg Wyborczy nr 2 - Zakład Stalownia złożony z 4 podokręgów:

podokręg nr 2/1 - wapnialnia,
podokręg nr 2/2 - COS, wykańczalnia, obróbka pozapiecowa, kadzie,
podokręg nr 2/3 konwertory, wsad, kafar oraz pozostałe jednostki organizacyjne podległe pod Dyrektora Zakładu,
podokręg nr 2/4 - Utrzymanie Ruchu.

Okręg Wyborczy nr 3 - Zakład Walcownia DWD złożony z 8 podokręgów:

podokręg nr 3/1 - piece pokroczne oraz pozostałe jednostki organizacyjne podległe pod Dyrektora Zakładu,
podokręg nr 3/2 - ciąg walcowniczy DWDL-3 ( linia M1),
podokręg nr 3/3 - ciąg walcowniczy DWDL - 4 (linia M2),
podokręg nr 3/4 - wykańczalnia kształtowników DWDL-6,
podokręg nr 3/5 - wykańczalnia szyn DWDL-5,
podokręg nr 3/6 - wykańczalnia Grodzic i Giętarnia DWDL-7,
podokręg nr 3/7 - utrzymanie ruchu mechanicznego i elektrycznego DWG,
podokręg nr 3/8 - utrzymanie ruchu mechanicznego i elektrycznego DWS,

Okręg Wyborczy nr 4 - Zakład Energetyczny PED złożony z 2 podokręgów:

podokręg nr 4/1 - Dział Elektryczny oraz pozostałe jednostki organizacyjne podległe pod Dyrektora Zakładu,
podokręg nr 4/2 - Dział Energetyczny, Ratownictwo Gazowe oraz pozostałe jednostki organizacyjne podległe pod Dyrektora Zakładu.

Okręg Wyborczy nr 5 - Centralne Utrzymanie Ruchu złożony z 5 podokręgów:

podokręg nr 5/1 - Biuro Wsparcia, Gospodarka Magazynowa,
podokręg nr 5/2 - Centralne Systemy Automatyki,
podokręg nr 5/3 - Centralny Serwis Urządzeń Dźwignicowych,
podokręg nr 5/4 - Centralny Serwis Klimatyzacji i Wentylacji,
podokręg nr 5/5 - Centralny Serwis Remontów i Regeneracji.

Okręg Wyborczy nr 6 - Jakość i Rozwój Produktów złożony z 2 podokręgów:

podokręg nr 6/1 - Laboratorium Chemiczne oraz Zarządzanie Jakością, Zakład Wielkie Piece i Stalownia,
podokręg nr 6/2 - Laboratorium Badań Chemicznych oraz pozostałe jednostki organizacyjne podległe pod Dyrektora Zakładu.

Okręg Wyborczy nr 7 Wydział Gospodarki Walcami złożony z 1 podokręgu:

podokręg nr 7/1 - Gospodarka Walcami.

Okręg Wyborczy nr 8 - Biura i jednostki organizacyjne Administracji złożony z 4 podokręgów:

podokręg nr 8/1 - GM, automatyka, informatyka przemysłowa i modele,
podokręg nr 8/2 - Straż Pożarna,
podokręg nr 8/3 - Biuro Ochrony, bramy,
podokręg nr 8/4 - pozostałe jednostki organizacyjne Administracji.

O dalszych decyzjach - m.in. konkretnych terminach wyborów w poszczególnych podokręgach, a także o kandydatach z tych okręgów na Społecznych Inspektorów Pracy z ramienia MOZ NSZZ "Solidarność" będziemy Państwa informować na bieżąco.


Kandydaci na SIP - kliknij tutaj
Świadczenie z ZFŚS na Święta Bożego Narodzenia 2018r.


Główna Komisja ŚWiadczeń Socjalnych AMP S.A. postanowiła uruchomić dla pracowników AMP S.A. upoważnionych do świadczeń z ZFŚS - dodatkowe świadczenie z okazji Świąt Bożego Narodzenia 2018 r.

Tabela - kliknij tutaj
Wniosek - kliknij tutajRemont bramy wjazdowej nr 7 w Dąbrowie Górniczej.


Biuro Ochrony Informuje, że od 29.10.2018 r. rozpoczyna się remont wag samochodowych przy bramie nr 7/7a (brama Strzemieszycka) w związku z czym zamknięty zostanie cały ruch osób i pojazdów przez tą bramę. Przewidywany czas remontu będzie wynosił co najmniej jeden miesiąc. Na czas zamknięcia bramy, ruch pojazdów zostaje przeniesiony na bramę nr 5 (koksownicza) oraz na bramę nr 4 (Ząbkowicka) a ruch pieszy na bramę główną.INFORMACJA NA TEMAT PROGRAMU LOTOS BIZNES


Zarząd Związku na posiedzeniu w dniu 21.09.2018r. podjął decyzję o przystąpieniu do programu LOTOS BIZNES.

W związku z tym proponujemy naszym Członkom pozyskanie kart umożliwiających tankowanie z rabatem na wszystkich stacjach LOTOS.

Karty rabatowe umożliwiają uzyskanie rabatów na zakup paliw, towarów i usług.

Każdy członek Związku Zawodowego HUTNIK może posiadać jedną kartę, wydaną na swoje imię i nazwisko.

Miesięczny limit zakupów wraz z rabatem wynosi 2000.00zł.

Za wydanie i korzystanie z karty nie są pobierane opłaty. Każda karta jest zabezpieczona kodem PIN.

Przystąpienie do programu jest dobrowolne.

Przystępujący do programu powinien zgłosić się do biura Związku

(DAAM 4 pok. Nr 17) w celu odebrania REGULAMINU PRACOWNICZEJ

SPRZEDAŻY GOTÓWKOWEJ W SYSTEMIE LOTOS BIZNES i wypełnienia

stosownej deklaracji umożliwiającej wydanie karty.


W Województwie śląskim działa 20 stacji LOTOS.
Najbliższa stacja obok huty: ul. Kasprzaka D.G (były KEM)
Przy autostradach działa 8 MOP

CHCESZ ZAOSZCZĘDZIĆ? PRZYSTĄP DO PROGRAMU.

TABELA KORZYŚCI KLIKNIJ TUTAJ


Porozumienie kierunkowe przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A. i Największych Organizacji Związkowych Spółki w zakresie rozszerzenia form dialogu społecznego

Późnym popołudniem w poniedziałek (23.07.2018r) przedstawiciele pracodawcy i większości największych związków zawodowych podpisali dokument zatytułowany "Porozumienie kierunkowe przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A. i Największych Organizacji Związkowych Spółki w zakresie rozszerzenia form dialogu społecznego."

Patrząc przez pryzmat tego co się dzieje wewnątrz naszej firmy, jak i atmosfery wokół AMP na zewnątrz, dokument ten nabiera dużego znaczenia, gdyż dotyka spraw trudnych i będących często kością niezgody na linii pracodawca związki zawodowe. Mający poniekąd charakter "listu intencyjnego" dokument rozszerza płaszczyznę dialogu społecznego w AMP o dwa fora dyskusyjne: pierwsze dotyczyć będzie polityki remontowej, drugie spraw związanych z bezpieczeństwem pracy . Najistotniejszą chyba regulacją, bo dotykającą obecnych pracowników firm INTERM i osób, które chciałyby związać swoją zawodową przyszłość z AMP jest uzgodniony całkowicie nowy, rewolucyjny wręcz model przyjmowania do pracy osób na tzw. stanowiska CORE.

Nad szczegółami strony zaczną rozmawiać już w najbliższy piątek tj. 27 lipca.
Zapraszamy, szczególnie pracowników firm INTERIM, do zapoznania się z całym tekstem porozumienia dostępnym tutaj.


#pomagamAmelce


Prosimy o pomoc w zbiórce pieniążków na operację córeczki naszego kolegi z Dąbrowskiej Stalowni.
Koszt operacji to prawie 100 000 USD, musimy zdążyć ze zbiórką do października 2018r.
Liczy się każda złotówka i wielkie serducho.

Zapraszamy też do facebook'owej zabawy:

Zabawa taka
Odrysuj swoja rękę, wpłać choć piątaka, pomożesz Amelce!
Zasady są proste:
1. polub stronę Amelki na facebooku
2. wpłać choć piątaka
3. wrzuć fotkę swojej ręki na własny profil z opisem zabawy
4. WAŻNE zaproś znajomych do zabawy

Pokaz mi swoją rękę... ja też taką chcę mieć.
POMÓŻ MI PROSZĘ
#PomagamAmelceWypłata nagrody za wynik EBIDTA (I kwartał 2018) dla pracowników przebywających na "opiece"


Poniżej publikujemy informację przesłaną do organizacji związkowych w AMP.

Uprzejmie informuję, iż uwzględniając prośby Pracowników, którzy nie otrzymali nagrody za EBITDA za I kwartał 2018r. z powodu przebywania w I kwartale lub w dniu 1 maja 2018r. na opiece, która wiąże się z wypłatą zasiłku opiekuńczego nad dzieckiem lub nad członkiem rodziny, wolą pracodawcy jest, aby prośby Naszych Pracowników uwzględnić i ww. nieobecności potraktować analogicznie jak nieobecność Pracownika wynikająca z choroby. Prośby pracowników uznajemy za zasadne z uwagi na podobny charakter nieobecności pracownika.

Powyższe umożliwi w/w osobom wypłacenie nagrody EBITDA za I kwartał w oparciu o zasady Porozumienia płacowego jak dla pracowników przebywających na zwolnieniu chorobowym.


Dzień hutnika

Z okazji Dnia Hutnika redakcja i zarząd ZZ HUTNIK składa najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, bezpiecznej pracy i wytrwałości w tym niezwykle ciężkim i ważnym zawodzie.Majowy weekendW dn.30.04.2018r. i 02.05.2018r. biura ZZ HUTNIK w Dąbrowie Górniczej i Świętochłowicach będą nieczynne. W tych dniach będzie czynne biuro Związku w Sosnowcu tel. 32 736 16 72.


19.04.2018 r. - VII Sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów19 kwietnia w Sosnowcu odbyło się VII Walne Zebranie delegatów ZZ Hutnik.

W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście w osobach:

Dyrektor personalna AMP S.A. - Monika Roznerska

Prezes HIPH - Stefan Dzienniak

V-ce prezes PZZ Kadra Bogdan Studencki

Przewodniczący ZPPH - Andrzej Węglarz

W trakcie spotkania poruszono ważne tematy dla pracowników AMP i branży hutniczej:

- opinie i uwagi w zakresie Porozumienia Płacowego na lata 2018/2019

- przyszłość AMP w aspekcie zakupu włoskiej huty ILVA

- rynek pracownika/braki kadrowe w AMP

- przemysł 4.0 - działania w AMP

- remont Wielkiego Pieca

- nowa ustawa o związkach zawodowych i prace nad nowelizacją Kodeksu Pracy

Prezes HIPH Stefan Dzienniak omówił prezentację "Przemysł stalowy - sytuacja sektora na świecie, w UE i w Polsce w 2017r."


Galeria- KLIKNIJ TUTAJ


Dodatek z okazji Dnia HutnikaWraz z wynagrodzeniem za kwiecień zostanie wypłacony dodatek z okazji Dnia Hutnika.
Kwota tzw "małego hutnika" wyniesie 395,38 zł.
Na pasku płacowym dodatek umieszczony zostanie pod kodem 52.Przekazując 1% podatku wspomożesz rehabilitację Amelki Szymczyk, córeczki naszego kolegi z dąbrowskiej stalowni.


Porozumienie płacowe na lata 2018 i 2019.W dniu 05.02.2018r. Pracodawca i Zakładowe Organizacje Związkowe AMP S.A. Strony ZUZP, uzgodniły i parafowały treść Porozumienia Płacowego na lata 2018 i 2019.
Najważniejsze z dokonanych uzgodnień przedstawione są poniżej .

I. Płace zasadnicze.

1. Rok 2018 na podwyżki dla pracowników przeznaczona zostaje następująca kwota:

1) 120 PLN/pracownika na podwyżki ogólne od dnia 1 stycznia 2018 roku,

2) 30 PLN/ pracownika na podwyżki indywidualne od dnia 1 kwietnia 2018 roku,
15 PLN/pracownika wg decyzji Dyrektora Generalnego i 15 PLN/pracownika wg decyzji Dyrektorów Zakładów/Biur Spółki,

3) w związku ze zmianami płac zasadniczych, w roku 2018 nastąpi w Spółce dodatkowy wzrost średniego wynagrodzenia:

a) wynikający ze wzrostu Karty Hutnika, funduszu premiowego i dodatkowego funduszu motywacyjnego, wynagrodzenia i dopłat za pracę w godzinach nadliczbowych oraz Pracowniczego Programu Emerytalnego w łącznej wysokości 52,76 PLN średnio/pracownika,

b) wynikający z waloryzacji dodatku zmianowego oraz wzrostu dodatku za pracę w godzinach nocnych, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalno-rentowych
 w łącznej wysokości 33,21 PLN średnio/pracownika.

W związku z dokonaniem wzrostu płac zasadniczych z dniem 01.01.2018r wraz z wynagrodzeniem za styczeń 2018r. zostanie również pracownikom Spółki wypłacone wyrównanie premii za miesiąc styczeń w jednakowej wielkości dla wszystkich pracowników, którzy otrzymali premię, tj. 8,40PLN (7%*120PLN = 8,40 zł).

2. Rok 2019 nastąpi wzrost płac zasadniczych pracowników Spółki wg analogicznych zasad. W przypadku, gdy wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 2018 podany przez Główny Urząd Statystyczny przekroczy 2%, kwoty zostaną zrewaloryzowane o 1 % za każde zwiększenie wspomnianego wskaźnika o 0,1% - do maksymalnej wysokości wskaźnika inflacji 3,5%.

II. Nagroda EBITDA

1. Zostają zmienione zasady wypłacania rocznej nagrody za wkład pracy pracowników w funkcjonowanie Spółki. Od 2018 roku nagroda wypłacana będzie co kwartał w następujący sposób:

1) wraz z wynagrodzeniem za miesiąc następujący po danym kwartale kalendarzowym wypłacana jest:

a) kwota 250 PLN/każdego pracownika,

oraz

b) kwota 100 PLN/każdego pracownika w przypadku osiągnięcia zakładanego wyniku EBITDA za dany kwartał kalendarzowy;

2) w przypadku osiągnięcia lepszego niż zakładany wynik EBIDTA następuje zwiększenie ww. kwoty nagrody o procentową wielkość przekroczenia dodatniego, nie więcej jednak niż o 20%.

3) w przypadku niewykonania zakładanego wyniku EBIDTA za dany kwartał kalendarzowy, przy jednoczesnym osiągnięciu zakładanego wyniku EBIDTA za cały rok 2018, nie wypłacona kwota/ty, o której mowa w ust.1. pkt.1b, powiększa nagrodę za IV kwartał 2018r.

2. Nagroda wypłacana jest w miesiącu maju, sierpniu, listopadzie i lutym i przysługuje pracownikom, którzy pozostają w zatrudnieniu w pierwszym dniu tego miesiąca (tj.: 01.05.2018; 01.08.2018; 01.11.2018 oraz 01.02.2019; 01.05.2019; 01.08.2019; 01.11.2019 i 01.02.2020).

3. Nagroda jest pomniejszana o 1/3:

1) w przypadku kwoty, o której mowa w ust.1. pkt.1a) - za każdy nieprzepracowany pełny miesiąc danego kwartału kalendarzowego w związku z zatrudnieniem w Spółce w innym terminie niż w pierwszym dniu pierwszego miesiąca danego kwartału kalendarzowego, przy czym do okresu zatrudnienia zalicza się również staż pracy pracownika w podmiotach gospodarczych świadczących pracę na rzecz ArcelorMittal Poland S.A., jeżeli przypadał on bezpośrednio przed zatrudnieniem w Spółce;

2) w przypadku kwoty, o której mowa w ust.1. pkt.1b) - za każdy nieprzepracowany pełny miesiąc danego kwartału kalendarzowego w związku:

a) zatrudnieniem w innym terminie niż w pierwszym dniu pierwszego miesiąca danego kwartału kalendarzowego, przy czym do okresu zatrudnienia zalicza się również staż pracy pracownika w podmiotach gospodarczych świadczących pracę na rzecz ArcelorMittal Poland S.A., jeżeli przypadał on bezpośrednio przed zatrudnieniem w Spółce;

b) z chorobą pracownika, przy czym dni niezdolności do pracy wskutek wypadku przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy, albo choroby zawodo­wej lub choroby przypadającej w czasie ciąży, uznaje się za dni przepracowane;

4. Środki pochodzące z obniżenia wysokości nagrody, o której mowa w ust.1. pkt.1b), zostają podzielone w sposób równy dla pracowników, którzy w danym kwartale kalendarzowym osiągnęli zerowy wskaźnik absencji chorobowej. Wypłata w/w środków następuje w terminie wypłaty nagrody EBITDA za dany kwartał kalendarzowy.

5. Dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy, wysokość nagrody EBITDA ustala się w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

6. Przez przepracowanie lub pozostawanie w zatrudnieniu należy rozumieć pozostawanie w stosunku pracy, za który przysługuje wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy z ubezpieczenia społecznego.


Usprawnienia i nowe propozycje badań okresowych dla pracowników AMP


Uprzejmie informujemy o następujących zmianach w świadczeniu usług medycyny pracy w Centrum Medycznym UNIMED - zmiany obowiązują od 1 września 2017 roku.

1. W celu usprawnienia usługi wprowadzona została możliwość wcześniejszego umówienia terminu na badania profilaktyczne. Zachęcamy Państwa do dokonywania rezerwacji pod numerem telefonu: 32 792 94 94 wew. 14, lub pod adresem email: skierowania@unimed.of.pl bądź skierowania@unimed.dabrowa.pl.
Umówienie terminu z wyprzedzeniem nie jest obowiązkowe i nie zwalnia z konieczności dokonania rejestracji poprzez zgłoszenie się ze skierowaniem na badania profilaktyczne w rejestracji Medycyny Pracy Unimed.

2. Czas wykonania badań wraz z wydaniem orzeczenia wynosi 1 dzień pod warunkiem spełnienia poniższych przesłanek:

a) osoba zgłaszająca się na badania zgłasza się na badanie w porze rannej (7.00 - 8.00) umożliwiającej przeprowadzenie badań w dniu zgłoszenia wraz ze skierowaniem na badania

b) osoba zgłaszająca się na badania posiada ważny dokument tożsamości ze zdjęciem,

c) osoba zgłasza się na badania w stanie wypoczętym, nie bezpośrednio po pracy nocnej, po upływie 48h od chwili ewentualnego spożycia alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych,

d) w przypadku używania przez pracownika okularów, szkieł korekcyjnych osoba zgłasza się na badania wraz z tymi szkłami bądź okularami.

3. W każdą sobotę, w godz. 8.00-10.00, lekarz medycyny pracy, będzie pełnił dyżur dla pracowników ArcelorMittal Poland o/Dąbrowa Górnicza i o/Sosnowiec zgłaszających się na badania kontrolne (dotyczy tylko pracowników, dla których ostatnim dniem choroby jest piątek po przekroczeniu 30 dni niezdolności do pracy). Pracownicy zgłaszający się na badania kontrolne uzyskają zdolność do pracy, tylko przy ważnych badaniach okresowych !

Na badania w sobotę należy zgłosić się do sekretariatu Zarządu UNIMED, który mieści się z drugiej strony budynku, za pogotowiem, w miejscu Centrum Rehabilitacji i Odnowy Biologicznej.

Na głównych drzwiach wejściowych oraz na drzwiach Zarządu UNIMED będzie zawieszona informacja dla pracowników zgłaszających się na badania w sobotę o treści:

MEDYCYNA PRACY
LEKARZ MEDYCYNY PRACY PEŁNI DYŻUR DLA PRACOWNIKÓW AMP O/DG, O/S-C
W KAŻDĄ SOBOTĘ W GODZ. 8.00 10.00
WEJŚCIE Z DRUGIEJ STRONY BUDYNKU ZA POGOTOWIEM - W ZARZĄDZIE UNIMED,
W MIEJSCU CENTRUM REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ

4. Pracownicy AMP wykonujący badania profilaktyczne w PM Unimed mogą wykonywać również badania dodatkowe, nie wynikające z narażeń związanych ze stanowiskiem pracy i nie wchodzące w skład badań obligatoryjnych wykonywanych w celu uzyskania zdolności do wykonywania pracy.
W załączeniu do niniejszego maila znajdziecie Państwo informację o zakresie badań dodatkowych, z których można będzie skorzystać i których koszt będzie pokrywany przez Pracodawcę, a pracownik ponosić będzie jedynie koszt składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczkę na podatek dochodowy.

Przed wykonaniem w/w badań dodatkowych pracownik będzie więc także zobligowany do podpisania stosownego oświadczenia o wyrażeniu zgody na wykonanie na własne życzenie badań dodatkowych wraz z informacją, iż od kosztów tych badań zostanie odprowadzona zaliczka na podatek dochodowy, która zostanie potrącona i odprowadzona z wynagrodzenia. Przybliżony koszt, który będzie ponosił pracownik to około 30% ceny danego badania.

załącznik 1 - wykaz badań dodatkowych

załącznik 2 - opłata(podatek)


PIERWSZE OBRADY ZARZĄDU ZWIĄZKU W 2018 ROKU


Pierwsze posiedzenie Zarządu w tym roku było bardzo burzliwe. Sprawa podwyżek płac na 2018 rok, budzi wiele emocji wśród pracowników każdego szczebla.

Reprezentanci Związku w Zespole Roboczym mówią:


Dyrektor Stanisław Ból oczekuje na ruch ze strony związków, czyli zmianę stanowiska zawartego w wystąpieniu o wzrost wynagrodzeń (związkowe stanowisko jest aktualne i prezentujemy na stronie internetowej w październiku 2017 i pozostaje niezmienne), gdyż pracodawca już zaprezentował swoją propozycję. Jeżeli w najbliższym czasie takowego nie będzie, najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu zostanie zwołany Zespół Centralny.

Z informacji, którą przedstawili reprezentanci Związku w Zespole Centralnym propozycje Pracodawcy są nie do zaakceptowania przez stronę Społeczną i oczekujemy konkretnych propozycji, które zbliżałyby strony do zawarcia porozumienia. Na ten czas Stanowisko Strony Związkowej z dnia 09.10 jest jak najbardziej aktualne. Oczekujemy przedstawienia przez Pracodawcę konkretnych, realnych propozycji punkt po punkcie na w/w Stanowisko.

Reprezentanci Związku w Zespole Roboczym poinformowali członków Zarządu nad czym obecnie pracuje Zespół:

1. W najbliższym czasie Strona Społeczna Zespołu ma otrzymać informację, jaka grupa liderów, która jednocześnie zarządza pracownikami, otrzyma dodatek mistrzowski.
2. Już nie pierwszy raz strona związkowa zwróciła uwagę na konieczność opracowania nowych zasad, którymi kierowałby się pracodawca w przypadku przejęć pracowników z interimów do huty.

W przekonaniu strony społecznej dotychczasowe zasady się nie sprawdzają, są często nieczytelne. Wypracowanie nowych rozwiązań, dzięki którym każdy pracownik interimów mógłby określić (po spełnieniu określonych warunków) choćby przybliżoną datę wcielenia do huty, pozwoliłoby na prowadzenie bardziej czytelnej polityki zatrudnienia. Byłaby ona korzystna dla wszystkich stron. Kolejny raz usłyszeliśmy o tym, że taki regulamin jest, i że w planie zatrudnienia jest to uwzględnione? Zwrócono przy tym uwagę, że jasnych zasad oczekują też, dyrektorzy zakładów.

3. W sprawach różnych poruszona została sprawa Wydziału Tokarni Walców w dąbrowskim oddziale, gdzie pracodawca zamierza zmienić system pracy z 3-zmianowego na ruch 4-BOP. Nie spotyka się to z aprobatą pracowników. Jednostronny, przygotowany przez pracodawcę komunikat o korzyściach pracy ruchu 4-BOP mówiąc delikatnie mija się z prawdą. W przekonaniu pracodawcy, pracownicy wyrażą zgodę na przejście z dniem 1 lutego. Taka konieczność wynika z faktu zwiększenia ilości zamówień w zakładzie, na rzecz którego tokarnia wykonuje usługi.
4. Powrócono do tematu zasad wyróżniania pracowników za wzorowe wykonywanie obowiązków pracowniczych. Chodzi o tzw. karty przedpłacone. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami ( regulamin obowiązywał do końca roku 2017) w najbliższym czasie strony przedstawią uwagi i podejmą decyzję, jaki regulamin będzie obowiązywał w dalszych okresach.
5. Kontrowersję wśród Członków Zarządu budzi stosowanie zapisów w/w regulaminu, a szczególnie punkt 2 pdpkt 1. Przedstawiamy pełną jego treść:

Cyt. Informacja o wyróżnionych pracownikach podawana jest do wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z nią przez wszystkich pracowników danego Zakładu/biura

Ideą spisania Zasad jest:

(cytuję punkt 1 Zasad) W celu stworzenia dodatkowej możliwości doceniania pracowników Spółki, których podejście do pracy oraz zachowanie mogą stanowić wzór dla pozostałych, wprowadza się w Spółce system wyróżniania pracowników za wzorowe wykonywanie obowiązków pracowniczych, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenia jej wydajności oraz jakości zwanej dalej [ systemem]

Jak mogę brać przykład mówi mój adwersarz skoro nie wiem kto jest tym ideałem cnót pracowniczych?

Listy z wyróżnionymi są prawie tajne, albo dostęp do nich jest utrudniony.

6. Regulamin wykonywania pracy przy pomocy urządzeń elektronicznych w miejscu zamieszkania- czyli porozumienie w sprawie dopuszczalności wykonywania pracy przy pomocy urządzeń elektronicznych w miejscu zamieszkania potocznie zwane home office. Związkom zawodowym został przesłany projekt regulaminu wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym porozumienie w sprawie dopuszczalności wykonywania pracy przy pomocy urządzeń elektronicznych w miejscu zamieszkania, w którym stronami są ArcelorMittal Poland S.A. oraz pracownik, który zgłosił potrzebę sporadycznego wykonywania obowiązków pracowniczych z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych w jego miejscu zamieszkania. Przedstawiona propozycja przewiduje wykonywanie takiej pracy maksymalnie przez 4 dni w miesiącu w godzinach, w których pracownik normalnie świadczy pracę. Oczywiście wcześniej muszą być spełnione dwa warunki , tj.: podpisane porozumienie między pracownikiem a ArcelorMittal Poland S.A., oraz dzień wcześniej pracownik musi uzyskać pisemną zgodę przełożonego (dopuszczalny e-mail, sms).
Niedobory kadrowe na produkcji i w Utrzymaniu Ruchu to temat numer dwa przedstawiany przez Członków Zarządu Związku. Na rannej zmianie od poniedziałku do piątku jeszcze (po japońsku) jako tako. Na popołudniowej i nocnej zmianie dramat. To samo dotyczy weekendów i świąt. Utrzymanie Ruchu jest w rozsypce. Na brygadach zmianowych totalnie brakuje pracowników. Jeżeli przyjdzie cudem zwerbowany interim ucieka często po kilku dniach. Nawet nie rozwiązując umowy.

Czy nie można kandydatów do pracy w hucie przewieźć najpierw przed procedurą przyjęcia na wycieczkę po obiektach,, pokazać im jak tu się pracuje? Jakie są warunki, z czym muszą się liczyć po podpisaniu umowy? Oszczędzono by w ten sposób kupę szmalu i czasu na szkolenie adepta, na wyposażenie go w sprzęt ochrony osobistej i ubranie.

Trafne spostrzeżenie, do wykorzystania przez rekrutujących

Nie remontujemy wielkiego pieca w Dąbrowie Górniczej?

Remontujemy, ale tylko remont zapobiegawczy!

Termin rozpoczęcia remontu stale ulega przesunięciom.
(Ostatnia informacja to lipiec br.)

Niepewna sytuacja produkcyjna, szczególnie wydziałów surowcowych, jak i stan urządzeń budzi lęk w pracownikach i tworzy aurę zagrożenia. Dziś Wielkie Piece w Dąbrowie Górniczej stanem technicznym przypominają czasy przed prywatyzacją. Jest jak w wierszu Tuwima: Już ledwo sapie, już ledwo zipie, a jeszcze palacz

Właśnie. Co sypie?

Pracownicy mówią o ciągle pogarszającej się jakości koksu, i nie tylko. Praca w stałym zagrożeniu awariami, nie pozwala na osiąganie odpowiedniej jakości produktu. A jakość jest najważniejsza!

Co z BHP?

Czy już nie liczą się priorytety, którymi faszerowana jest załoga na szkoleniach BHP?

Czy hasła: Najważniejsze jest bezpieczeństwo!, Zatrzymaj się i pomyśl nie są już sztandarowymi hasłami w AMP?

Jeżeli zatrzymalibyśmy się i zaczęli myśleć, to już dziś trzeba by zatrzymać wiele urządzeń mówią pracownicy.

Optymizmem nastrajają inwestycje w odpylanie na spiekalni i stalowni oraz zakres, i zaawansowanie prac. Może lato 2018 będzie znośniejsze dla pracowników tych zakładów. Oby.


Wzrost kwoty "dodatku zmianowego" w 2018r.


Z dniem 01.01.2018r. zmianowy dodatek kwotowy oraz dodatek za pracę w nocy wynoszą odpowiednio:

1) 5,75 PLN za każdą godzinę pracy w czterobrygadowej organizacji czasu pracy w normatywnym (kodeksowym) czasie pracy,

2) 3,72 PLN za każdą go­dzinę pracy w porze nocnej, tj. w godzinach od 22:00 do 6:00.


Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dla AMP na 2018 rok.


Pełna treść regulaminu - kliknij tutaj
Harmonogramy czasu pracy na 2018 rok


W załącznikach znajdują się harmonogramy czasu pracy na rok 2018 obowiązujące w AMP i Spółkach.

Harmonogram 4BOP na 2018 rok
Harmonogram JRG na 2018 rok
Harmonogram System Równoważny DG na 2018 rok
Harmonogram System Równoważny KR na 2018 rok


16.11.2017r. - Nagroda dla pracowników za wynik EBITDA


W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację o uruchomieniu części nagrody za osiągnięcie przez spółkę wyniku EBITDA lepszego niż zakładany, stosownie do zapisów Porozumienia Płacowego na 2017 rok. Do nagrody uprawnieni będą wszyscy pracownicy spółki objęci Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy, którzy w roku 2017 przepracowali w spółce pełne 10 miesięcy oraz w dniu 1 grudnia 2017 roku będą pozostawali w zatrudnieniu.

Wysokość nagrody została określona na poziomie 360 zł na pracownika. Indywidualna wysokość nagrody będzie ustalana z uwzględnieniem postanowień ust. 5 Porozumienia Płacowego. Oznacza to, że pracownicy, którzy wskutek choroby nie przepracowali pełnych 10 miesięcy roku 2017 otrzymają nagrodę w wysokości pomniejszonej o 1/10 za każdy nieprzepracowany pełny miesiąc roku 2017.


04.10.2017r. - Porozumienie postojowe na 2017-2018 rok.


Porozumienie - kliknij tutaj
20.10.2017 r. - Posiedzenie Zarządu ZZ HUTNIK.

20 października odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu ZZ HUTNIK. Głównym punktem zebrania było spotkanie Zarządu z Szefem Dialogu Społecznego p.Stanisławem Bólem i Głównym specjalistą p.Cezarym Kozińskim.
Podczas spotkania omówiono m.in.

- Regulamin ZFŚS na 2018 r.
- stan negocjacji płacowych na rok 2018
- porozumienie postojowe dla pracowników AMP
- system kontroli dostępu do Oddziałów AMP
- realizacja planowania i rozliczania czasu pracy 4BOP na podstawie relacji z zakładów/obszarów "testowych"
- zmiany do ZUZP dla pracowników KOLPREM
- przejście pracowników Wipro Poland do ArcelorMittal Business Center of Exellence Poland.13.10.2017 r. - Pismo Organizacji Związkowych AMP do Ministra Infrastruktury i Budownictwa.


W załączniku publikujemy pismo Związków Zawodowych AMP do Ministra Infrastruktury i Budownictwa dotyczące problemów branży stalowej i koksowniczej w związku z opóźnieniami transportu surowców strategicznych. pismo - kliknij tutaj


09.10.2017r. - Stanowisko Strony Związkowej w sprawie podwyżek wynagrodzeń na 2018r.


Kolejny start Stanisława Mentla na światowych pomostach


13.10.2017r. w La Manga/Hiszpania na Mistrzostwach Europy w wyciskaniu sztangi leżąc wystartuje członek ZZ HUTNIK Stanisław Mentel.

Stanisław występuje w roli faworyta i będzie bronił tytułu mistrza Europy zdobytego przed rokiem w Luksemburgu.

Przypomnijmy dotychczsowe starty i osiągnięcia,uzyskane w 2017r.

- 18.04.2017 MŚ USA Killeen Texas / classyk /, wynik 190kg kat wagowa 93kg, złoto z rekordem Świata, Europy oraz rekordem Polski.
- 22.05.2017 MŚ Litwa Kaunas / sprzęt /, wynik 240kg,kat wagowa 105kg, złoto z rekordem Świata i Ęuropy, wygrana również kategoria OPEN
- 10.08.2017 ME Ylitornio Finlandia / classyk /, wynik 185kg, kat wagowa 93kg, złoto, wygrana również kategoria OPEN

Gratulujemy dotychczasowych osiągnięć. Gorąco trzymamy kciuki za udany start w Mistrzostwach Europy.


22.09.2017r. - Posiedzenie Zarządu ZZ HUTNIK22 września ZZ Hutnik zebrał się na pierwszym po wakacyjnej przerwie posiedzeniu Zarządu Związku. Najważniejsze punkty zebrania to:
- Omówienie treści Protokołu Dodatkowego Nr 5 do ZUZP dla pracowników AMP S.A.
- Głosowanie nad przyjęciem Protokołu Nr 5.
- Omówienie stanu negocjacji Regulaminu ZFŚS dla pracowników AMP S.A. na 2018r.
W załączniku prezentujemy pełną treść Protokołu Dodatkowego nr 5 przyjętego przez Zarząd podczas głosowania - kliknij tutaj


Regulamin Pracy dla Pracowników TAMEH POLSKA Sp. z o.o. podpisany


W dniu 24 sierpnia po 18 miesiącach prowadzonych przez ZZ HUTNIK trudnych negocjacji został podpisany w TAMEH POLSKA Sp. z o.o. Regulamin Pracy.

Upór ZZ HUTNIK połączony z wiedzą i doświadczeniem, jak chronić podstawowe prawa Pracowników doprowadził do wynegocjowania Regulaminu Pracy, może nie doskonałego, ale zabezpieczającego prawa Pracowników i jednocześnie szanującego prawa Pracodawcy.

W tym miejscu można zapytać Kolegów z Nowohuckiej Solidarności czy to co pisał ich Nowohucki Biuletyn Solidarności w dniu 14 grudnia 2016 roku nadal podtrzymują.

W spółce trwają prace nad opracowaniem Regulaminu Pracy. Prawdopodobnie regulamin byłby już uzgodniony, lecz na spotkaniu w dniu 8 grudnia przedstawiciel związku zawodowego Hutnik uparł się, aby wprowadzić do niego zmiany, na które nie chciały się zgodzić inne związki zawodowe. W tej sytuacji rozmowy zostały zawieszone do połowy stycznia przyszłego roku.

Co było przyczyną tak sformułowanych zarzutów wobec negocjujących przedstawicieli ZZ HUTNIK, możemy tylko przypuszczać?

Mamy tylko nadzieję, że była to chwilowa słabości a nie ewidentny brak wiedzy co do podstawowych zasad i przepisów prawa pracy.

W Regulaminie Pracy który chcieli podpisać przedstawiciele Krakowskiej Solidarności i ponoć i inne związki zawodowe, oczywiście oprócz ZZ HUTNIK, znalazły się zapisy naruszające Ustawę Kodeks Pracy lub dające Pracodawcy mocne i automatyczne narzędzie do rozwiązania z Pracownikiem umowy o prace w trybie art. 52 KP.

Regulamin Pracy wejdzie do stosowania z końcem września 2017 roku.


Z prac Zespołu Roboczego

Pomimo trwających jeszcze wakacji w dniu 22 sierpnia 2017 roku odbyły się kolejne negocjacje Związków Zawodowych i Pracodawcy w ramach Zespołu Roboczego. Tematem wiodącym był Protokół Dodatkowy Nr 5 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.

Poniżej zmiany które jak się wydaje mogą zostać wprowadzone do ZUZP w wyniku prowadzonych negocjacji:
1. Podwyższenie do 250 złotych górnej wartości dodatku dla Pracownika pełniącego funkcje brygadzisty,
2. Odejście od zasady, ze dodatek brygadzistowski przysługuje tylko wówczas gdy w zespole jest minimum 5 podległych pracowników (plus brygadzista),
3. Nowe bardziej elastyczne uregulowania co do powierzenia zastępstwa na stanowiskach wyższych hierarchicznie lub stanowiskach wyżej wynagradzanych (zastępstwo),
4. Uściślenie zapisów o podziale Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego,
5. Uregulowanie zasad przyznawania dodatku mistrzowskiego w Układzie Zbiorowym Pracy wraz z odejściem od jego uzależnienia od chorobowego podległych pracowników i tzw. wypadkowości. Dotychczas obowiązujące zasady wypłacania dodatku mistrzowskiego zostały wprowadzone przez Pracodawcę jednostronnie i nie miały mocy zakładowego źródła prawa pracy. Ponadto informujemy, że w końcowej fazie podpisywania są Zasady wyróżniania Pracowników za wzorowe wykonywanie (wypełnianie) obowiązków pracowniczych. Dokument ten zastąpi tzw. motywacje pozapłacową wprowadzoną jednostronnie przez Pracodawcę i nie mającą mocy źródła prawa zakładowego. Strona Związkowa kolejny już raz zaapelowała do Pracodawcy o powiadomienie tych Pracowników AMP S.A. którym wypłacono nagrodę jubileuszową należną w okresie 12 miesięcy od dnia przejścia na rentę, emeryturę lub świadczenie przedemerytalne, a Pracodawca zapomniał ich zaprosić na okolicznościowe spotkanie by wręczyć symboliczny zegarek.


Zakończenie prac Komisji ds. PPE w TAMEH POLSKA sp. z o.o

Zakończyła pracę powołana przez Zarząd TAMEH POLSKA sp. z o. o Komisja do wyłonienia odpowiedniego podmiotu prowadzącego Pracowniczy Program Emerytalny dla wszystkich pracowników TAMEH POLSKA sp. z o.o. W skład Komisji wchodzili przedstawiciele administracji , reprezentatywnych związków zawodowych oraz przedstawiciel firmy doradczej MERCER. W trakcie spotkań roboczych Komisja zapoznała się ofertami czterech towarzystw inwestycyjnych tj. Esaliens TFI S.A, TFI PZU S.A, IPOPEMA TFI S.A i NN Investment Partners TFI . Po dokonaniu wnikliwej oceny poszczególnych propozycji, Komisja w dniu 17.08.2017 r. jednogłośnie przyznała rekomendację dla TFI PZU S.A jako podmiotu prowadzącego PPE.

W najbliższym czasie Zarząd firmy powinien zapoznać się z rekomendacją Komisji, w tym propozycją wysokości składki i podjąć stosowne decyzje. Po tym fakcie czekać nas już będzie tylko kampania zachęcająca pracowników do przystąpienia do programu.


Zmiany na bramach.


Jak wszyscy pracownicy oddziału AMP S.A w Dąbrowie Górniczej zdążyli z pewnością zauważyć, coś dzieje się na bramie głównej. Od pewnego czasu realizowane są przygotowania do wdrożenia nowego, elektronicznego systemu przepustkowego, opartego na osobistych kartach zbliżeniowych. Zdaniem pracodawcy, potrzeba zmian w sposobie dostępu osób na teren AMP w Dąbrowie Górniczej ma zabezpieczyć nas przed wejściem osób nieuprawnionych, co wynika z przepisów prawa i uzgodnień z Komendantem Wojewódzkim Policji w Katowicach.
System oparty będzie na elektronicznych kartach zbliżeniowych, sterowanych automatycznie urządzeniach typu kołowroty, czytnikach kart oraz dokonaniu niezbędnych zmian na bramach oddziału. Wdrożenie następować będzie stopniowo od trzeciego kwartału 2017 roku. Przewidywany czas to około 6 miesięcy. Nowy system obejmie wszystkie osoby wchodzące na teren oddziału tj. pracowników AMP, pracowników firm zależnych, pracowników firm obcych mających siedzibę na terenie zakładu oraz podwykonawców.
W Dąbrowie Górniczej projekt rozpocznie się od Zakładu Wielkopiecowego i bramy nr 1 w trzecim kwartał 2017. Walcownię Dużą i Walcownię Średnią obejmie w trzecim i czwartym kwartale 2017, a Zakład Energetyczny i Stalownię do końca pierwszego kwartału 2018.


Z prac Zespołu Roboczego - Kolejna gafa Pracodawcy

Informujemy byłych Pracowników AMP S.A. którzy w ostatnich latach odeszli na emeryturę, rentę lub świadczenie przedemerytalne, że w związku z interwencją strony związkowej Pracodawca dokonał analizy Załącznika Nr 5 do ZUZP przyznając stronie związkowej rację.
Pracodawca podjął decyzję (doczytał Załącznik Nr 5 do ZUZP), że wszyscy Pracownicy którzy przechodzą na emeryturę, rentę lub świadczenie przedemerytalne a nabywają prawo do nagrody jubileuszowej w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty rozwiązania umowy o pracę maja prawo do otrzymania upominku (zegarek) i zobowiązał się, że zasada ta będzie stosowana wobec wszystkich, którzy rozwiązali umowę o pracę po dniu 1 stycznia 2017 roku. W przypadku pracowników którzy rozwiązali umowę o pracę przed powyższą datą upominek będzie przysługiwał tylko na wniosek zainteresowanego z uwzględnieniem okresu przedawnienia roszczeń.

Wobec takiego stanowiska Pracodawcy Strona Społeczna Zespołu Roboczego stwierdziła, że:
1. Pracodawca powinien listem poleconym poinformować wszystkich byłych Pracowników, którym wypłacono nagrodę jubileuszową, a nie zaproszono na okolicznościowe spotkanie, o przysługującym im prawie do upominku,
2. Pracodawca powinien zaprosić tych Pracowników na okolicznościowe spotkanie podczas którego to powinno paść słowo Przepraszamy za gafę i wręczyć wspomniane należne im upominki.
3. Strona Związkowa nie przyjmuje do wiadomości wywodu Pracodawcy o okresie przedawnienia.
Promocje dla członków ZZ HUTNIK
Informacje w biurze ZZ HUTNIK.


15.05.2017 r. - Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych rozpatrzyła wnioski o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe.

Pracowników, którzy złożyli wniosek na przedmiotową pożyczkę informujemy, że:

1. Wykazy imienne pracowników, którym przyznano pożyczki na cele mieszkaniowe są dostępne w BP Partner (w miejscu ich złożenia).
2. Zawarcie umowy o pożyczkę (wymagane poręczenie dwóch pracowników) powinno nastąpić w poniższym terminie:
a) pożyczki na remont i modernizację mieszkania/domu:

§ od 22 maja do 30 czerwca 2017 r. Dąbrowa Górnicza cały obszar DP (w tym PBB, PBC, PSD, PED, PPD); oraz pozostałe komórki organizacyjne z Dąbrowy Górniczej (z wyjątkiem obszaru DD), Zdzieszowic i z Centrali;

§ od 19 czerwca do 31 lipca 2017 r. Dąbrowa Górnicza, cały obszar DD (w tym DZD, DWG, DWS, DWW);

§ od 22 maja do 31 lipca 2017 r. cały obszar z Sosnowca, Świętochłowic i Chorzowa.

Ostateczny termin zawarcia umowy o pożyczkę na remont lub modernizację upływa 31.08.2017 r.b) pożyczki na zakup lub budowę pierwszego lokalu mieszkalnego, w tym na zakup mieszkania z zasobów Spółki od 22 maja do 31 sierpnia 2017 r.

3. Wypłaty pożyczki (przelew na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe) dokonuje BP Partner sukcesywnie do 30 dni od daty podpisania umowy.
4. Nie zawarcie umowy o pożyczkę we wskazanych terminach ostatecznych (do 31.08.2017 r.) jest traktowane jako rezygnacja z przyznanej pożyczki i wniosek zostaje anulowany.


Pracowników, którzy nie złożyli wniosku na pożyczkę przypominamy, że:

1. W przypadku pożyczek na zakup lub budowę pierwszego lokalu mieszkalnego (domu lub mieszkania) w tym na zakup mieszkania z zasobów Spółki lub częściową likwidację skutków zdarzenia losowego powstałego w mieszkaniu/domu wnioski w 2017 r. można składać wg potrzeb - na bieżąco.
2. Wnioski składa się u obsługującego ZFŚS tj.: BP Partner.


Porozumienie Płacowe na 2017r.
W załączniku zamieszczamy pełną treść Porozumienia Płacowego na 2017r. podpisaną przez Stronę Pracodawcy i Związków Zawodowych.

Skan Porozumienia - kliknij tutaj


16.03.2017r. - Projekt Organizacji Związkowych Porozumienia placowego na 2017.
Projekt - kliknij tutaj

9 marca 2017r. pikieta przed budynkiem dyrekcyjnym AMP.


03.03.2017r. na spotkaniu Organizacji Związkowych została podjęta decyzja o przeprowadzeniu pikiety w dniu 09.03.2017 roku o godz. 14.00 pod Budynkiem Dyrekcyjnym w Dąbrowie Górniczej.

Treść petycji Organizacji Związkowych - kliknij tutaj


Zmiana zasad wjazdu na teren AMP DG


Poniżej publikujemy informację przekazaną przez Biuro Ochrony:

W związku z planowanym remontem wiaduktu drogowego w ciągu al. J. Piłsudskiego spodziewamy się dużych utrudnień w dojeździe do bramy głównej dąbrowskiego oddziału ArcelorMittal Poland. W celu zapewnienia możliwie sprawnego dojazdu do miejsca pracy od 24 lutego wszyscy pracownicy posiadający zezwolenia na wjazd pojazdami osobowymi na teren oddziału uprawnieni będą do wjazdu bramami: nr 1 (brama główna całodobowo), bramą nr 7 (tzw. brama strzemieszycka w godzinach 5.00-18.00) ) i brama nr 5 (brama od strony koksowni - całodobowo). Wybór bramy należy do posiadacza zezwolenia. Powyższe obowiązywać będzie podczas remontu wiaduktu.


Informacja pracodawcy w sprawie remontu wiaduktu.


W związku z remontem wiaduktu drogowego przebiegającego nad torami kolejowymi w ciągu ul. Piłsudskiego (wiadukt w niedalekiej odległości od bramy głównej ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej), który to remont może spowodować wydłużony czas dojazdu do pracy z uwagi na ewentualne tworzące się korki drogowe w godzinach szczytu, osoby dojeżdżające samochodami prywatnymi do pracy do ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej - oczywiście te osoby, które mają takie możliwości - zachęcamy do korzystania w tym czasie z komunikacji miejskiej tramwajowej lub ewentualnie autobusowej.

Miasto Dąbrowa Górnicza zapewniło jednocześnie, iż dołoży wszelkich starań, aby w godzinach szczytu ruchu osobowego w ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej zostało zwiększone natężenie ruchu komunikacji miejskiej, szczególnie komunikacji tramwajowej.

Godziny szczytu dla ruchu osobowego w ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej:


1. w dni robocze:
 od 5:20 do 7:30
 od 13:20 do 15:40
 od 21:20 do 22:40
2. w soboty, niedziele i święta:
 od 5:20 do 6:40
 od 13:20 do 14:40
 od 21:20 do 22:40.


10.02.2017r. - Stanowisko Strony Związkowej dot. wzrostu wynagrodzeń w 2017r.


W załączniku prezentujemy Pismo do Prezesa Zarządu AMP S.A. i Stanowisko Strony Związkowej w sprawie wzrostu miesięcznych wynagrodzeń za pracę Pracowników AMP S.A. i Spółek AM w 2017r.

ZAŁĄCZNIK - KLIKNIJ TUTAJ


Nagroda za brak absencji chorobowej


Wraz z wynagrodzeniem za styczeń 2017r. zostanie wypłacona nagroda za brak absencji chorobowej w 2016r. Nagrodę w kwocie 282,39 zł. otrzyma 5224 pracowników AMP S.A.


Wzrost dodatku "zmianowego"Uprzejmie informujemy, iż w roku 2017 zmianowy dodatek kwotowy oraz dodatek za pracę w nocy wynoszą odpowiednio:

Zmianowy dodatek kwotowy - 5, 53 zł za każdą godzinę pracy w czterobrygadowej organizacji czasu pracy w normatywnym (kodeksowym) czasie pracy.

Dodatek za pracę w porze nocnej - 3,58 zł za każdą godzinę pracy w porze nocnej.

Przy założeniu 168 godzin na miesiąc:
- dodatek 4BOP wzrósł w 2017 roku o 67,2 złotego i będzie wynosił przy 21 dniówkach 929,04 złotego.


Regulamin ZFŚS na 2017 rokW załączniku publikujemy Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2017 rok.

Regulamin - kliknij tutaj


Harmonogramy czasu pracy na 2017 r.Harmonogram 2017 - kliknij tutaj


18.11.2016r. - Nagroda dla pracowników AMP S.A.W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy informację od pracodawcy o uruchomieniu 351 zł. nagrody wynikającej z Porozumienia Płacowego na 2016r. Wypłacenie nagrody związane jest z osiągnięciem przez spółkę lepszego od zakładanego wyniku EBIDTA. Do nagrody będą uprawnieni wszyscy pracownicy spółki objęci Układem Zakładowym, którzy 01.12.2016r. będą pozostawać w zatrudnieniu. Nagroda będzie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za listopad 2016r.


19.11.2016r. - ZZ HUTNIK w Brukseli - galeria zdjęć


9 listopada byliśmy w Brukseli wśród ponad piętnastu tysięcy hutników z całej Europy, żeby powiedzieć "NIE MA EUROPY BEZ STALI". Mimo niesprzyjającej pogody przeszliśmy ulicami miasta domagając się konkretnych działań dla zagwarantowania przyszłości sektora i zachowania miejsc pracy w Europie, podkreślając kluczową rolę stali dla gospodarki europejskiej.

GALERIA - kliknij tutaj


9.11.2016r. - ZZ HUTNIK w Brukseli


Podczas II Kongresu industriAll Europe (Europejska Federacja Związków Zawodowych) w Madrycie, 9 listopad został ustanowiony jako Europejski Dzień Stali.
Europejski przemysł stalowy stał przez kilka lat naprzeciw ogromnych trudności, które poważnie obciążały zatrudnienie. Ponad 80.000 kolegów od wybuchu kryzysu gospodarczego w 2008 roku straciło pracę, natomiast całkowite zatrudnienie gwałtownie spadło do zaledwie 340.000.
Przyczyną tej sytuacji jest tani import po dumpingowych cenach i przepisy, które zwiększyły koszty działalności hut w całej Europie. Jest zatem bardzo ważne, że europejscy pracownicy przemysłowi, domagają się wsparcia swojej pracy i dla przemysłu stalowego w Europie.

Sektor stalowy jest niezwykle ważną częścią zrównoważonej i konkurencyjnej bazy przemysłowej, która tworzy trzon europejskiej gospodarki. W dniu 9 listopada będziemy więc maszerować razem pod hasłem "Nie ma Europy bez Stali". W tym dniu będziemy maszerować aby obronić silny sektor stalowy dla silnej przemysłowej Europy, w celu zabezpieczenia umiejętności i miejsc pracy, aby domagać się sprawiedliwego handlu zamiast dumpingu, aby dążyć do skutecznych instrumentów ochrony handlu, w sprawie systemu handlu uprawnieniami do emisji, które wspierają miejsca pracy i innowacje, na rzecz inwestycji w badania i rozwój, na rzecz wzmocnienia infrastruktury przemysłowej, dla skutecznego dialogu społecznego i godnej pracy oraz godziwych wynagrodzeń.
Rozpoczęto już organizację masowych demonstracji w Brukseli oraz wezwania wszystkich zainteresowanych, aby dołączyli do wysiłków na rzecz mobilizacji pracowników sektora hutniczego. Celem organizatorów protestu jest zapewnienie udziału ponad 10.000 pracowników i w zależności od wsparcia, sprawienie aby zakończyło się to wydarzenie pełnym sukcesem.

ZZ HUTNIK będzie reprezentowany w Brukseli przez 14 przedstawicieli Organizacji Zakładowych AMP.


19.10.2016r. - Wzrost wynagrodzeń w 2017r.


W załączniku prezentujemy wspólne Stanowisko Strony Związkowej w sprawie wzrostu miesięcznych wynagrodzeń za pracę Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. i spółek z Grupy ArcelorMittal Poland w 2017r.

załącznik - kliknij tutaj


Kolejne Mistrzostwo Świata Stanisława Mentla


W Hamm (Luksemburg) w dniach 13-15.10.2016r. odbyły się Mistrzostwa Europy Masters w wyciskaniu sztangi leżąc. Kolejny rekord Świata i Europy ustanowił członek ZZ HUTNIK - Stanisław Mentel - serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

03.10.2016r. Uruchomienie dodatkowego świadczenia z ZFŚS


Główna Komisja Świadczeń Socjalnych postanowiła uruchomić dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. uprawnionych do świadczeń ZFŚS dodatkowe świadczenie na Święta Bożego Narodzenia 2016r.
- Wnioski należy składać w terminie od 07.11.2016r. do 08.12.2016r.
- Kryteria dochodu do wysokości świadczenia


Wznowienie dialogu społecznego


W załączniku prezentujemy wspólny komunikat przedstawicieli AMP S.A. i największych Organizacji Związkowych Spółki o wznowieniu dialogu społecznego w AMP S.A.

komunikat - kliknij tutaj


17.09.2016r. - Zawody w wędkarstwie spławikowym o puchar Dyrektora AMP Poland w Sosnowcu.W załączniku prezentujemy regulamin zawodów - kliknij tutaj

7.09.2016r. - "Tysiące pracowników czekają na uzgodnienia" - Stanowisko Organizacji ZwiązkowychPełna treść dokumentu - kliknij tutaj

Galeria zdjęć Western PiknikGaleria zdjęć - kliknij tutaj
Zmiany w grupowym ubezpieczeniu pracowników ArcelorMittal Poland SA.W załączniku publikujemy nowy program ubezpieczenia grupowego, zmiany wynikają z negocjacji płacowych, gdzie uzgodniono wprowadzenie na koszt pracodawcy dodatkowej opieki medycznej.

Załącznik - kliknij tutajPROGRAM IMPREZY - KLIKNIJ TUTAJ


04.07.2016r. - Odpowiedź pracodawcy dotycząca kontroli wykorzystania L-4


W załączniku prezentujemy odpowiedź Pracodawcy na wystąpienie ZZ Hutnik dotyczące kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich przez firmę CONPERIO Sp. z o.o.

Załącznik - kliknij tutaj


Medycyna niekonwencjonalna


23 czerwca zostaliśmy zaproszeni (my myślę Zakładowe Organizacje Związkowe działające w AMP) na spotkanie z przedstawicielami Biura Dialogu Społecznego, którzy w imieniu pracodawcy, poinformowali nas o zamiarze przeprowadzania, ze wzmożoną częstotliwością, kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień chorobowych przez pracowników naszej firmy. Przez wzmożoną częstotliwość rozumiem : od zaraz, szeroką ławą i na początek ( zaznaczam: początek! ) w krakowskim oddziale AMP. Sama informacja, że pracodawca chce skorzystać ze swoich ustawowych ( tak, tak ustawowych! Jak masz chwilę przeczytaj umieszczony w załączniku tekst pod tytułem "Trochę prawa") uprawnień, nie byłaby warta tej kartki papieru na którym to piszę , gdyby nie jedno, małe ALE. Owszem pracodawca będzie, ze wzmożoną determinacją, kontrolował to co pracownik robi podczas zwolnienia, ALE za pomocą wynajętej do tych czynności, ponoć wyspecjalizowanej, doświadczonej i skutecznej jak cholera spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, działającej pod firmą CONPERIO (www.conperio.pl). Zdziwiłem się niepomiernie, gdyż myślałem, że nic nie jest mnie już w stanie zaskoczyć przy obecnej skali naszego korporacyjnego absurdu, a tu patrzcie udało im się. Chyba jednak nie powinno mnie to zdziwić, gdyż powinienem być przyzwyczajony, że w korporzeczywistości zarządzający zawsze płaczą nad skutkami, a nie przyczynami zjawisk, szczególnie tych, które niekorzystnie wpływają na będące absolutną świętością wskaźniki (w tym przypadku wskaźnik absencji chorobowej). No bo po co przyjąć do wiadomości, że średnia wieku załogi zbliża się do pięćdziesiątki, że pracując plus minus 30 lat, zazwyczaj w systemie 4BOP, nie da się być zdrowym, gdy stres, podłe relacje społeczne, przemęczenie(nadgodziny!!!) czy wreszcie środowisko pracy daleko odbiegają od sanatoryjnego komfortu. Po co starać się zlikwidować przyczyny zjawiska, jak o wiele łatwiej jest wynająć firmę i przez sam ten fakt , grożąc załodze paluszkiem, powiedzieć: uważajcie mamy Was na oku !!!

Stawiamy sprawę jasno ! Po pierwsze nie zgadzamy się z taką formą wyrażania szacunku dla ciężko pracującej załogi. Po drugie - nie zgadzamy się na obchodzenie prawa przy realizacji uprawnień pracodawcy do kontroli wykorzystywania zwolnień chorobowych, gdyż ustawa mówi o dokonywaniu tych czynności przez upoważnione osoby fizyczne, a nie prawne. Po trzecie za absurdalny, prowadzący do nieuniknionych konfliktów społecznych uznajemy fakt wynajęcia do kontroli chorych pracowników podmiotu prawa handlowego - spółki z o. o , której podstawowym, jedynym celem, bez względu na charakter prowadzonej działalności, jest wypracowywanie zysku ( im więcej kontroli, im więcej złapię, tym więcej zarobię !).
I po czwarte wreszcie. Absurd tej decyzji można porównać chyba tylko do wynajęcia lisa po to, aby w kurniku policzył kury !!!

Podsumowując. Podejmiemy wszelkie, możliwe działania prowadzące do ucywilizowanie tej decyzji pracodawcy. A Ty Czytelniku pamiętaj! Żyjemy w demokratycznym państwie. Masz swoje obowiązki , ale i prawa. Co prawda: Gość w dom Bóg w dom . Ale czy na pewno zawsze ?

Trochę prawa - kliknij tutaj


Komunikat nr 9 - rozliczanie czasu pracy


Mając na uwadze treść Komunikatu Nr 9 przesłanego pocztą elektroniczną do operatorów czasu pracy przez Szefa Biura Kadr, Wynagrodzeń i Świadczeń - Pana Macieja Oszuścika W nawiązaniu od próśb jednostek organizacyjnych informujemy, iż Indywidualne Harmonogramy Czasu Pracy (IHCP) sporządzane na okres rozliczeniowy III kwartału (miesiąca lipca dla równoważnego czasu pracy) i dla następnych okresów rozliczeniowych mogą być sporządzane w taki sposób, aby kontrolowana była tylko zgodność:
- łącznego czasu pracy w okresie rozliczeniowym z normą czasu pracy dla okresu rozliczeniowego
stwierdzamy, że przy takim planowaniu czasu pracy dla konkretnego Pracownika może dojść do złamania ust.4 Porozumienia przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A. z Organizacjami Związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac w roku 2016 i ZUZP dla Pracowników AMP S.A., Załącznik 2 ust. 7.1).

Zapis ust. 4 wspomnianego Porozumienia należy bowiem opisać językiem praktycznym, czyli jak był realizowany i jak ma być on nadal realizowany przez operatorów czasu pracy, by Pracownicy zatrudnieni w 4BOP do końca 2018 roku nie tracili na wynagrodzeniu.

Wystąpienie ZZ HUTNIK w sprawie Komunikatu nr 9


15.06.2016r. - Wystąpienie Organizacji Związkowych - wzrost wynagrodzeń 2016.


W załącznikach prezentujemy wystąpienie Organizacji Związkowych i odpowiedź pracodawcy w kwestii realizacji wzrostu wynagrodzeń w 2016r.

Realizacja porozumienia płacowego
Odpowiedź pracodawcy17.06.2016r. - Posiedzenie Zarządu ZZ HUTNIK


17 czerwca odbyło się ostatnie przed wakacjami posiedzenie Zarządu ZZ HUTNIK.
Najważniejszymi punktami posiedzenia były:

- Przedstawienie przez Członków Zarządów Wydziałowych bieżącej sytuacji w podległych obszarach
- Wzrost wynagrodzeń w 2016r. w AMP S.A. i Spółkach - dyskusja
- Relacja z prac Zespołu Roboczego ds wynagrodzeń
- Festyn Błędów - 19 sierpień 2016r. - ( informacje o szczegółach imprezy pojawią się 4 lipca)
- Ustalenie terminów Posiedzeń Zarządu ZZ HUTNIK i Prezydium na drugie półrocze 2016r. (daty posiedzeń w zakładce "Terminarz").
19.05.2016r. - Podpisanie " Porozumienia płacowego"

19.05.2016r. zostało parafowane przez Zespół Centralny porozumienie w zakresie wzrostu płac w 2016r..

W załączniku prezentujemy pełną treść Porozumienia Płacowego i Programu Ubezpieczeniowego Opieka Medyczna.

załącznik - kliknij tutaj
16.05.2016r. - Pożyczki "mieszkaniowe" z ZFŚS

Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych w dniu 16.05.2016 r. rozpatrzyła wnioski złożone przez pracowników o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS w 2016 r.

Wykazy imienne pracowników, którym przyznano pożyczki na cele mieszkaniowe są dostępne w BP Partner.
1. Zawarcie umowy o pożyczkę (wymagane poręczenie dwóch pracowników) powinno nastąpić w poniższym terminie:
a) pożyczki na remont i modernizację mieszkania/domu:

§ od 06 czerwca do 30 czerwca 2016 r. Dąbrowa Górnicza, cały obszar DD (DZD, DWG, DWS, DWW) oraz pozostałe komórki organizacyjne z Dąbrowy Górniczej (z wyjątkiem obszaru DP), Zdzieszowic i z Centrali;

§ od 23 czerwca do 29 lipca 2016 r. Dąbrowa Górnicza, cały obszar DP (PBA, PBC, PSD, PED, PPD);

§ od 06 czerwca do 29 lipca 2016 r. cały obszar z Sosnowca, Świętochłowic i Chorzowa.

Ostateczny termin zawarcia umowy o pożyczkę na remont lub modernizację upływa 31.08.2016 r.

b) pożyczki na zakup lub budowę pierwszego lokalu mieszkalnego, w tym na zakup mieszkania z zasobów Spółki od 06 czerwca do 31 sierpnia 2016 r.

2. Wypłaty pożyczki (przelew na wskazane przez wnioskodawcę konto bankowe) dokonuje BP Partner sukcesywnie do 30 dni od daty podpisania umowy.
3. Nie zawarcie umowy o pożyczkę we wskazanych terminach ostatecznych (do 31.08.2016 r.) jest traktowane jako rezygnacja z przyznanej pożyczki i wniosek zostaje anulowany.


21.04.2016r. - V Walne Sprawozdawczo - Wyborcze Zebranie Delegatów ZZ HUTNIK

21 kwietnia w sali konferencyjnej Sosnowieckiego Oddziału AMP odbyło się V Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Delegatów ZZ HUTNIK. Na zaproszenie delegatów przybyli goście w osobach:


- Monika Roznerska - Dyrektor personalna AMP S.A.
- Stefan Dzienniak - Prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej
- Dariusz Trzcionka - Przewodniczący PZZ Kadra i v-ce przewodniczący Forum Związków Zawodowych
- Krzysztof Stefanek - v-ce przewodniczący PZZ Kadra
- Stanisław Ból - szef zespołu dialogu społecznego AMP S.A.
- Krzysztof Dudek - prezes spółki REMPOL
- Andrzej Węglarz - dyrektor personalny Tameh
- Janusz Kantor - dyrektor AMP S.A. o/Sosnowiec

W części oficjalnej przewodniczący PZZ Kadra - Dariusz Trzcionka omówił bieżącą sytuację w zakresie negocjacji ze stroną rządową w aspekcie działalności Związków Zawodowych i Komisji Dialogu Społecznego, Prezes HIPH - Stefan Dzienniak przedstawił i omówił prezentację "Zagrożenia dla hutnictwa w Polsce i Unii Europejskiej". Dyrektor personalna AMP S.A. przedstawiła obecną sytuację ekonomiczno-produkcyjną w AMP, następnie w sesji pytań niezwykle "dyplomatycznie" i ogólnie odpowiadała na pytania delegatów w kwestii podwyżki wynagrodzeń w 2016r. W części roboczej delegaci wybrali przewodniczącego ZZ Hutnik na kadencję 2016-2020, którym został Marek Nanuś. Kolejnymi wyborami delegatów był wybór Zarządu ZZ Hutnik i wybór Komisji Rewizyjnej na lata 2016 - 2020.
W kolejnej publikacji przedstawimy składy Zarządów Zakładowych, Wydziałowych i Oddziałowych ZZ Hutnik.

GALERIA - KLIKNIJ TUTAJ


Mały Hutnik

Zgodnie z informacją pracodawcy informujemy, że wraz z wynagrodzeniem za miesiąc kwiecień 2016 wszystkim pracownikom AMP S.A. zostanie wypłacony dodatek "Mały Hutnik" w kwocie 343,07 zł.


Stanisław Mentel - kolejny rekord świata w wyciskaniu sztangi leżąc.

Od 19 do 24 kwietnia w Rodby (DANIA) odbyły się Międzynarodowe Mistrzostwa Świata Mężczyzn w wyciskaniu sztangi leżąc, członek ZZ HUTNIK - Stanisław Mentel po raz kolejny wywalczył rekord świata z wynikiem 227,5 kg w kategorii Masters 93 M3. Serdecznie gratulujemy mistrzowi.


Wakacyjne oferty BP Partner.

W załącznikach prezentujemy oferty z regulaminami wakacyjnych wyjazdów organizowanych przez Biuro Podróży Partner i ZZ Hutnik.


Teneryfa
Szklarska Poręba
Janowice Wielkie
Góry Świętokrzyskie
Dymarki Świętokrzyskie


Projekt ustawy emerytalnej w opinii Central ZwiązkowychReprezentatywne Centrale Związków Zawodowych stanowiących stronę związków zawodowych Rady Dialogu Społecznego, wydały opinię w sprawie prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw koniecznych działań dla efektywnej poprawy ubezpieczeń społecznych w Polsce.

Forum Związków Zawodowych, Ogólnopolskie porozumienie związków Zawodowych, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy "Solidarność" uznają iż prezydencki projekt ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym przywracając wiek uprawniający do przejścia na emeryturę obowiązujący do dnia 31 grudnia 2012 roku, wynoszący 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn.

Opowiadamy się jednocześnie za modyfikacją złożonego projektu podczas prowadzonych prac parlamentarnych . Oczekujemy , że zostanie w nim uwzględniona dodatkowa możliwość skorzystania z prawa do emerytury , uzależniona od stażu pracy - liczonego według okresów opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, niezależnie od formy zatrudnienia. Postulujemy wprowadzenie dla osób legitymujących się: kobiety 35-letnimi a mężczyźni 40- letnimi okresami składkowymi możliwości skorzystania z prawa do emerytury, bez konieczności spełniania innych warunków .

W następnej kolejności, uznajemy za niezbędne, podjęcie działań dla poprawy sytuacji finansowej systemu emerytalnego , gwarantującego świadczeniobiorcom zabezpieczenie emerytalne na godziwym poziomie.
Przede wszystkim należy podjąć kroki zmierzające do zwiększenia przychodów systemu . Na niski poziom przychodów ze składek wpływają takie zjawiska występujące na rynku pracy jak:
- wysoki odsetek osób świadczących prace w ramach tzw. Samo zatrudnienia oraz na podstawie umów cywilnoprawnych, które opłacają składkę na ubezpieczenie społeczne od niższej niż pracownicy podstawy wymiaru
- upowszechnienie się tzw. elastycznych form zatrudnienia
- deklarowanie przez pracodawców niższego wynagrodzenia aniżeli jest wypłacane pracownikowi
- zatrudnianie na "czarno"
- nieadekwatna podstawa naliczania składek emerytalno - rentowych dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą

Skuteczna polityka państwa zmierzająca do wyeliminowania tych patologii powinna przyczynić się do poprawy finansowej funduszu emerytalnego, a co równie ważne rentowego oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Najefektywniejsze, tak dla wysokości przyszłych świadczeń jak i dla sytuacji finansowej systemu, pozostają jednak działania zmierzające do wzrostu realnych wynagrodzeń. Brak równowagi finansowej systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce jest w dużej mierze efektem niskiego poziomu płac , w tym minimalnego i przeciętnego wynagrodzenia, które należą do najniższych wynagrodzeń w państwach UE.

Właściwa strategia rozwojowa, inwestycje w badania i rozwój, innowacyjność gospodarki, pro-efektywne miejsca pracy, podnoszenie kwalifikacji i wzrost wydajności muszą nieść za sobą realny wzrost wynagrodzeń.

Koniecznością jest stworzenie warunków motywujących pracodawców do tworzenia możliwości wydłużenia aktywności zawodowej ubezpieczonych, zapewniając pracownikom zbliżającym się do osiągnięcia wieku emerytalnego odpowiednich miejsc pracy oraz zachowanie przez pracujących w dłuższym horyzoncie czasowym zdolności do świadczenia pracy.
Niezbędnym jest także tworzenie odpowiednich warunków prawnych i organizacyjnych pozwalających na stopniowe obniżanie aktywności zawodowej na rzecz częściowej dezaktywacji emerytalnej. dotyczy to szczególnie kobiet, które zarówno przed osiągnięciem wieku emerytalnego ak i po przekroczeniu granicy 60 lat łączą prace zarobkową z opieką nad innymi członkami rodziny.
Mając powyższe na uwadze postulujemy o rozpoczęcie prac nad założeniami:
1. Narodowej Strategii Demograficznej
2. dalszych zmian w systemie opłacania składek na ubezpieczenie społeczne
3. uszczelnienia wszystkich systemów ubezpieczenia i zabezpieczenia społecznego
4. ograniczenia patologii tzw. samo zatrudnianiu oraz stosowania umów "śmieciowych"
5. zmian w systemie promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
6. stabilizacji zatrudnienia ludzi młodych
7. systemu rozwiązań prawnych i organizacyjnych pozwalających na kontynuowanie zatrudnienia w wieku około emerytalnym i emerytalnym
8. wzrostu efektywności systemu publicznej opieki zdrowotnej i profilaktyki zdrowotnej


Kontrola PIP, ciąg dalszyPoczątkiem stycznia tego roku za pośrednictwem INFORMATORA i strony www.zzhutnik.pl informowaliśmy Pracowników ArcelorMittal Poland S.A., że ZZ HUTNIK i NSZZ "Solidarność" z Dąbrowy Górniczej wspólnie wystąpiły do Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli prawidłowości wypłacania przez Pracodawcę dodatku mistrzowskiego oraz tzw. systemu motywacji "pozapłacowej" realizowanej za pośrednictwem kart przedpłaconych, zasilanych dziwnym trafem gotówką a nie kuponami rabatowymi.

Informowaliśmy już wówczas naszych czytelników, że ZZ HUTNIK nie jest przeciwny funkcjonowaniu obu składników płacowych, jednak jednostronny sposób ich wprowadzenia, bez konsultacji ze Związkami Zawodowymi świadczy naszym zdaniem, że dialog społeczny w naszej firmie to jedynie czcze frazesy a "Wszechwiedzący" z HR zawsze są przekonani o swojej nieomylności.

Informowaliśmy również o korespondencji prowadzonej od października przez ZZ HUTNIK w sprawie kart przedpłaconych z Panią Dyrektor Personalną. Efektu korespondencji nie było, - HR był jak zwykle nieomylny.

Koniecznym wydaje się zapytać za pośrednictwem INFORMATORA, czy Nieomylni Mędrcy, którzy wypracowali i wdrożyli program motywacji pozapłacowej ("papużki" mówią, że to Mędrcy ze wsparcia), lub ich Nieomylni jak zawsze przełożeni, nie powinni honorowo zwrócić do funduszu wynagrodzeń wszystkie pieniążki, które to bezpodstawnie wypłacono w ramach tegoż programu? Oczywiście pieniążki powinny pochodzić ze środków własnych Nieomylnych Mędrców, a nie Pracodawcy. Czy jest to marzenie "ściętej głowy", a honoru będzie tyle co wiedzy na temat prawidłowości wprowadzenia rozwiązań zgodnych z prawem pracy? Czy honor jest nadal w cenie? Poczekamy, zobaczymy?

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że w przypadku honorowego zwrotu pieniążków do funduszu wynagrodzeń , ale tylko z własnej kieszeni, ZZ HUTNIK z ogromną radością poinformuje o tym fakcie Załogę za pośrednictwem naszego biuletynu i strony internetowej!!!

W momencie pojawienia się w firmie Inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy u Pracodawcy coś jednak pękło. Pracodawca zawiesił zasilanie bezprawnie wprowadzonego systemu motywacji pozapłacowej. Dziwnym zbiegiem okoliczności, zapewne przez zupełny przypadek, w Firmie pojawiła się plotka, że w związku z doniesieniem Związków Zawodowych Pracodawca zaprzestał wypłacania dodatku mistrzowskiego.

Parę dni temu do ZZ HUTNIK dotarło pismo w którym to Pan Inspektor obszernie i w sposób niezwykle przejrzysty opisuje ustalenia stanu faktycznego w zakresie wprowadzenia dodatku mistrzowskiego, systemu motywacji pozapłacowej oraz kolorowych kartek. Poniżej, jak się wydaje, najistotniejsze ustalenia Pana Inspektora.

"Niemniej jednak z dokonanych ustaleń należy wskazać, iż faktycznie wprowadzone w ostatnim okresie elementy systemu motywacji pozapłacowej nie znajdują potwierdzeniach w wewnątrzzakładowych źródłach prawa pracy".

"Postanowienia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A., a w szczególności załącznika nr 7 "Zasady uruchamiania Funduszu premiowego i dodatkowego funduszu motywacyjnego" nie uwzględniają możliwości nagradzania, premiowania czy przyznawania innych składników wynagradzania w formie kart przedpłaconych".

"Należy zwrócić również uwagę, iż § 21 ust.2 Regulaminu pracy, w sposób jednoznaczny wskazuje, iż wynagrodzenie za pracę wypłacane jest w formie przelewu na rachunek osobisty w banku wskazanym przez pracownika lub w formie pieniężnej (w tym również czeku)".

Pan Inspektor odnosząc się do tzw. dodatku mistrzowskiego w piśmie do ZZ HUTNIK potwierdził nasze zastrzeżenia.

"... przyznanie tego świadczenia nie jest wyłącznie uzależnione od jakości pracy świadczonej indywidualnie przez pracownika zatrudnionego na stanowisku mistrza, lecz od okoliczności, na które może nie mieć wpływu nawet przy właściwej realizacji ciążących na nim obowiązków".

Odnosząc się do żółtych i czerwonych kartek Pan Inspektor pisze.

"Niezasadne jest więc wprowadzenie przez pracodawcę systemu kartek, i może być ewentualnie, przy indywidualnym rozpatrzeniu uznane, jako wypełnienie znamion art. 281 pkt 4 Kodeksu pracy tj. wykroczenie wobec praw pracowniczych poprzez stosowanie wobec pracownika innej kary niż przewidziane w przepisach prawa pracy o odpowiedzialności porządkowej pracowników".

Reasumując, wychodzi na to, że Pracodawca w trzech wspomnianych tematach złamał prawo pracy. Czy nadal Ci sami Nieomylni Mędrcy będą psuli to co na dziś jeszcze dobrze funkcjonuje?

W związku z powyższymi zastrzeżeniami, ZZ HUTNIK oczekuje natychmiastowego, zgodnego z przepisami prawa pracy, uregulowania opisanych przez nas kwestii. O dalszym rozwoju wypadków będziemy informowali w kolejnych wydaniach INFORMATORA i na stronie www.zzhutnik.pl."HUTNIK" w Brukseli.
Marsz dla przyszłości przemysłu stalowego w Europie.

W dniu 15 lutego 2016 roku pracownicy i związki zawodowe działające w ArcelorMittal Poland S.A wspólnie z europejskimi koncernami hutniczymi ArcelorMittal, Thyssen Krupp Steel Europe , Tata Steel , Celsa Steel, CMC Steel, US Steel, Evraz Group i wiele innych gałęzi przemysłu

- powiedzieli TAK dla PRACY... TAK dla ochrony miejsc pracy w Europie,

- powiedzieli STOP chińskiemu dumpingowi w sektorze hutniczym opowiadając się za SPRAWIEDLIWYM handlem i UCZCIWĄ konkurencją.

Przemysł stalowy w Europie opiera się na tym samym zestawie zasad, regulacji i przepisów. Ten fundament pozwala na zdrową konkurencję w obszarze produkcji, usług i cen. Kraje które tak jak Chiny nie są objęte przepisami UE i nie muszą przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska, prawa pracy, bhp, produkują przy ogromnie niższych kosztach i wyższych emisjach CO2.

Zasady gospodarki rynkowej mają zapewnić sprawiedliwy handel i uczciwą konkurencję. Chińscy producenci mogą produkować ze stratą, dzięki rządowemu finansowemu wsparciu . Eksportowanie wyrobów poniżej kosztów produkcji nazywamy dumpingiem , to zjawisko nie jest zgodne z prawem handlowym UE i zasadami gospodarki rynkowej. Jak w takim wypadku można przyznać Chinom status gospodarki rynkowej / MES /. Jeżeli UE da Chinom status gospodarki rynkowej, akcje antydumpingowe przeciwko Chinom mogą już nie być skutecznie realizowane. To może kosztować miliony miejsc pracy w UE i setki miliardów euro strat w PKB.

Europejski przemysł stalowy jest jednym najczystszych na Świecie. Dzięki stałym inwestycjom zmniejszył negatywny wpływ na środowisko ; zużycie energii, emisji CO2. Planowana reforma unijnego systemu handlu emisjami szerokości / ETS / nie może prowadzic do zmniejszenia uprawnień do emisji dla Naszych zakładów stalowych. Żądamy skutecznej polityki klimatycznej w celu uniknięcia sytuacji , gdzie huty będą zamykane, miejsca pracy likwidowane, a produkcja będzie wycofywana z Europy.

Podsumowując :

ŻĄDAMY nie przyznawania Chinom statusu gospodarki rynkowej

ZĄDAMY skutecznej polityki klimatycznej UE

Opracował : Jacek Szpicki, Paweł MazurekManifestacja Europejskiego Przemysłu w obronie wolnego i uczciwego handlu - kliknij tutaj


Kontrole i przeszukania
W poprzednim wydaniu INFORMATORA wspomnieliśmy, że w ramach pracy Zespołu Roboczego Związek Zawodowy HUTNIK podkreślał potrzebę pilnego uregulowania w Regulaminie Pracy dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. sprawy kontroli na bramach wejściowych i przeszukań np. szafek ubraniowych. Jak się wydaje unormowanie obu tematów nie jest sprawa prostą, bo to co wymyśli głowa należy w sposób czytelny, zrozumiały i spójny jako całość przelać na papier.

Na temat kontroli i przeszukań przepisy prawa pracy milczą, a jedyną faktyczną podstawą do dokonania w/w czynności jest orzeczenie Sądu Najwyższego z 1972 roku "Stosowane szeroko w ramach przepisów regulaminów pracy, lub ustalonych zwyczajów przeszukiwanie członków załogi w celu zapobiegania wynoszenia mienia zakładów pracy jest zgodne z prawem i nie narusza dóbr osobistych pracowników (art. 23 i 24 KC) wówczas, gdy pracownicy zostali uprzedzeni o możności stosowania tego rodzaju kontroli w celu ochrony mienia społecznego i gdy kontrola ta jest wykonywana w porozumieniu z przedstawicielstwem załogi w sposób nie pozostający w sprzeczności ze swym społeczno-gospodarczym przeznaczeniem lub z zasadami współżycia społecznego w PRL".

Jak przebiegają kontrole i przeszukania w innych firmach spróbujemy napisać w którymś z następnych wydań INFORMATORA. Oczywiście czekamy też jak zwykle na sugestie załogi AMP S.A. i Spółek wydzielonych jak podejść do tego niełatwego tematu.Zamieszanie z wdrożeniem Protokołu dodatkowego Nr.3


Koniecznym wydaje się kontynuowanie tematu dotyczącego pomyłek tkwiących po stronie Pracodawcy związanych z wprowadzeniem Protokołu Dodatkowego Nr 3 do ZUZP dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.

Nieprawidłowości przy planowaniu UDW12 i UDW opisaliśmy w poprzednim wydaniu INFORMATORA. Można przypuszczać, że do tematu jeszcze wrócimy. Również jednym z elementów Porozumień wdrażających Protokół jest doliczenie do Karty Hutnika wszystkich lat pracy tym Pracownikom którzy świadczyli pracę na rzecz Huty poprzez tzw. Interimy np. RAPZ, ABC, Synergy i inne ( zdaniem ZZ HUTNIK takimi Interimami były również Spółki UR Stalowni, REMIS). I w tym elemencie u Pracodawcy "zaszwankowały" systemy informatyczne - ciekawe zresztą, że zawsze się tak dzieje przy jakichkolwiek zmianach i prawie zawsze na niekorzyść pracownika. Mamy już pierwsze sygnały od Pracowników, że "z automatu" nie wszystkim doliczono lata pracy w Interimach do Karty Hutnika. Pracodawca nie pierwszy już raz nie dopilnował obowiązków na nim ciążących. Wynagrodzenie ma być naliczone prawidłowo i terminowo i nasz Związek tego dopilnuje!!!

Doradzamy zainteresowanym by reklamacje dotyczące doliczenia lat pracy do Karty Hutnika składali w Dziale Kadr w formie papierowej, z potwierdzoną kopią dla zainteresowanego, żądając jednocześnie naliczenia i wypłaty odsetek ustawowych. Zapraszamy również do Biura ZZ HUTNIK, aby interwencji dokonać za naszym pośrednictwem. Na pewno ten sposób interwencji będzie szybszy i pewniejszy niż dzwonienie na infolinię 4884.

Do naszego Biura zapraszamy także w każdym przypadku, gdy komuś nie zapłacono za nadgodziny, czy też źle naliczono którykolwiek ze składników płacowych lub nawet wtedy, jeżeli macie tylko takie podejrzenie.

Oczywiście dalej czekamy też na Wasze kolejne, czasami wręcz niesamowite, informacje o "potyczkach" Pracodawcy z Protokołem Dodatkowym Nr 3 i Porozumieniami wdrażającymi. Widać po latach, że przeprowadzona z wielkim rozmachem restrukturyzacja Kadr i Płac daje o sobie znać. "Kowal został w Hucie a jego kleszcze są pod numerem infolinii 4884".Rozterki operatorów czasu pracy

- odpowiadamy na telefoniczne zapytania operatorów czasu pracy dotyczące art. 151.12 Ustawy Kodeks pracy.

Informujemy zainteresowanych, że już kilka lat temu problem ten został rozwiązany w dawnej EC NOWA Sp. z o.o. w ten sposób, że wprowadzono system czasu pracy dla ruchu 4BOP- 333-222-111, który to system zapewnia co czwartą niedzielę wolną, bez jakiejkolwiek ingerencji operatora czasu pracy. System się sprawdził i został zaakceptowany przez Załogę. Nie ma więc potrzeby otwierania otwartych już drzwi!Kończ Pracodawco, wstydu oszczędź, czyli z posiedzenia Zespołu Roboczego w dniu 2 lutego 2016 rokuByło to już trzecie w tym roku spotkanie Przedstawicieli Pracodawcy i Strony Społecznej w ramach Zespołu Roboczego. Strona Pracodawcy zaproponowała porządek spotkania w którym nie miała nawet odwagi (lub się wstydziła) umieścić tematu wzrostu płac dla Pracowników ArcelorMittal Poland w 2016 roku i to pomimo, że podczas poprzedniego spotkania w dniu 19 stycznia tego roku osobiście usłyszałem, że 2 lutego Strona Pracodawcy przyjdzie na Zespół Roboczy z konkretnymi propozycjami płacowymi na rok 2016. Dwaj wysoko postawieni i pewnie nieźle wynagradzani przedstawiciele Pracodawcy nie potrafili nawet określić przybliżonej daty kiedy to będą mieli konkretne propozycje dotyczące wzrostu płac w tym roku (im pewnie zawsze starcza i jeszcze zostaje). Wydaje się, że już wkrótce Strona Społeczna będzie musiała podjąć inne działania przewidziane prawem, by faktycznie Pracodawca zechciał rozpocząć negocjacje płacowe.

Kolejnym tematem spotkania były zmiany do Regulaminu Pracy dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. Wydaje się, że Strony są już prawie zgodne co do treści jakie mają zostać dokonane w Regulaminie Pracy poprzez Aneks Nr 4. Zapis związany z uściśleniem procedury badania trzeźwości i godzin rozpoczynania pracy (zasadniczo dla pracowników umysłowych) wydaje się być uzgodniony. Natomiast końcowa treść w "zasadach korzystania ze sprzętu i systemów komputerowych, poczty elektronicznej i internetu" będących własnością Pracodawcy, wymaga jeszcze doprecyzowania.

Pilnym i bardzo ważnym elementem do uregulowania w Regulaminie Pracy według Strony Społecznej pozostaje kwestia kontroli i przeszukań. Dotyczy to tak kontroli toreb, teczek czy plecaków na bramie wejściowej jak i przeszukań szafek ubraniowych. Strona Pracodawcy wyraziła zgodę, aby ta kwestia została zawarta w kolejnym Aneksie Nr 5.

Szerzej o kontroli i przeszukaniach w świetle przepisów powszechnie obowiązujących napiszemy w którymś z następnych wydań INFORMATORA.

Wdrożenie Protokołu Dodatkowego Nr 3, czyli problemy z planowaniem UDW12 i UDW w Oddziałach i Zakładach ArcelorMittal Poland S.A. zdominowały ostatnie dwie godziny posiedzenia Zespołu Roboczego. Deklaracja przedstawicieli Pracodawcy była jasna. Nikt nie może na wynagrodzeniu stracić w 2016 roku w porównaniu do roku 2015. Strona Pracodawcy zapewniła, że będzie dążyć do tego, by już pierwszy kwartał roku zamknął się dla Pracowników 4BOP bez straty finansowej. Jeżeli się to jednak nie uda z różnych przyczyn, oczywiście będących jedynie po stronie Pracodawcy, to w drugim kwartale roku wszystkie "wyłapane" przez system lub zgłoszone nieprawidłowości naruszające Porozumienia wdrażające Protokół dodatkowy Nr 3 zostaną przez Pracodawcę "naprawione" pod względem finansowym.

Sporym, ale pozytywnym zaskoczeniem jest fakt, że w tak dużych Zakładach jak Stalownia w Dąbrowie Górniczej nie było większych problemów z planowaniem czasu pracy zgodnie z Ustawą Kodeks Pracy. ZZ HUTNIK nie otrzymał żadnej informacji od Pracowników tego Zakładu a dotyczącej planowania UDW12 i UDW.

Natomiast liderem co do ilości skarg Pracowników pozostaje nadal Biuro Rozwoju i Jakości (GJ). Złośliwość, nadgorliwość czy też nieumiejętność czytania ze zrozumieniem przyczyniła się do planowania UDW12 i UDW niezgodnie z zawartymi Porozumieniami. Tam też "naprawianie" wynagrodzeń Pracowników będzie odbywało się jeszcze w drugim kwartale tego roku. Na sali było słychać głosy sugerujące, że utracone wynagrodzenia powinien z własnej kieszeni pokryć pan Dyrektor Adamczyk.

ZZ HUTNIK zaprasza do Biura Związku tych którzy czują się pokrzywdzeni finansowo w związku z nieprawidłowym planowaniem UDW12 i UDW oraz tych którzy oczekują wyjaśnienia nurtujących ich problemów związanych z wykupem W12, planowaniem UDW12 i UDW. Zapraszamy, na pewno pomożemy.

Na zakończenie spotkania przedstawiciele Pracodawcy zobowiązali się, że w ciągu najbliższych dni prześlą drogą elektroniczną Prowizorium planu zatrudnienia na 2016 rok.

Zmiany dotyczące 4BOP w związku z wykupieniem W12(S)Z dniem 1 stycznia 2016 roku dodatek do każdej godziny pracy w 4BOP w normatywnym czasie pracy wynosi 5,13 złotego. Wzrósł on rok do roku średnio o 67,2 złotego w skali miesiąca, co przy średniej liczbie godzin w miesiącu 168 daje kwotę 861,84 złotego średnio na miesiąc.

Informujemy Czytelników, że do końca stycznia nie zgłosił się do Biura ZZ HUTNIK ani jeden Pracownik zatrudniony w 4BOP i niezadowolony z wykupu W12(S). Interwencji telefonicznych również nie odnotowano.

Kontrola PIP - czyżby Pracodawca poszedł po rozum do głowy?W poniedziałek 1 lutego 2016 roku odbyło się spotkanie Przedstawicieli ZZ HUTNIK z Inspektorem Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach w związku ze złożonym przez Nasz Związek, wraz z NSZZ "Solidarność" z Dąbrowy Górniczej, wnioskiem o przeprowadzenie kontroli prawidłowości płacenia przez Pracodawcę dodatku mistrzowskiego oraz tzw. systemu motywacji "pozapłacowej" realizowanej za pośrednictwem kart przedpłaconych, zasilonych jednak dziwnym trafem gotówką, a nie kuponami rabatowymi.

ZZ HUTNIK nie jest przeciwny funkcjonowaniu oby tych składników płacowych, jednak jednostronny sposób ich wprowadzenia - bez konsultacji ze Związkami, świadczy naszym zdaniem po raz kolejny, że dialog społeczny w naszej firmie to jedynie czcze frazesy, a Pracodawca wysłuchuje naszych opinii tylko wtedy, gdy jest mu to na rękę..

Dla wszystkich - poza tymi nieomylnymi z HR, jest oczywiste, że wspomniany dodatek mistrzowski i system motywacji "pozapłacowej" wprowadzono w sposób sprzeczny z obowiązującym w ArcelorMittal Poland S.A. prawem. Zasady naliczania i wypłacania obu składników płacowych powinny być bowiem uzgodnione przez Strony Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.

Pomimo, że daliśmy Pracodawcy szansę na zmianę jego decyzji, prowadząc od października korespondencję z Dyrektor Personalną Panią Moniką Roznerską w sprawie kart przedpłaconych, nasz dialog zakończył się jak zwykle, czyli gadał dziad do obrazu... .

Ciekawe jednak jest to a wręcz zadziwiające, że już następnego dnia po pojawieniu się w ArcelorMittal S.A. Inspektora PIP, to co do przedwczoraj było niemożliwe, naraz stało się bardzo proste - zawieszono bezprawnie wprowadzony system "motywacji pozapłacowej" .

Szkoda tylko, że dopiero rozpoczęta kontrola Inspektora PIP wpłynęła na podjęcie tej oczywistej decyzji. Czyżby dopiero widmo kar finansowych dla twórców tego systemu odcisnęło na nich takie piętno?

Cóż, lepiej pójść późno po rozum do głowy niż nie pójść wcale.

W tym miejscu koniecznym jest przypomnienie zainteresowanym Pracownikom, że Pracodawca ma obowiązek wypłacania tylko tych składników wynagrodzenia do których zobowiązują go zakładowe źródła prawa lub źródła prawa powszechnie obowiązującego. Na dzień dzisiejszy dodatek mistrzowski jak i karta przedpłacona nie mają umocowania w źródłach prawa zakładowego. Wobec tego może się zdarzyć, że Pracodawca na "hasło kryzys" lub "to wina Związków Zawodowych" zaprzestanie wypłacania jednego lub obu składników płacowych. Hasło "to wina Związków Zawodowych" na wydziałach można było już usłyszeć w poniedziałek 1 lutego. Rozpowszechniana plotka głosiła, że oto przez doniesienie Związków Zawodowych do PIP Pracodawca wstrzymał wypłatę dodatku mistrzowskiego.

Jak to z plotką bywa, to nie Józek ukradł portfel ale Józkowi zepsuł się rower!!!

INTERPRETACJA ZAPISÓW ORDYNACJI WYBORCZEJ ZZ HUTNIK.Każdy członek Związku, chcąc uzyskać mandat Przedstawiciela Grupy Związkowej / Delegata na V WZD ZZ HUTNIK, ma prawo zbierać głosy poparcia przy założeniu, że aby ów mandat uzyskać, wymagane jest zgromadzenie, na karcie wyborczej, 7 podpisów popierających kandydata, zebranych wśród członków Związku z danego wydziału.

Karty Wyborcze dostępne na stronie : www.zzhutnik.pl

22.01.2016r. - Posiedzenie Zarządu ZZ HUTNIK22 stycznia odbyło się posiedzenie Zarządu ZZ Hutnik.

Głównymi tematami spotkania były:
- Dyskusja na temat planowania i realizowania harmonogramu czasu pracy w Zakładach i Oddziałach zgodnie z Protokołem Dodatkowym nr 3 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.
- Przygotowanie do V Walnego Sprawozdawczo-Wyborczego Zebrania Delegatów ZZ HUTNIK.

W załącznikach znajdują się treści Uchwał i dokumenty do V WZD ZZ HUTNIK.

Lista załączników:
Karta wyborcza - DG
Karta wyborcza - Sosnowiec
Karta wyborcza - Świętochłowice
Ordynacja
Uchwała nr 1 Zarzadu ZZ HUTNIK - 22.01.2016r
Uchwała nr 2 Zarzadu ZZ HUTNIK - 22.01.2016r
Uchwała nr 3 Zarzadu ZZ HUTNIK - 22.01.2016r
Uchwała nr 4 Zarzadu ZZ HUTNIK - 22.01.2016r
Uchwała nr 5 Zarzadu ZZ HUTNIK - 22.01.2016r
Uchwała nr 6 Zarzadu ZZ HUTNIK - 22.01.2016r
Uchwała nr 7 Zarzadu ZZ HUTNIK - 22.01.2016r

21.01.2016r. - Nagroda za zerową absencję chorobową.Poniżej publikujemy informację która została dzisiaj przekazana przez pracodawcę.
Uprzejmie informuję, że wraz w wynagrodzeniem za styczeń wszyscy pracownicy AMP objęci ZUZP, którzy w roku 2015 mieli zerową absencję chorobową otrzymają nagrodę w wysokości 230,95 zł brutto.

Nagroda wypłacona zostanie 4 736 pracownikom, którzy przepracowali cały rok 2015. Osoby, które pracowały w spółkach ABC oraz Synergy i zatrudnione zostały w AMP w trakcie roku 2015 również otrzymają nagrodę, oczywiście pod warunkiem, że w ciągu całego roku miały zerową absencję chorobową.

Jednocześnie przypominamy, iż od 01/08/2015 zmienione zostały zasady dopłaty do wynagradzania i zasiłku chorobowego (zgodnie z załącznikiem nr 7 do ZUZP) i płacimy wszystkim pracownikom 80% podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas choroby.

"Oszczędności" wynikające ze zniesienia dopłat do 100% wynagrodzenia chorobowego zostaną rozdysponowane pomiędzy pracowników, którzy osiągną zerowy wskaźnik absencji chorobowej w tym roku w styczniu 2017.

Harmonogram czasu pracy dla 4BOP na 2016r.W załączniku zamieszczamy harmonogram czasu pracy dla 4BOP w AMP. kliknij tutaj
19.11.2015r. - Informacja w sprawie wykupienia W12ZZ HUTNIK informuje, że w dniu 24 listopada 2015 roku Przewodniczący Marek Nanuś wypełniając Uchwałę Zarządu Związku podpisał Protokół Dodatkowy Numer 3 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.

Wobec faktu, że ZZ HUTNIK jako ostatnia z Organizacji Związkowych podpisała wspomniany Protokół Dodatkowy to należy obecnie już tylko oczekiwać na podpisy Członków Zarządu Spółki i jego rejestrację przez Państwową Inspekcję Pracy.

Wolą Stron jest by zmiany w ZUZP weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku.
06.11.2015 r. - Propozycja Związków Zawodowych wzrostu wynagrodzenia w 2016 r.
29.10.2015r. - Wystąpienie do Dyrektor Personalnej
23.10.2015r. - Posiedzenie Zarządu ZZ HUTNIK23 października odbyło się posiedzenie Zarządu ZZ HUTNIK. Głównymi tematami spotkania były:


- Przedstawienie przez zarządy zakładowe/wydziałowe bieżącej sytuacji i problemów zgłaszanych przez członków związku.
- Relacja ze spotkania operacyjnego z zarządem AMP z dnia 22.10.2015r.
- Spotkanie z Szefem Biura Dialogu Społecznego p. Stanisławem Bólem - dyskusja na temat "wykupienia" tzw "S" oraz prognozy wzrostu wynagrodzeń na rok 2016.
- Badanie wydatku energetycznego w AMP S.A. - informacje, dyskusja.
15.10.2015r. - Stanisław Mentel Mistrzem Europy15 października w Tallinie/Estonia członek ZZ Hutnik - Stanisław Mentel wywalczył tytuł Mistrza Europy w wyciskaniu sztangi leżąc oraz ustanowił rekord świata.

Serdecznie gratulujemy sukcesu.
ZZ HUTNIK na Mistrzostwach Europy Weteranów w Wyciskaniu LeżącW dniach od 15 do 17 października odbędą się w Tallinie/Estonia Mistrzostwa Europy EPF Weteranów w Wyciskaniu Leżąc w których wystartuje członek ZZ HUTNIK Stanisław Mentel/ KS Team Wrocław w kategorii 93 kg.

Starty rozpoczynamy 15 października o godzinie 11.00.
Link do transmisji http://goodlift.info/live.php
29.09.2015r. - TAMEH - Porozumienie w zakresie regulacji płac w 2015r.Treść porozumienia : kliknij tutaj.
17.09.2015r. - Kolprem wjeżdża w 2020 rokW dniu 17.09.2015r. odbyło się spotkanie Zarządu Kolprem sp. z o.o. z przedstawicielami funkcjonujących w spółce Związków Zawodowych. Ze strony firmy w spotkaniu udział wzięli: Pan Prezes Dirk Stroo, Pani Renata Dobrowolska - Członek Zarządu i Pan Stanisław Ból - Dyrektor Personalny. Związek Zawodowy HUTNIK reprezentowali Przewodniczący Marek Nanuś i Roman Labisko - Przewodniczący ZZ HUTNIK w Spółce Kolprem. Tematem wiodącym była prezentacja strategii rozwoju spółki do roku 2020. Na dwóch slajdach, w mocno skrótowy sposób zaprezentowano nam drogę jaką musi przejść firma, abyśmy wszyscy żyli w stanie upojnej szczęśliwości, a pieniądze pchały się do spółki drzwiami i oknami. To taka drobna, związkowa złośliwość, bo tak naprawdę trudno na gorąco ocenić zawartość dwóch zapisanych "maczkiem" slajdów. Dlatego też po otrzymaniu (zgodnie z deklaracją Pana Prezesa) zaprezentowanych materiałów odniesiemy się do nich merytorycznie w następnym wydaniu "Informatora" oraz na stronie www. Trzy sprawy były jednak bardzo konkretne i z pracowniczego punktu widzenia - ważne.

Po pierwsze: ArcelorMittal Poland S.A, jako właściciel Kolprem Sp. z o.o nie zamierza sprzedawać spółki, traktując ją jako podmiot o znaczeniu strategicznym dla prawidłowego funkcjonowania hut. To publiczne oświadczenie Pana Prezesa Stro było od dawna oczekiwane przez pracowników i może chociaż trochę poprawi nastroje wśród załogi.

Po drugie: Przedstawiciele Związków Zawodowych jednoznacznie krytycznie ocenili stan relacji społecznych w spółce. Niedopuszczalnym jest zastraszanie pracowników, podważanie i lekceważenie ich umiejętności oraz kompetencji, demonizowanie "dupereli" nie dostrzegając rzeczy ważnych, prawdziwie dolegających załodze. Bez względu na to, kto tak postępuje, będzie przez nas piętnowany, gdyż swoim działaniem może doprowadzić do nikomu nie potrzebnego wybuchu społecznego niezadowolenia.

Po trzecie: W celu poprawienia relacji społecznych w spółce kontynuowane będą spotkania pracownicze. Wspólnie uzgodniono odbywanie comiesięcznych spotkań Zarządu Spółki z przedstawicielami Związków Zawodowych. Następne odbędzie się w październiku, a tematem wiodącym będą sprawy pracownicze, w tym zatrudnienie i płace.III CHARYTATYWNY MARSZOBIEG W AMP S.A.W dniach 5 - 7 października w ramach Tygodnia Zdrowia zostanie zorganizowany marszobieg. Tak jak w poprzednich latach, każde przebiegnięcie lub przejście spacerem dobranego do swojej kondycji fizycznej dystansu (odnotowanego przez organizatorów) skutkuje przeliczeniem odległości na pieniążki które potem zostaną przekazane na specjalistyczną rehabilitację, leczenie lub sprzęt rehabilitacyjny dla dzieci pracowników AMP S.A. i firm zależnych.

Apelujemy o liczny udział w marszobiegu. Każdy kilometr się liczy!
"Apteka z Sercem" wznawia działalność
1 października zostanie otwarta "Apteka Główna z Sercem", która powstała w miejsce "Apteki z Sercem" należącej do Fundacji Ochrony Zdrowia. Będzie to kolejna placówka należąca do jednej z największych sieci aptecznych na Śląsku. Od tego dnia będzie można realizować w niej recepty, które objęte są dofinansowaniem przez FOZ w wysokości 50 proc. kosztów zakupu leków, przy kwocie przekraczającej 50 zł.

Z dofinansowania w wysokości 50 proc. kosztów zakupu leków można skorzystać tylko w "Aptece Głównej z Sercem" przy Al. Piłsudskiego 92, wykupując środki lecznicze za ponad 50 zł.

Jak dotychczas, możliwa jest także realizacja recept w innych aptekach - z dofinansowaniem z tego tytułu w wysokości 25 proc. kosztów zakupu, przy kwocie przekraczającej 50 zł.

Oferta kierowana jest do osób uprawnionych do pomocy ze strony Fundacji Ochrony Zdrowia z Dąbrowy Górniczej (zgodnie ze statutem fundacji), współpracującej z nowym właścicielem apteki "z Sercem" - Farmacją Polską Apteki Główne Sp. z o. o. W "Aptece z Sercem" przeprowadzono gruntowny remont. Obecnie będzie to kolejna placówka z sieci Aptek Głównych. Będą w niej obowiązywać równie wysokie standardy, jak w każdej innej aptece z sieci. Klienci mogą tu liczyć na fachową obsługę i profesjonalne porady doświadczonych farmaceutów, a także - na szybką dostawę leków sprowadzanych na zamówienie.

Poza ofertą dofinansowania w wysokości 50 proc. zakupu leków i w trosce o zagwarantowanie jak najlepszego dostępu do tanich leków, właściciel Aptek Głównych przygotowuje również inne programy promocyjne na wybrane środki lecznicze, w tym prowadzi akcję "Cenowy Hit Miesiąca".

Działania podejmowane są w celu niesienia pomocy przy zakupie leków tym, dla których wysokie ceny medykamentów są zaporowe, co często zmusza do rezygnacji z nabycia przynajmniej części środków zaleconych przez lekarza.

Pozdrawiamy,

Fundacja Ochrony Zdrowia
24.08.2015r. - Karnety na imprezy sportowe

Śląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych w dniu 24 sierpnia 2015 r. rozpatrzyła ofertę przygotowaną przez BP "Partner" zakupu karnetów:a) na rozgrywki piłki siatkowej w okresie od października 2015 r. do maja 2016 r. Cena karnetu w sektorze N wynosi 160,00 zł od osoby, cena karnetu w sektorze B wynosi 200,00 zł od osoby. Komisja wyraziła zgodę na dofinansowanie do 150 sztuk karnetów łącznie. Zapisy odbywać się będą bezpośrednio w BP "Partner" w terminie do 15.09.2015 r.b) karnetów na rozgrywki ekstraklasy koszykówki mężczyzn w okresie od października 2015 r. do kwietnia 2016 r. Cena karnetu w sektorach P, N, S wynosi 110,00 zł od osoby. Komisja wyraziła zgodę na dofinansowanie do 100 sztuk karnetów. Zapisy odbywać się będą bezpośrednio w BP "Partner" w terminie do 15.09.2015r.
Kliknij w plakat aby powiększyć
06.08.2015r. - Badania wydatku energetycznego w AMP S.A.W najbliższych dniach w AMP prowadzone będą badania wydatku energetycznego pracowników. Badania prowadzone będą przez firmę specjalistyczną, niezależną od AMP S.A.

Badania prowadzone będą metodą Lechmanna, która polega na działaniu dwuetapowym:

W etapie pierwszym dokonuje się oceny pozycji podczas pracy i stosując odpowiednią tabelę, która szacuje wydatek energetyczny wynikający z utrzymania tej pozycji.

W etapie drugim, na podstawie analizy czynności roboczych, ocenia się głównie grupy mięśni wykonujących te czynności i stosując odpowiednią tabelę szacuje się wydatek energetyczny, wynikający z wykonywania tej czynności koszt energetyczny pracy określa się poprzez zsumowanie wyników uzyskanych w obu omówionych etapach.

Do pomiaru wydatku energetycznego wytypowane zostaną osoby z odpowiednich grup zawodowych.

Bardzo ważnym jest profesjonalne podejście do tematu tychże wytypowanych osób, od ich zaangażowania i prawidłowego opisu chronometrażu dnia pracy, polegającego na pomiarze i zapisie czasu trwania poszczególnych czynności.

Często popełnianym błędem podczas ustalaniu chronometrażu jest nadmierne rozdzielenie procesu pracy na krótkotrwałe czynności, zamiast zgrupowanie ich w wyodrębnione, łatwo identyfikowane powtarzające się cykle.
Prawidłowość prowadzenia badań śledzić będą Społeczni Inspektorzy Pracy na danych Oddziałach/ Wydziałach i do nich należy zgłaszać wszelkie odstępstwa lub nieprawidłowości w tym temacie, lub: p. Kochel Wojciech, tel. 501482287, p.Grzegorz Penkaty z ramienia HR, tel. 608312474 oraz biuro naszego Związku i kol. Kazimierz Gwóźdź Tel. 509233376 o każdej porze dnia i danej zmiany.
04.08.2015r. - Premia za lipiec 2015 r. dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A. wynosi 8,40%.
Zgodnie z informacją podaną przez pracodawcę - koszt przerobu 1 tony produkcji podstawowej za miesiąc czerwiec 2015r. w porównaniu do średniego kosztu z biznesplanu wyniósł 85%.

W związku z obniżeniem kosztu przerobu Fundusz Premiowy, zgodnie z cz. I ust. 4 pkt. 2 Zasad uruchamiania i przyznawania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego dla pracowników AMP wynosi 8,40% od płac zasadniczych pracowników Spółki.

Przypominamy! Premia za lipiec 2015 r. nadal naliczana i wypłacana jest na starych zasadach, nowy Regulamin Premiowania został zarejestrowany przez Państwową Inspekcję Pracy w dniu 14 lipca 2015r. i obowiązywał od 01.08.2015. Wobec tego premia za sierpień 2015 liczona będzie już według nowych zasad.

23.07.2015r. - PPE w Tameh Sp. z o.o.ZZ HUTNIK wystosował pismo do Prezesa Zarządu Tameh Polska Sp. z o.o. w sprawie utworzenia dla pracowników spółki jednolitego Pracowniczego Programu Emerytalnego. treść pisma - kliknij tutaj

22.07.2015 r. - 20 rocznica rozruchu Maszyny Ciągłego Odlewania nr 1 w Dąbrowie Górniczej.Z okazji Jubileuszu 20-lecia, redakcja www.zzhutnik.pl i Zarząd ZZ HUTNIK pragną złożyć wszystkim pracownikom Działu Maszyn COS życzenia wszelkiej pomyślności oraz wytrwałości w ciężkiej i odpowiedzialnej pracy.


30.06.2014 - propozycja w sprawie "e-pasków"Biuro Dyrektora Personalnego informuje, iż uwzględniając wnioski pracowników związane z dostępem do pasków wynagrodzeń, zakończone zostały testy dotyczące tzw. E-Pasków, tj. pasków przekazywanych drogą elektroniczną na adres e-mail zainteresowanego pracownika.

W związku z powyższym z dniem 14.07.2015r., wraz z najbliższym "papierowym" paskiem wynagrodzenia za czerwiec 2015r. , wszystkim pracowników przekazywany będzie druk oświadczenia o wyrażeniu zgody na otrzymywanie pasków w wersji elektronicznej ( Uwaga- dla prawidłowego wypełnienie utrzymanego druku niezbędne jest posiadanie dowolnego adresu email, za wyjątkiem służbowego adresu @arcelormittal.com ).

Wypełnione oświadczenia należy składać w służbach kadrowych. W przypadku, gdy druk oświadczenia zostanie złożony do dnia do 24.07.2015 r., wraz z papierowym jeszcze paskiem płacowym za lipiec ( ok. 12.08.2015r.) pracownik otrzyma unikalne hasło umożliwiające uzyskanie dostępu do elektronicznej wersji paska.

W kolejnych miesiącach dostęp do pasków będzie się odbywał wyłączenie poprzez E-pasek.

Wynikiem przekazania oświadczenia w terminie późniejszym będzie opóźnienie w dostępie do elektronicznej wersji paska wynagrodzeń.

Pożyczki na remont mieszkań i zakup lub budowę pierwszego lokalu mieszkalnegoŚląsko-Dąbrowska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych w dniu 25.05.2015 r. rozpatrzyła wnioski złożone przez pracowników o udzielenie pożyczki na cele mieszkaniowe z ZFŚS w 2015 r.

Wykazy imienne pracowników, którym przyznano pożyczki na cele mieszkaniowe będą dostępne w BP Partner 28.05.2015 r. po godz. 12.00. w poniższym terminie:

Zawarcie umowy o pożyczkę (wymagane poręczenie dwóch pracowników AMP) powinno nastąpić w poniższym terminie:

pożyczki na remont i modernizację mieszkania/domu: od 08 czerwca do 20 czerwca 2015 r. - Dąbrowa Górnicza, cały obszar DD (DZD, DBZ, DWG, DWS, DWW) oraz pozostałe komórki organizacyjne z Dąbrowy Górniczej (z wyjątkiem obszaru DP), Zdzieszowic i z Centrali;

od 22 czerwca do 10 lipca 2015 r. - Dąbrowa Górnicza, cały obszar DP (PBA, PSD, PED, PPD);

Ostateczny termin zawarcia umowy o pożyczkę na remont lub modernizację upływa 31 lipca 2015 r. pożyczki na zakup lub budowę pierwszego lokalu mieszkalnego, w tym na zakup mieszkania z zasobów Spółki, rozbudowę domu lub adaptację poddasza - od 8 czerwca do 30 sierpnia 2015 r.

Nie zawarcie umowy o pożyczkę w ww. terminie jest traktowane jako rezygnacja z przyznanej pożyczki i wniosek zostaje anulowany.

Wypłaty pożyczki (przelew na konto bankowe) dokonuje BP Partner sukcesywnie - do 30 dni od daty podpisania umowy

27.05.2015 - Porozumienie płacowe na 2015r.W dniu 27 maja 2015 roku sześć największych organizacji związkowych AMP S.A. parafowało Porozumienie płacowe w sprawie wzrostu wynagrodzeń w roku 2015. W załączniku treść porozumienia.

Porozumienie - kliknij tutaj


13.05.2015r. - Propozycja pracodawcy wzrostu wynagrodzeń dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. w 2015 roku.
Poniżej publikujemy treść "Porozumienia przedstawicieli ArcelorMittal Poland S.A. z Organizacjami Związkowymi Spółki w zakresie wzrostu płac w roku 2015" które to zostało przesłane przez pracodawcę do Związków Zawodowych celem jego podpisania.
Czy to już nowa jakość dialogu społecznego?

Treść dokumentu - kliknij tutaj

Po wczytaniu się w zaproponowaną treść "Porozumienia..." Nasuwa się pytanie: czy wystarczającą przesłanką do wzrostu wynagrodzeń w roku 2015 nie powinien być dobry wynik finansowy Spółki za 2014 rok - będący efektem ciężkiej i wydajnej pracy Załogi ??? Czemu ma służyć magiczny bożek produktywności??? Dlaczego absencja chorobowa i wskaźnik częstotliwości wypadków mają decydować o podwyżkach wynagrodzeń? Uczciwie pracujący Hutnik nie ma większego wpływu na produktywność, zerowy wpływ na absencję chorobową pozostałych Hutników, a w kwestii częstotliwości wypadków - może jedynie sam bezpiecznie pracować i dawać pozostałym dobry przykład.
Przedstawiane, modyfikowane, co pewien czas propozycje pracodawcy polegają na przekładaniu pieniędzy z jednej "kupki" na drugą, strasząc nas jednocześnie zamknięciem części surowcowej w Krakowie. Wiadomo że, znaczna część pieniędzy tzw "kupki" pochodzi z oszczędności z zabieranych hutnikom przywilejów, które gwarantowane były porozumieniami podpisanymi przez pracodawcę w latach ubiegłych, i oszczędności z funduszu płac odchodzących pracowników.


11.05.2015

Ostatnie dwa wolne pokoje na wycieczkę w Bieszczady OW SOLNY W Dołżycy kolo Cisnej. OFERTA - KLIKNIJ TU.

TAMEH POLSKA Sp. z o.o. - ZFŚS
W dniu 30 kwietnia strony parafowały Regulamin ZFŚS i Zasady korzystania z ZFŚS. Należy spodziewać się, że z końcem maja regularną praca rozpocznie Komisja Socjalna w skład której wejdzie 2 przedstawicieli Pracodawcy i po jednym przedstawicielu każdej Zakładowej Organizacji Związkowej działającej w TAMEH POLSKA Sp. z o.o. Z ramienia ZZ HUTNIK w pracach Komisji Socjalnej będzie uczestniczył Wiceprzewodniczący ZZ HUTNIK w TAMEH POLSKA Sp. z o.o. Kolega Mariusz Kaczmarczyk. Regulamin ZFŚS

Zasady24.04.2015r. - przedłużenie porozumienia w sprawie "postojowego"
W związku z sytuacją produkcyjną w Zakładzie Huta Królewska strona związkowa i pracodawcy przedłużyły funkcjonowanie dokumentu: "Uzgodnienie w sprawie przedłużenia Porozumienia w sprawie działań w okresie zmiennej sytuacji produkcyjnej w ArcelorMittal Poland S.A. na rok 2015r.". Wiąże się to z trudną sytuacją produkcyjną i brakiem zamówień w Hucie Królewskiej, oraz tym że od 20 kwietnia 2015r. grupa 44 pracowników Zakładu Huta Królewska w Chorzowie przebywa na tzw. postojowym.

Porozumienie - kliknij tutajDodatkowe dni wolne w TAMEH POLSKA Sp. z o.o.
1. Przedstawiciele Pracodawcy i Organizacji Związkowych TAMEH POLSKA Sp. z o.o. ustalili że, dla pracowników TAMEH POLSKA Sp. z o.o. zatrudnionych w jedno-dwu- i trzy-zmianowej organizacji pracy:
a) w zamian za sobotę 15.08.2015r. dla pracowników ECN i "Centrali" ustala się dzień wolny - poniedziałek 04.05.2015r.;
b) w zamian za sobotę 15.08.2015r. dla pracowników ELB ustala się dzień wolny - czwartek 13.08.2015r.;
c) w zamian za sobotę 15.08.2015r. dla pracowników ECK ustala się dzień wolny - piątek 14.08.2015r.; DZIEŃ 4 MAJA jest również dniem wolnym w związku ze stosowaniem ZUZP dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.
d) w zamian za sobotę 26.12.2015r. dla pracowników TAMEH POLSKA Sp. z o. o ustala się dzień wolny - czwartek 24.12.2015r.
2. Pracodawca dostosuje harmonogramy pracy dla pracowników zatrudnionych w systemie pracy zmianowej, biorąc pod uwagą pkt 1.20.04.2015r. - ZFŚS
20 kwietnia odbyło się posiedzenie Śląsko - Dąbrowskiej Terenowej Komisji Świadczeń Socjalnych. W posiedzeniu wzięli udział Członkowie Komisji z ramienia ZZ Hutnik: J.Szpicki, K.Gwóźdź, P.Mazurek. Komisja rozpatrywała bieżące wnioski złożone przez pracowników uprawnionych do korzystania z ZFŚS.

Uwaga!
30.04.2015r. mija termin składania wniosków o pomoc na cele mieszkaniowe.


Msza w intencji hutników.
ZZ HUTNIK wspólnie z MOZ NSZZ Solidarność AMP S.A serdecznie zaprasza na Mszę Świętą w intencji hutników . Homilię wygłosi ks. Biskup Grzegorz Kaszak Ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej. Msza odbędzie się w Święto Hutników 4 maja 2015 roku o godz. 18 00 w kościele p.w. Św. Floriana w Sosnowcu Zagórzu, ul. Gen. Bora - Komorowskiego 2.


"Mały Hutnik"
Wraz z wynagrodzeniem za kwiecień zostanie wypłacona pracownikom AMP nagroda z tytułu tzw "małego hutnika" w wysokości 326,12 zł.


17.04.2015r. - IV Walne, Sprawozdawcze Zebranie Delegatów ZZ HUTNIK
17 kwietnia w Sosnowcu odbyło się IV Walne, Sprawozdawcze Zebranie Delegatów ZZ HUTNIK.

Na zaproszenie delegatów przybyli goście w osobach:
- Stefan Dzienniak - Prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej
- Krzysztof Stefanek - Wiceprzewodniczący Porozumienia Związków Zawodowych "KADRA"
- Janusz Kantor - Dyrektor Sosnowieckiego oddziału AMP
- Stanisław Ból - Szef zespołu Dialogu Społecznego AMP
- Cezary Koziński - Główny specjalista Dialogu Społecznego AMP

W trakcie zebrania podjęto uchwały o rozszerzeniu Zarządu i Prezydium o przedstawicieli ZZ Hutnik z firmy TAMEH(dawna EC Nowa).
Po zakończeniu stałych punktów Zebrania wiele emocji wzbudziła sesja pytań do zaproszonych gości. Duże oburzenie Delegatów wywołały ostatnie propozycje zarządu AMP wzrostu wynagrodzeń nazwane przez jednego z Delegatów "Nieporozumieniem Płacowym". Przedstawicieli Dialogu Społecznego poinformowanio o pisemnej deklaracji 48 pracowników Zakładu Stalownia/COS gotowości do zaostrzonej formy protestu (do głodówki włącznie), w przypadku braku godziwej propozycji wzrostu wynagrodzeń ze strony Zarządu AMP.
W trakcie zebrania Stefan Dzienniak - prezes HIPH przedstawił i omówił Delegatom prezentację "Sytuacja w przemyśle stalowym w Polsce. Wyzwania, szanse i zagrożenia".

GALERIA - KLIKNIJ TUTAJ
PORZĄDEK IV WZD

16.04.2015r. - Manifestacja w Krakowie
16 kwietnia grupa członków ZZ Hutnik z Dąbrowy Górniczej, Sosnowca i Świętochłowic wzięła udział w manifestacji przed Hutą im. Sendzimira - w odpowiedzi na informację Zarządu AMP o wstrzymaniu remontu wielkiego pieca w Krakowie.

20.02.2015 r. - Obrady Zarządu ZZ HUTNIK20 lutego obradował Zarząd ZZ HUTNIK. Głównymi tematami spotkania były:


- Omówienie przez członków Zarządu ZZ HUTNIK bieżącej sytuacji w Zakładach, Oddziałach i Spółkach AMP S.A.
- Przedstawienie stanu negocjacji w sprawie Załącznika nr 6 ("chorobowe") i Załącznika nr 7("premia")
- Podjęcie uchwały w sprawie powołania Delegatów na WZD ZZ HUTNIK w spółce TAMEH Polska Sp.zo.o.
- Bieżące informacje z Komisji Socjalnej AMP S.A.
- Relacja z posiedzenia Wyborczego Zarządu Województwa Śląskiego Forum Związków Zawodowych

Obrady Zarządu ZZ HUTNIK zdominowały tematy płacowe: oburzenie załogi związane z wysokością tzw " nagrody" za brak absencji chorobowej oraz brak pozytywnej reakcji Zarządu AMP S.A. na propozycję Związków Zawodowych w kwestii wzrostu płac w 2015r.10.02.2015r. - Zmiana na stanowisku Dyrektora GeneralnegoBiuro Komunikacji AMP poinformowało o zmianie (z dniem 1 kwietnia) na stanowisku Dyrektora Generalnego ArcelorMittal Poland.

Dotychczas zajmowane stanowisko przez Manfreda Van Vlierberghe obejmie Geert Verbeeck.06.02.2015r - Podwyżki płac6 lutego pracodawca przesłał Związkom Zawodowym stanowisko w zakresie wzrostu płac w roku 2015r. treść dokumentu - kliknij tutajNagroda za brak absencji chorobowejNagroda indywidualna dla pracowników AMP, którzy w 2014r. mieli zerową absencję chorobową zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za miesiąc styczeń 2015 w wysokości 114,37 zł/osobę (brutto). Obdarowanym serdecznie gratulujemy.27.01.2015r. - spotkanie Zespołu Roboczego d/s płacowychW dniu 27 stycznia 2014 roku odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Roboczego. Strona Pracodawcy poinformowała, że średnie miesięczne wynagrodzenie w ArcelorMittal Poland S.A. wzrosło w 2014 roku o 4,6%, w stosunku do roku 2013, przy inflacji w przedziale 0,2-0,3%. Na wzrost wynagrodzeń roku ubiegłego miały wpływ takie elementy płacowe jak: wypłata comiesięcznego dodatku układowego w kwocie 150 złotych, Karta Hutnika, Nagrody Jubileuszowe i zapewne nadgodziny.

cały tekst - kliknij tutaj23.01.2015 r. - Obrady zarządu ZZ HUTNIK23 stycznia obradował Zarząd ZZ HUTNIK, najważniejszymi punktami obrad były:


-Podjecie uchwały w sprawie wskazania w TAMEH POLSKA Sp. z o.o. osoby pełniącej obowiązki Przewodniczącego w tym podmiocie aż do czasu przeprowadzenia wyborów (grupowi, delegaci na WZD, Zarząd Związku Spółce).
-Zmiany w Załączniku Nr 2 w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A., głosowanie w sprawie podpisania Protokołu Dodatkowego Nr 2 do ZUZP dla Pracowników AMP S.A.
-Dyskusja w sprawie nowej treści Załącznika Nr 6 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A., uzgodnienia i rozbieżności na dzień 23.01. 2015 roku.
-Dyskusja w sprawie zaprzestania stosowania dotychczasowych "Zasad uruchamiania i przyznawania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A." obowiązujących od 2008 roku, wprowadzenie nowego Załącznika Nr 7 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. tj. "Zasady uruchamiania i przyznawania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.", uzgodnienia i rozbieżności na dzień 23.01.2015 roku.
-Relacja Członków Zarządu z działalności za okres ostatniego miesiąca.
-Informacje bieżące ZFŚS, BHP, SIP.
-Plan wycieczek BP PARTNER

20.01.2015r. - Spotkanie z Inspektorami Państwowej Inspekcji PracyW dniu 20 stycznia 2015 roku odbyło się spotkanie Inspektorów PIP Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach ze związkami zawodowymi działającymi w AMP S.A.

Na spotkaniu zostały omówione wyniki kontroli prowadzonej w Spółce na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku.

relacja ze spotkania - kliknij tutaj


Profil ZZ HUTNIK na FacebookuZapraszamy do polubienia strony ZZ HUTNIK na Facebooku:


09.12.2014r. - Wybory Zakładowego SIP9 grudnia podczas wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy (Dąbrowa Górnicza), członek ZZ HUTNIK - Jarosław Potęga (wydziałowy SIP Zakładu Stalownia) został wybrany jednym z 4 zastępców Zakładowego SIP na kadencję 2015 - 2018 serdecznie gratulujemy.


09.12.2014r. - Wspólne Stanowisko Strony Związkowej w sprawie wzrostu płac w 2015r.W załączniku zamieszczamy wspólny dokument Strony Związkowej dotyczący wzrostu płac w roku 2015 oraz Zasad Uruchamiania i przyznawania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego dla pracowników AMP S.A.

treść dokumentu - kliknij tutaj


26.11.2014r - Podpisanie Regulaminu ZFŚS na 2015r.26 listopada został podpisany Regulamin ZFŚS na 2015r.dla pracowników AMP S.A.Treść Regulaminu - kliknij tutaj

28.11.2014r. - Posiedzenie Zarządu ZZ HUTNIK28 Listopada zebrał się Zarząd ZZ HUTNIK, głównymi tematami spotkania były:

- TAMEH Sp. zo.o., informacja o podmiocie, przejście pracowników TAURON Ciepło Sp. z o.o. (dawniej EC Nowa Sp. z o.o.) do tego podmiotu gospodarczego - wystąpienie przedstawicieli załogi TAMEH-u

- Wykupienie W-12 przez pracodawcę - wystąpienie i wyjaśnienie przedstawiciela Dialogu Społecznego - p. Cezarego Kozińskiego.

- Omówienie propozycji Związków Zawodowych dotyczącej podwyżki wynagrodzeń dla pracowników AMP S.A. na 2015rok.

- Regulamin zasad uruchamiania i przyznawania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego dla pracowników AMP S.A.

- Regulamin ZFŚS na 2015rok dla pracowników AMP S.A.

- Wybory SIP w AMP S.A. - podsumowanie, opinie, komentarze.

SYLWESTER 2014/2015Zapraszamy do zapoznania się z programem Sylwestra 2014/2015:
> KLIKNIJ TUTAJ


Kandydaci ZZ HUTNIK w wyborach Społecznego Inspektora Pracy


Poniżej prezentujemy kolejne sylwetki kandydatów ZZ HUTNIK na Społecznych Inspektorów Pracy z Zakładu Walcownia Duża i Zakładu Walcownia Średnia.


PIOTR DYLEWSKI MIROSŁAW MAGIER

6.11.2014r. - Autoryzowany tekst Cezarego Kozińskiego dotyczący propozycji "wykupu" tzw "S"

Podczas ostatniego posiedzenia Zespołu Roboczego w dniu 6.11.2014 roku w toku prowadzonej wymiany zdań w temacie propozycji wykupu W12 (dawniej tzw. S) Strona Związkowa zwróciła uwagę Pracodawcy, że załoga ArcelorMittal S.A. wszelkie informacje o podejmowanych przez niego działaniach pozyskuje z prasy związkowej lub bezpośrednio w biurach związków. Pracownik czytając wydawnictwa związkowe może dojść do przekonania, że oto związki zawodowe chcą sprzedać Pracodawcy W12 (dawniej tzw.S). W wyniku dalszej dyskusji obecny na spotkaniu Pan Cezary Koziński z Biura Dialogu Społecznego zobowiązał się, że napisze parę słów w temacie propozycji wykupienia przez Pracodawcę W12 (dawniej tzw. S) i wyjaśni kto chce wykupić i w jakim celu. Umieszczony w załączniku artykuł Pana Cezarego Kozińskiego jest materiałem autoryzowanym.
Zgodnie z sugestiami Pracodawcy zawartymi w artykule zapraszamy zainteresowanych tematem do biura ZZ HUTNIK (ale w swoim imieniu), a Pracodawcy proponujemy zapraszać Pracowników również do siebie - będzie sprawniej.

załącznik - kliknij tutaj

02.11.2014r. - "kalendarzyk czterobrygadówki" na 2015r.

W załączniku zamieszczamy harmonogram czasu pracy dla pracowników 4 BOP na 2015r.

Grafik - kliknij tutaj


28.10.2014r. - Wystąpienie organizacji Związkowych w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2015r.

28 października siedem organizacji związkowych wystosowało pismo do Dyrektora Generalnego AMP S.A.
Manfreda Van Vlierberghe w sprawie rozpoczęcia negocjacji płacowych dotyczących wzrostu płac pracowników AMP.

Treść pisma - kliknij tutaj


28.10.2014r. - Z prac Zespołu Roboczego d/s wynagrodzeń

W załączniku zamieszczamy obszerną relację z prac Zespołu Roboczego d/s wynagrodzeń.
ZAŁĄCZNIK - KLIKNIJ TUTAJ27.10.2014r. - premia za październik 2014r.

Premia za miesiąc październik 2014r. wynosi 8,4%.Kandydaci ZZ HUTNIK w wyborach Społecznej Inspekcji Pracy 20 Listopada 2014r.


Poniżej prezentujemy sylwetki naszych kandydatów na SIP z obszaru Zakładu Stalownia i Zakładu Wielkopiecowego.


JAROSŁAW POTĘGA RAFAŁ STRZĘPKA DARIUSZ ZASADA

24.10.2014r. - Posiedzenie Zarządu ZZ HUTNIK

24 października zebrał się Zarząd ZZ HUTNIK na comiesięczne obrady, głównymi tematami spotkania były:


- Omówienie Paktu na rzecz rozwoju AMP S.A.
- Informacja o przejściu pracowników TAURON Ciepło do nowego podmiotu gospodarczego - TAMECH sp. z o.o.
- Relacja członków Zarządu z ich działalności za okres ostatniego miesiąca, pytania i dyskusja.
- Regulamin ZFŚS na 2015 rok - stan negocjacji.
- Wybory SIP w AMP S.A.
- Relacja z prac Zespołu Roboczego d/s płac - premia, wzrost płac.
- Sprawy różne23.10.2014r. - Uruchomienie dodatkowego świadczenia z ZFŚS

Główna Komisja Świadczeń Socjalnych AMP S.A. postanowiła uruchomić z okazji Bożego Narodzenia 2014r.dodatkowe świadczenie pieniężne(ze środków ZFŚS).

Pismo-kliknij tutaj
Wniosek-kliknij tutaj


27.09.2014r. - Bełchatów - V miejsce w Turnieju Piłkarskim

27 września drużyna ZZ HUTNIK zajęła V miejsce w organizowanym w Bełchatowie turnieju piłkarskim z okazji XXV-lecia Porozumienia Związków Zawodowych o puchar Przewodniczącego PZZ KADRA.

DYPLOM - kliknij tutaj


ZZ HUTNIK w Tour de Pologne

W tegorocznym Tour de Pologne Amatorów po raz trzeci uczestniczył Marian Skałbania nasz członek z AMP o/ Świętochłowice. Marian jest długoletnim pracownikiem hut Batory i Florian(obecnie AMP), w chwili obecnej jest Głównym Specjalistą w biurze Zarządzania Zamówieniami Wyrobów Płaskich. W młodości uprawiał kolarstwo w klubie Ruch Chorzów.

W załącznikach krótki felieton (kliknij tutaj) i zdjęcia z wyścigu.


Oferta dla członków ZZ HUTNIK i ich rodzin

Ogólnopolska Szkoła Językowa British School proponuje dla członków ZZ HUTNIK i ich rodzin 10% rabat na kursy językowe na wszystkich poziomach zaawansowania. Informacje w biurze Związku.

VOUCHER - KLIKNIJ TUTAJ

26.09.2014r. - Obrady Zarządu ZZ Hutnik

26 września na pierwszym powakacyjnym spotkaniu zebrał się Zarząd ZZ Hutnik, głównymi tematami obrad były:

- Omówienie przez przedstawicieli lokalnych organizacji bieżącej sytuacji socjalnej, BHP i produkcyjnej w Oddziałach i Zakładach AMP
- Przedstawienie i omówienie utworzonego przez pracodawcę i podpisanego przez organizacje związkowe "Paktu na rzecz rozwoju AMP S.A." Załącznik - kliknij tutaj.
- Przedstawienie i dyskusja nad mocno "odchudzonym" projektem pracodawcy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2015r.
- Wybory SIP na kadencję 2015-2019r. (regulamin, propozycje, dyskusja).Zaproszenie na Zawody Wędkarskie - Sosnowiec - 05.07.2014r.

Po raz kolejny zapraszamy na Zawody Wędkarskie w wędkarstwie spławikowym
o puchar ZZ HUTNIK o/Sosnowiec.

program i regulamin zawodów - kliknij tutaj.

15.06.2014r. - Galeria z "Nocy Zamkowych Igraszek"

Serdecznie zapraszamy do Galerii, gdzie znajdują się zdjęcia z "Nocy Zamkowych Igraszek", która odbyła się w Zamku Biskupim w Siewierzu 06.06.2014 roku.
Aby przejść bezpośrednio do galerii - kliknij tutaj.

02.06.2014r. - Informacja dotycząca pracy w nadgodzinach.W związku z zapytaniami Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. dotyczących szeroko rozumianej pracy w tzw. godzinach nadliczbowych, informujemy, że:

Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna tylko w razie:
1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii, - bez zgody pracownika, (ZUZP)
2) szczególnych potrzeb pracodawcy, przy czym zatrudnienie pracownika w dniu, który według rozkładu czasu pracy jest dla niego dniem wolnym od pracy, może nastąpić - w razie szczególnych potrzeb pracodawcy - za zgodą pracownika.(ZUZP)
Natomiast w Regulaminie Pracy zapisano, że "liczba godzin nadliczbowych przepracowanych przez pracownika w związku z okolicznościami wynikającymi ze szczególnych potrzeb pracodawcy nie może przekraczać 300 godzin w roku kalendarzowym. O formie rekompensaty w związku z przepracowaniem godzin nadliczbowych (zapłata/udzielenie czasu wolnego) decyduje pracownik w momencie przyjmowania pisemnego zlecenia pracy w godzinach nadliczbowych".
W rozdziale PORZĄDEK W PRACY tegoż regulaminu można wyczytać że, "Pracownik może przebywać na terenie zakładu pracy poza godzinami pracy lub w dniu wolnym od pracy wyłącznie po uzyskaniu zgody bezpośredniego przełożonego lub na jego polecenie".

Reasumując, pracodawca (przełożony zlecający pracę w godzinach nadliczbowych) ma bezwzględny obowiązek pisemnego zlecenia pracy w godzinach nadliczbowych przed przystąpieniem pracownika do pracy.

UWAGA!!!

Dysponujemy jeszcze kilkoma wolnymi miejscami na 52 Centralny Rajd Hutników, zainteresowanych prosimy o kontakt z organizatorami:

Dąbrowa Górnicza - Marek Wróbel
Sosnowiec - Jacek Szpicki


30.05.2014r.- Obrady Zarządu ZZ HUTNIK


30 maja obradował Zarząd ZZ HUTNIK, głównymi punktami obrad były:

- Relacje Członków Zarządu z ich działalności za okres ostatniego miesiąca
- ZFŚS - bieżące informacje o wykorzystaniu środków, zmiany we wnioskach
- Obchody 20-lecia Związku - informacje, szczegóły i dyskusja
- Relacja z prac Zespołu ds. "ujednolicenia ZUZP AMP S.A. i ZK Zdzieszowice
- Naliczanie wynagrodzeń w AMP S.A. w odniesieniu do błędów w wyliczeniu wynagrodzeń naszych członków

28.05.2014r. - Przyznanie pożyczek na cele mieszkaniowe z ZFŚS

Śląsko - Dąbrowska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych przyznała pożyczki na cele mieszkaniowe. Zainteresowanym podajemy terminy w których będą podpisywane umowy w BP "Partner".

Terminy podpisywania umów w Dąbrowie Górniczej:
- od 04 czerwca do 18 czerwca cały obszar DP (PBA, PSD, PED, PPD)
- od 16 czerwca do 30 czerwca
cały obszar DD (DZD, DBA, DWG, DWS, DWW) oraz pozostałe komórki organizacyjne z Dąbrowy Górniczej, Zdzieszowic i Centrali,

1) od 04 czerwca do 18 lipca - cały obszar z Sosnowca, Świętochłowic i Chorzowa.
2) Ostateczna data zawarcia umowy o pożyczkę to 31 lipca 2014 r.
3) Wypłaty pożyczki (przelew na konto bankowe) dokonuje BP "Partner" sukcesywnie - do 30 dni od daty podpisania umowy.
4) Nie zawarcie umowy o pożyczkę w terminie do 31 lipca 2014 r. jest traktowane jako rezygnacja z przyznanej pożyczki i wniosek zostaje anulowany.12.05.2014r. - Westernowe Miasteczko Twinpigs

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, ZZ HUTNIK zakupił bilety do Westernowego Miasteczka Twinpigs w Żorach.
Bilety do nabycia w biurze ZZ HUTNIK w cenie 20 zł/sztukę (po dofinansowaniu), ważność biletów do 31 października 2014r.
Oficjalna strona miasteczka - www.twinpigs.zory.pl
11.05.2014r. - emerytury pomostowe.

W załączniku zamieszczamy prezentację dotyczącą warunków i zasad obowiązujących w zakresie udzielania emerytur pomostowych.

Materiał został sporządzony przez sosnowiecki oddział ZUS.
Kliknij tutaj

04.05.2014r. - "Dni otwarte" w AMP

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości zwiedzenia huty z okazji dni otwartych w ArcelorMittal Poland S.A. informujemy, że wszelkie informacje znajdą Państwo na stronie http://www.narodzinystali.pl/, wchodząc na stronę ArcelorMittal Poland S.A. w zakładce "aktualności".

04.05.2014r. - Dzień Świętego Floriana - patrona Hutników


Z okazji zbliżającego się Dnia Hutnika redakcja i zarząd ZZ HUTNIK składa najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, bezpiecznej pracy i wytrwałości w tym niezwykle ciężkim i ważnym zawodzie.

W związku z tym świętem chcemy gorąco zaprosić hutników i ich rodziny na zamówioną przez ZZ HUTNIK mszę świętą, która odbędzie się w dn. 04.05.2014r. o godz. 12.30, w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Floriana w Sosnowcu-Zagórzu.
25.04.2014r. - III Sprawozdawcze, Walne Zebranie Delegatów ZZ HUTNIK


25 kwietnia w sali konferencyjnej Sosnowieckiego Oddziału AMP, odbyło się III Sprawozdawcze, Walne Zebranie Delegatów ZZ HUTNIK.

Na zaproszenie delegatów III WZD przybyli:
- Monika Roznerska - dyr. personalna AMP
- Marek Gacka - v-ce przewodniczący Porozumienia Związków Zawodowych
- Cezary Koziński - przedstawiciel HR
- Grzegorz Suchecki - przedstawiciel kierownictwa AMP o/Sosnowiec

Ważnym punktem WZD była prezentacja nowego sztandaru ZZ HUTNIK i symboliczne wbicie "gwoździ" w drzewiec sztandaru ufundowanych przez organizacje Oddziałowe, Zakładowe oraz indywidualnych donatorów.
Główne tematy III WZD to:
- sprawy płacowe - nieprawidłowości w podziale premii dla poszczególnych zakładów AMP, dyskusja na temat ostatnich"podwyżek"płac, wysokość ( a raczej "małość") płac pracowników leasingowanych i nowo przyjętych do AMP
- "luka pokoleniowa" w zatrudnieniu w Oddziałach i Zakładach AMP po odejściach na emerytury w latach 2014-2018
- przedstawienie ostatnich, niezwykle ważnych wydarzeń w górnictwie (Marek Gacka)
- wystąpienie C.Kozińskiego w sprawie "wykupu" przez pracodawcę stałych składników płacowych.
prezentacja z obrad WZD - kliknij tutaj
galeria z obrad WZD - kliknij tutaj
22.04.2014r. - Poświęcenie sztandaru ZZ HUTNIK


22 kwietnia o godz. 18.00, w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Antoniego w Dąbrowie Górniczej Gołonogu podczas mszy świętej został poświęcony nowy sztandar ZZ HUTNIK.
Serdecznie dziękujemy członkom i sympatykom naszego związku za uczestnictwo w tak ważnej dla ZZ HUTNIK uroczystości.
Szczególne podziękowania dla pocztu w osobach: Roman Widawski, Dariusz Drabik i Jarosław Pleszek za godne prezentowanie sztandaru.
Część zdjęć w galerii dzięki uprzejmości parafialnego fotografa p. Jerzego Mickiewicza - dziękujemy

Galeria - kliknij tutaj

52 CENTRALNY RAJD HUTNIKÓW - GŁUCHOŁAZY 2014Informacji udzielają:
Jacek Szpicki ZZ HUTNIK O/Sosnowiec - tel. 32-736 16 72 wew. 1672.
Marek Wróbel ZZ HUTNIK O/Dąbrowa Górnicza - tel. 32-776 6862.

14.04.2014r. - Uzgodnienie w sprawie wzrostu płac w roku 2014.


treść uzgodnienia- kliknij tutaj


27.03.2014r. - Manifestacja Hutnicza


GALERIA - kliknij tutaj

23.03.2014r. - Mini cukierki, breloczki i oszczędności na załodze z okazji 10-lecia obecności koncernu w Polsce

5 marca 2014 roku minęło 10 lat obecności koncernu Pana Mittala w Polsce. Z okazji jubileuszu pracownicy AMP zostali uhonorowani "paciorkami"(mini cukierki) i okolicznościowymi blaszkami zwanymi breloczkami, (w późniejszym terminie będą przydzielone jeszcze 3 tablety).

SZCZODROŚĆ NASZEGO WŁAŚCICIELA NIE ZNA GRANIC!


Pracownicy koncernu na tę okoliczność harując jak przysłowiowe woły podarowali Pracodawcy rekordową produkcję spieku, surówki, stali, półwyrobów i całej palety wyrobów gotowych.
W geście podziękowania za ofiarność Załogi Pracodawca proponuje zamrożenie lub "daleko idącą modyfikację" niektórych składników płacowych, wręcz rewolucyjną zmianę systemu rozliczania czasu pracy dla Pracowników 4 BOP i brak podwyżek płac. A wszystko to ma się odbywać na zasadzie przekładania pieniędzy "z lewej do prawej kieszeni". Wychodzi na to, że w wyniku owego przekładania z kieszeni do kieszeni "w portfelu" Pracodawcy jeszcze coś pozostanie. Doceniając szczodrość Pracodawcy Załoga przyjdzie zadeklarować jeszcze większą produkcję (być może koledzy w GENT mają inne zadania) w dniu 27 marca 2014 roku o godz. 14.00 przed budynkiem Dyrekcyjnym w Dąbrowie Górniczej.

Dokładnie 100 lat temu Henry Ford ogłosił swoje cztery zasady zarządzania zasobami ludzkimi.
Pierwsza brzmi: nie traktować swoich pracowników jak siły roboczej, lecz jak - partnerów.
Druga: tak opłacać pracowników, by nie przeżywali trosk materialnych;.. bo jak monter przy taśmie myśli, za co kupi dziecku buty, to nie wyprodukuje dobrego samochodu. Dlatego Ford podniósł pracownikom dniówki do 5$ (sto lat temu było to ponad dwa razy więcej od ówczesnej średniej).
Trzecia zasada: jeśli Twoja firma ma zysk, to podziel się nim z pracownikami, bo oni są współtwórcami sukcesu.
Czwarta: pytaj szeregowych pracowników, co można zmienić w firmie na lepsze; dzięki pomysłowości "szarych ludzi" fabryka Forda pracowała coraz wydajniej, a jednocześnie praca w niej była coraz mniej uciążliwa
Zaprzeczając "prawdom" ekonomistów Ford odniósł spektakularny sukces.

Reasumując;

Wszystkiego Najlepszego dla Nas wszystkich z okazji tego jubileuszu... Zdrowia, Szczęścia, wytrwałości..., obniżenia płac i tak do następnego ... lecia.

20.03.2014r. - Uchwała Prezydium ZZ HUTNIK dotycząca przeprowadzenia manifestacji.

03.03.2014r. - Wystąpienie do Szefa Biura Kadr, Wynagrodzeń i Świadczeń.

W dn. 3 marca Zarząd ZZ HUTNIK wystąpił do Szefa Biura Kadr, Wynagrodzeń i Świadczeń p. Macieja Oszuścika w sprawie uregulowania należnych świadczeń dla pracowników przejętych w roku 2013 i latach wcześniejszych przez ArcelorMittal Poland S.A z firm świadczących usługi pracownicze na rzecz AMP S.A. ( Manpower, ZEN ).

treść pisma - kliknij tutaj

22.04.2014r. - Poświęcenie Sztandaru ZZ HUTNIK

W dn 22.04.2014r. o godz. 18.00 w Dąbrowie Górniczej Gołonogu w kościele parafialnym p.w. św. Antoniego podczas mszy świętej zostanie poświęcony sztandar ZZ HUTNIK, serdecznie zapraszamy członków i sympatyków naszego związku.

28.02.2014r. - Posiedzenie Zarządu ZZ HUTNIK

W dn. 28 lutego obradował Zarząd ZZ HUTNIK. Głównymi tematami spotkania były:
- Relacje członków Zarządów oddziałowych i wydziałowych z ich działalności w ostatnim miesiącu
- Kontrola PIP w AMP S.A. - UDW, UDW 12 i ich planowanie jako ewentualne zalecenie PIP - pytania, dyskusja
- "Wykupienie" W 12 (tzw "S") przez pracodawcę. Zarys propozycji strony pracodawcy, propozycja strony związkowej z ostatniego posiedzenienia Zespołu Roboczego, wyliczenia.
- Sprawy socjalne.

26.02.2014r. - przedłużenie czasu trwania kontroli PIPWięcej informacji - kliknij tutaj

14.02.2014 - Powrót do "starego" sposobu rozliczania czasu pracy 4BOP12.02.2014r. - DOTYCZY WYPŁATY WYNAGRODZEŃ ZA MIESIĄC STYCZEŃ 2014 ROKU

Informujemy Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. zatrudnionych w 4BOP, że zaniżone wynagrodzenia za miesiąc styczeń 2014 roku wynikają tylko i wyłącznie ze zmiany metodologii ich naliczania wprowadzonej jednostronnie przez Pracodawcę z dniem 1 stycznia 2014 roku. Nadmienić należy w tym miejscu, że w dniu 30 grudnia 2013 roku ZZ HUTNIK, NSZZ Solidarność z Dąbrowy Górniczej i MZZP AMP w Dąbrowie Górniczej wystosowały do Dyrektora Generalnego AMP S.A. Manfreda Van Vlierberghe pismo w sprawie odstąpienia Pracodawcy od zamiaru wprowadzenia zmian wykorzystywania dodatkowych dni wolnych za prace w systemie zmianowym, oraz rozliczenia czasu pracy pracowników zmianowych. Pełna treść wystąpienia jak i odpowiedź na wystąpienie była dostępna w styczniowych wydaniach prasy związkowej.

Informujemy, że Związki Zawodowe działające w ArcelorMittal Poland S.A. nie dokonały żadnych uzgodnień z Pracodawcą w temacie zmiany zasad wynagrodzenia dla Pracowników 4BOP, (tak niesie wieść gminna zasłyszana na terenie huty). Plotki o zakulisowych działaniach związków zawodowych są wyssane z palca i jak czas zapewne pokaże, mają czemuś niecnemu "służyć".

Wszystkie źródła prawa zakładowego, a dotyczące zasad wynagradzania, nie zostały zmienione w stosunku do zapisów z roku 2013, gdyż nie były prowadzone rozmowy/negocjacje w tym zakresie.

Informujemy Pracowników, że na wspólny wniosek (z dnia 15 stycznia tego roku) Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza i ZZ HUTNIK w dniu 10 lutego rozpoczęła się kontrola PIP Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Zasadnym wydaje się przypomnieć, że już w połowie stycznia tego roku obie organizacje związkowe w swoich wydawnictwach związkowych jak i na swoich stronach www. szeroko informowały załogę o przyczynach wystąpienia do Państwowej Inspekcji Prac y Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

Również tego samego dnia (10 lutego) doszło do spotkania Inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy z zainteresowanymi przedstawicielami związków zawodowych na którym poruszana była sprawa nieprawidłowości przy naliczaniu wynagrodzeń dla Pracowników 4BOP i bhp.

Proszę odwiedzać Naszą stronę www.zzhutnik.pl by na bieżąco być w powyższych tematach.

Pragniemy również poinformować, że w roku 2015 zamierzamy odejść od "papierowego" wydawania INFORMATORA. Tak więc jedynym źródłem informacji będzie strona www.zzhutnik.pl , telefon lub wizyta w biurze związku.

31.01.2014r. - Obrady Zarządu ZZ Hutnik


31 stycznia obradował Zarząd ZZ Hutnik. Dominującymi tematami spotkania były działania ZZ HUTNIK w sprawie poprawności naliczania wynagrodzeń i rozliczania czasu pracy pracowników zatrudnionych w 4BOP oraz oczekiwania załogi w zakresie wzrostu wynagrodzeń w roku 2014.

Punkt widzenia Pracodawcy w tematach płacowych przedstawili zaproszeni goście z Biura Dialogu Społecznego HR: Pan Andrzej Węglarz i Pan Cezary Koziński. Pan Andrzej Węglarz i Cezary Koziński stwierdzili, że w niedalekiej przyszłości czekają nas negocjacje nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w związku z planowanym połączeniem AMP S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej i Zakładów Koksowniczych w Zdzieszowicach. Panowie stwierdzili, że w związku z powyższymi zamierzeniami Pracodawcy wydaje się logicznym, że należy się "zmierzyć" z tematem dodatkowego dnia wolnego płatnego za zatrudnienie w 4BOP tzw. "S". Z informacji przekazanych przez nich wynikało, że w ZK Zdzieszowice pracownicy nie maja prawa do tzw. "S" gdyż została ona wykupiona przez pracodawcę przed laty. Ponoć korzystnie dla Pracowników. Z ich wypowiedzi można było wnioskować, że w ramach prac na ujednoliconym ZUZP złożą taką propozycją Pracownikom ArcelorMittal Poland S.A.

Natomiast namawianie zebranych Członków Zarządu ZZ HUTNIK do innego spojrzenia na Kartę Hutnika celem rozpoczęcia dyskusji na temat włączenia tego składnika do płacy wywołało oburzenie sali i dyskusji w tym temacie nie kontynuowano.

Kolejnymi punktami obrad były sprawy socjalno-bytowe oraz omówienie stanu przygotowań do uroczystości rocznicowych naszego związku planowanych na 6 czerwca tego roku.

Po zakończeniu posiedzenia Zarządu ZZ Hutnik udaliśmy się do kościoła Św. Antoniego w Dąbrowie Górniczej - Gołonogu, gdzie uczestniczyliśmy w ostatnim pożegnaniu naszego przyjaciela - Andrzeja Muziki - pracownika Zakładu Transportu Kolejowego i długoletniego członka Zarządu MZZPRC - Andrzeju, na zawsze zostaniesz w Naszej Pamięci.28.01.2014r. - Zmiana stanowiska strony związkowej w sprawie wzrostu wynagrodzenia dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A.

W związku z informacją uzyskaną od pracodawcy, a dotyczącą średniej płacy za rok 2013 w ArcelorMittal Poland S.A. podczas posiedzenia Zespołu Roboczego, strona związkowa zmieniła poprzednie stanowisko w sprawie oczekiwanego przez nią wzrostu wynagrodzeń w 2014 roku. Oczekiwana kwota 300 złotych miesięcznie dla każdego pracownika została podwyższona o 200 złotych do kwoty 500 złotych. Pozostałe oczekiwania z pierwotnego pisma bez zmian.

Strona społeczna uzasadniła zmianę poprzedniego stanowiska bezspornym faktem, że oto w świetle uzyskanych informacji ponad 70% załogi ArcelorMittal Poland S.A. zarabia poniżej średniej w Spółce tj około 5230 złotych. Tyle do uzasadnienia zmiany stanowiska.

Ponadto z uzyskanych informacji wynika również, że średnia miesięczna płaca zasadnicza wyliczona dla prawie 5600 Pracowników zatrudnionych w 4BOP spadła rok do roku o 36 złotych i wynosiła na koniec 2013 roku 2531 złotych. Z tego też powodu zmianowy dodatek kwotowy do każdej godziny pracy w tym systemie w roku 2014 pozostanie na poziomie z roku 2013.

Znamiennie wygląda również porównanie średniej płacy brutto wyliczonej dla wszystkich Pracowników zatrudnionych w 4BOP do średniej płacy w Spółce wynoszącej około 5230 złotych.

Jeżeli założymy, że statystyczny Pracownik 4BOP posiada średnią miesięczną płacę zasadniczą 2531 zł to za normę czasu tj. 168 godzin średnio miesięcznie przysługuje mu dodatek kwotowy za pracę w 4BOP 795 złotych , za pełną Kartę Hutnika (26%) przysługuje mu 658 złotych miesięcznie i premia miesięczna 150 złotych. Razem średnio na miesiąc daje to kwotę 4134 złotych bez nagrody jubileuszowej w wymiarze 1/60 do każdego miesiąca. Jeżeli chce zarobić więcej to musi pracować w czasie ponadnormatywnym lub nadgodzinach. Wynika z tego, że średnia miesięczna płaca brutto wyliczona dla około 5600 Pracowników zatrudnionych w 4BOP jest niższa o około 1000 złotych od średniej miesięcznej płacy w Spółce. Zapewne dla pracowników na stanowiskach robotniczych świadczących pracę w systemie jednozmianowym powyższe porównanie będzie jeszcze bardziej zaskakujące, a różnica większa.21.01.2014r. - Połączenie ze Związkiem Zawodowym "Kadra" Polskie Huty Stali S.A.

W dniu 21 stycznia 2014 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał stosownego wpisu i tym samym połączenie ZZ HUTNIK i Związku Zawodowego "KADRA" Polskie Huty Stali w Dąbrowie Górniczej stało się faktem.
Witamy Koleżanki i Kolegów.

20.01.2014r. - plan imprez rekreacyjno-sportowych na 2014r.

W załączniku zamieszczamy listę potrzeb w zakresie imprez rekreacyjno sportowych organizowanych przez zakładowe organizacje związkowe do zrealizowania w 2014 r. z częściowym dofinansowaniem ze środków ZFŚS (par 14 pkt 1 ppkt d).

Z planowanych imprez mogą korzystać członkowie ZZ Hutnik niezależnie od lokalizacji.

Kalendarz imprez - kliknij tutaj

16.01.2014r. - Doniesienie do Państwowej Inspekcji Pracy

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza i HUTNIK - Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Poland S.A., w związku z pismem do Dyrektora Generalnego Manfreda Van Vlierberghe z dnia 30 grudnia i odpowiedzią z dnia 9 stycznia 2014 roku (treść tych pism jest zamieszczona i dostępna poniżej) wystąpili we wspólnym piśmie do Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach o przeprowadzenie kontroli poprawności naliczania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.
Poinformowano w nim, że Pracodawca nieprawidłowo nalicza wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych dla Pracowników zatrudnionych w zmianowej organizacji pracy (w ZUZP zwanej również czterobrygadową organizacją czasu pracy), o których to mowa jest w Załączniku Nr. 2 do ZUZP.
Metodologia naliczania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych jest dość dziwna i niezrozumiała, bo oto z zastosowanej przez Pracodawcę metodologii można wywodzić, że Pracownicy zatrudnieni wg umowy o pracę w 4BOP na czas pracy w godzinach nadliczbowych są zatrudniani na innych warunkach, tak jakby posiadali zawartą dodatkową umowę o pracę w systemie jednozmianowym!
Poinformowano również Państwową Inspekcję Pracy, że Pracodawca nieprawidłowo rozlicza czas pracy Pracowników zatrudnionych w systemie zmianowym (w ZUZP zwanym również czterobrygadową organizacją pracy) dla których okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące.
Zainteresowani pracownicy zatrudnieni w 4BOP mogą zapoznać się z pełną treścią pisma skierowanego do PIP w Biurze ZZ HUTNIK, Budynek DAMM 4, pokój 17, w godzinach 7-15 w dni robocze. Kserokopie wystąpienia do PIP nie będą wydawane!!!

14.01.2014r. - Stanowisko Związków Zawodowych w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2014r.

W czasie ostatniego posiedzenia Administracyjno - Związkowego Zespołu Roboczego d.s. ZUZP Strona Związkowa wypracowała stanowisko w sprawie wzrostu miesięcznych wynagrodzeń za pracę pracowników AMP S.A. i Spółek Zależnych w 2014r.

treść stanowiska - kliknij tutaj

09.01.2014r. - Odpowiedź Dyrektora Personalnego na pismo ZZ z dn.30.12.2013r.

W załączniku publikujemy odpowiedź na pismo ZZ Hutnik w sprawie zmian wykorzystywania dodatkowych dni wolnych za pracę w systemie zmianowym oraz rozliczenia czasu pracy pracowników zmianowych.

treść pisma - kliknij tutaj

30.12.2013r. - Pismo do Dyrektora Generalnego AMP S.A.

ZZ Hutnik wraz z NSZZ Solidarność i MZZP AMP wystosowały do Dyrektora Generalnego AMP S.A. Manfreda Van Vlierberghe pismo w sprawie: zmian wykorzystywania dodatkowych dni wolnych za prace w systemie zmianowym, oraz rozliczenia czasu pracy pracowników zmianowych.

pełna treść pisma - kliknij tutaj

Powołanie zespołu roboczego d.s. BHP

Decyzją Związków Zawodowych, SIP, i pracodawcy w AMP S.A ukonstytuował się Zespół roboczy ds. BHP. Związki zawodowe i Społeczna Inspekcja Pracy uznały, iż istnieje luka pomiędzy Terenowymi Komisjami BHP a Komisją Główną. Pogląd ten podziela również pracodawca, dlatego uznano wspólnie za zasadne powołanie Zespołu, które będzie niejako łącznikiem pomiędzy w/w Komisjami.

W skład jego wchodzą: Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy AMP - Zenon Grzelka, zastępca ZSIP - Andrzej Grabski, Szef BHP - Filip Kuźniak, NSZZ "Solidarność" - Mirosław Nowak, MZZP AM Dąbrowa Górnicza - Eugeniusz Dziubiński, ZZ HUTNIK - Kazimierz Gwóźdź.

Zadaniem Zespołu jest pomoc w realizacji zadań podjętych w Komisjach Terenowych i innych inicjatyw mających związek z bezpieczeństwem pracy. Problem, jaki pojawi się na Zespole nie będzie rozwiązywany za biurkiem, ale w wizji lokalnej. Rozmowa bezpośrednia z zainteresowanym lub grupą zgłaszającą pozwoli na rozpoznanie tematu i wspólne działanie w celu jego załatwienia. Zespół rokuje nadzieje na rozwiązywanie najtrudniejszych spraw, które niejednokrotnie od wielu lat czekają na załatwienie - mówi szef bhp i zarazem szef Zespołu Filip Kuźniak. Zespół ma się spotykać co 2 tygodnie i ustalać tryb załatwiania spraw.

22.11.2013r. - Obrady Zarządu ZZ HUTNIK


Obrady w poszczególnych oddziałach AMP S.A gdzie działa ZZ Hutnik stały się już tradycją. Członkowie Zarządu zapoznali się ze specyfiką produkcji i warunkami socjalnymi załogi bezpośrednio na hali walcowni Walcówki Jakościowej. o produkcji bieżącej, remontach i planach na rok 2014 nie tylko w Oddziale sosnowieckim w krótkim wystąpieniu opowiedział Dyrektor Sosnowieckiego Oddziału p. Janusz Kantor.

Następnie członkowie Zarządu mieli możliwość bezpośredniej rozmowy z zespołem HR pod kierownictwem Dyrektor Personalnej Pani Moniki Roznerskiej, oto krótkie streszczenie wystąpienia pani Dyrektor:

Musimy wyeliminować stałe elementy podwyższania kosztów pracy. Nie będzie też wzrostu zatrudnienia, a każdy proces wydzielania będzie szczegółowo analizowany. W roku 2014 będziemy preferować mniej zarabiających i pracować nad dochodzeniem w wynagrodzeniach dla nich do poziomu w danym zespole - grupie. Dotyczy to pracowników przejętych do AMP (ok. 300 osób w 2013r) i nie tylko. Zdecydowanie poprawiła się jakość obsługi finansowej pracowników AMP, zdarzają się jeszcze błędy systemowe, ale jest to niewielki odsetek. Spółka istnieje tylko dzięki stałemu obniżaniu kosztów. W centrum naszego działania jest praca nad uzupełnieniem luki pokoleniowej. Jest oferta dla szkół kształcących przyszłe kadry hutników - stwierdza Pani Dyrektor.

P. A. Węglarz w uzupełnieniu dodał: Od 26 listopada cyklicznie, co wtorek pracował będzie Zespół roboczy. Cel: ujednolicenie dodatków w związku z przejęciem ZKZ. Znane są nam różnice, trudno jednak przewidzieć efekt końcowy. Pamiętajmy, że w firmie istnieje premia uznaniowa, którą można regulować wynagrodzenia.

P.C. Koziński odniósł się do dyskusji n/t odwrócenia systemu czterobrygadowego stwierdzając iż jest w tym temacie potrzeb szerszej konsultacji z zainteresowanymi.

Członkowie Zarządu ripostowali wypowiedź Pani Dyrektor podając przykłady z codziennego działania zakładu. Mówili o brakach kadrowych, marnych wynagrodzeń, stosunkach międzyludzkich i bezpieczeństwie pracy.

W posumowaniu dyskusji Przewodniczący Marek Nanuś powiedział: Nie wyobrażam sobie roku 2014 bez podwyżek płac. Wystąpimy na piśmie jako organizacje związkowe (5) do pracodawcy w tym temacie. Jako partnerzy społeczni będziemy żądać rozpoczęcia negocjacji płacowych w zakresie wzrostu miesięcznych wynagrodzeń.


20.11.2013r. - Pismo organizacji związkowych w sprawie podwyżek w 2014r.


20 listopada zostało przesłane do Dyrektora Generalnego AMP Manfreda Van Vlierberghe pismo podpisane przez Przewodniczących Organizacji Związkowych AMP (TOP 5), w sprawie negocjacji podwyżek wynagrodzeń w roku 2014.

treść pisma - kliknij tutaj15.11.2013r. - harmonogram czasu pracy na 2014r.


W załączniku zamieszczamy harmonogram pracy dla 4 BOP na 2014rok.


załącznik - kliknij tutaj


14.11.2013r. - Skutki pracy nocnej zmianowej - "odwrócenie" harmonogramu 4 BOP


Od czasu naszego powstania próbujemy jako, związek uświadomić wszystkim jak bardzo szkodliwa dla zdrowia jest praca zmianowa. Szukaliśmy i szukamy dalej rozwiązań, które mogłyby złagodzić skutki oddziaływania na zdrowie i samopoczucie pracowników zmianowych. Nie ma w hutnictwie systemu pracy, który pozwoliłby na wyeliminowanie pracy nocnej, jednocześnie zapewniając ciągłość produkcji i obsługi urządzeń. Najbardziej dotkliwe w systemie 4-OBP są nocne zmiany. Będziemy przekonywać pracowników i pracodawcę do "odwrócenia" harmonogramu rocznego pracy w ruchu ciągłym tak, aby po nocnej i przed podjęciem nocnej zmiany zapewnić jak najwięcej czasu wolnego na regenerację sił witalnych, co odbije się w naszym przekonaniu na zdrowiu pracownika i jakości wykonywanej przez niego pracy.

Jak każda zmiana i ta na pewno wzbudzi wiele dyskusji, zachęcamy do niej poprzez bezpośredni kontakt z naszym biurem jak i poprzez naszą stronę internetową?
Czytaj dalej...


29.10.2013r. - włączenie WTK Zdzieszowice do KOLPREM


W załączniku znajduje się pismo do ZZ HUTNIK w sprawie włączenia Wydziału Transportu Kolejowego AMP o/ Zdzieszowice do Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych Kolprem sp.z.o.o.

załącznik - kliknij tutaj
Starsze wiadomości...