Ostatnie wiadomości
20.02.2015 r. - Obrady Zarządu ZZ HUTNIK20 lutego obradował Zarząd ZZ HUTNIK. Głównymi tematami spotkania były:


- Omówienie przez członków Zarządu ZZ HUTNIK bieżącej sytuacji w Zakładach, Oddziałach i Spółkach AMP S.A.
- Przedstawienie stanu negocjacji w sprawie Załącznika nr 6 ("chorobowe") i Załącznika nr 7("premia")
- Podjęcie uchwały w sprawie powołania Delegatów na WZD ZZ HUTNIK w spółce TAMEH Polska Sp.zo.o.
- Bieżące informacje z Komisji Socjalnej AMP S.A.
- Relacja z posiedzenia Wyborczego Zarządu Województwa Śląskiego Forum Związków Zawodowych

Obrady Zarządu ZZ HUTNIK zdominowały tematy płacowe: oburzenie załogi związane z wysokością tzw " nagrody" za brak absencji chorobowej oraz brak pozytywnej reakcji Zarządu AMP S.A. na propozycję Związków Zawodowych w kwestii wzrostu płac w 2015r.10.02.2015r. - Zmiana na stanowisku Dyrektora GeneralnegoBiuro Komunikacji AMP poinformowało o zmianie (z dniem 1 kwietnia) na stanowisku Dyrektora Generalnego ArcelorMittal Poland.

Dotychczas zajmowane stanowisko przez Manfreda Van Vlierberghe obejmie Geert Verbeeck.06.02.2015r - Podwyżki płac6 lutego pracodawca przesłał Związkom Zawodowym stanowisko w zakresie wzrostu płac w roku 2015r. treść dokumentu - kliknij tutajNagroda za brak absencji chorobowejNagroda indywidualna dla pracowników AMP, którzy w 2014r. mieli zerową absencję chorobową zostanie wypłacona wraz z wynagrodzeniem za miesiąc styczeń 2015 w wysokości 114,37 zł/osobę (brutto). Obdarowanym serdecznie gratulujemy.27.01.2015r. - spotkanie Zespołu Roboczego d/s płacowychW dniu 27 stycznia 2014 roku odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Roboczego. Strona Pracodawcy poinformowała, że średnie miesięczne wynagrodzenie w ArcelorMittal Poland S.A. wzrosło w 2014 roku o 4,6%, w stosunku do roku 2013, przy inflacji w przedziale 0,2-0,3%. Na wzrost wynagrodzeń roku ubiegłego miały wpływ takie elementy płacowe jak: wypłata comiesięcznego dodatku układowego w kwocie 150 złotych, Karta Hutnika, Nagrody Jubileuszowe i zapewne nadgodziny.

cały tekst - kliknij tutaj23.01.2015 r. - Obrady zarządu ZZ HUTNIK23 stycznia obradował Zarząd ZZ HUTNIK, najważniejszymi punktami obrad były:


-Podjecie uchwały w sprawie wskazania w TAMEH POLSKA Sp. z o.o. osoby pełniącej obowiązki Przewodniczącego w tym podmiocie aż do czasu przeprowadzenia wyborów (grupowi, delegaci na WZD, Zarząd Związku Spółce).
-Zmiany w Załączniku Nr 2 w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A., głosowanie w sprawie podpisania Protokołu Dodatkowego Nr 2 do ZUZP dla Pracowników AMP S.A.
-Dyskusja w sprawie nowej treści Załącznika Nr 6 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A., uzgodnienia i rozbieżności na dzień 23.01. 2015 roku.
-Dyskusja w sprawie zaprzestania stosowania dotychczasowych "Zasad uruchamiania i przyznawania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A." obowiązujących od 2008 roku, wprowadzenie nowego Załącznika Nr 7 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. tj. "Zasady uruchamiania i przyznawania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego dla Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.", uzgodnienia i rozbieżności na dzień 23.01.2015 roku.
-Relacja Członków Zarządu z działalności za okres ostatniego miesiąca.
-Informacje bieżące ZFŚS, BHP, SIP.
-Plan wycieczek BP PARTNER

20.01.2015r. - Spotkanie z Inspektorami Państwowej Inspekcji PracyW dniu 20 stycznia 2015 roku odbyło się spotkanie Inspektorów PIP Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach ze związkami zawodowymi działającymi w AMP S.A.

Na spotkaniu zostały omówione wyniki kontroli prowadzonej w Spółce na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku.

relacja ze spotkania - kliknij tutaj


Profil ZZ HUTNIK na FacebookuZapraszamy do polubienia strony ZZ HUTNIK na Facebooku:


09.12.2014r. - Wybory Zakładowego SIP9 grudnia podczas wyborów Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy (Dąbrowa Górnicza), członek ZZ HUTNIK - Jarosław Potęga (wydziałowy SIP Zakładu Stalownia) został wybrany jednym z 4 zastępców Zakładowego SIP na kadencję 2015 - 2018 serdecznie gratulujemy.


09.12.2014r. - Wspólne Stanowisko Strony Związkowej w sprawie wzrostu płac w 2015r.W załączniku zamieszczamy wspólny dokument Strony Związkowej dotyczący wzrostu płac w roku 2015 oraz Zasad Uruchamiania i przyznawania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego dla pracowników AMP S.A.

treść dokumentu - kliknij tutaj


26.11.2014r - Podpisanie Regulaminu ZFŚS na 2015r.26 listopada został podpisany Regulamin ZFŚS na 2015r.dla pracowników AMP S.A.Treść Regulaminu - kliknij tutaj

28.11.2014r. - Posiedzenie Zarządu ZZ HUTNIK28 Listopada zebrał się Zarząd ZZ HUTNIK, głównymi tematami spotkania były:

- TAMEH Sp. zo.o., informacja o podmiocie, przejście pracowników TAURON Ciepło Sp. z o.o. (dawniej EC Nowa Sp. z o.o.) do tego podmiotu gospodarczego - wystąpienie przedstawicieli załogi TAMEH-u

- Wykupienie W-12 przez pracodawcę - wystąpienie i wyjaśnienie przedstawiciela Dialogu Społecznego - p. Cezarego Kozińskiego.

- Omówienie propozycji Związków Zawodowych dotyczącej podwyżki wynagrodzeń dla pracowników AMP S.A. na 2015rok.

- Regulamin zasad uruchamiania i przyznawania Funduszu Premiowego i Dodatkowego Funduszu Motywacyjnego dla pracowników AMP S.A.

- Regulamin ZFŚS na 2015rok dla pracowników AMP S.A.

- Wybory SIP w AMP S.A. - podsumowanie, opinie, komentarze.

SYLWESTER 2014/2015Zapraszamy do zapoznania się z programem Sylwestra 2014/2015:
> KLIKNIJ TUTAJ


Kandydaci ZZ HUTNIK w wyborach Społecznego Inspektora Pracy


Poniżej prezentujemy kolejne sylwetki kandydatów ZZ HUTNIK na Społecznych Inspektorów Pracy z Zakładu Walcownia Duża i Zakładu Walcownia Średnia.


PIOTR DYLEWSKI MIROSŁAW MAGIER

6.11.2014r. - Autoryzowany tekst Cezarego Kozińskiego dotyczący propozycji "wykupu" tzw "S"

Podczas ostatniego posiedzenia Zespołu Roboczego w dniu 6.11.2014 roku w toku prowadzonej wymiany zdań w temacie propozycji wykupu W12 (dawniej tzw. S) Strona Związkowa zwróciła uwagę Pracodawcy, że załoga ArcelorMittal S.A. wszelkie informacje o podejmowanych przez niego działaniach pozyskuje z prasy związkowej lub bezpośrednio w biurach związków. Pracownik czytając wydawnictwa związkowe może dojść do przekonania, że oto związki zawodowe chcą sprzedać Pracodawcy W12 (dawniej tzw.S). W wyniku dalszej dyskusji obecny na spotkaniu Pan Cezary Koziński z Biura Dialogu Społecznego zobowiązał się, że napisze parę słów w temacie propozycji wykupienia przez Pracodawcę W12 (dawniej tzw. S) i wyjaśni kto chce wykupić i w jakim celu. Umieszczony w załączniku artykuł Pana Cezarego Kozińskiego jest materiałem autoryzowanym.
Zgodnie z sugestiami Pracodawcy zawartymi w artykule zapraszamy zainteresowanych tematem do biura ZZ HUTNIK (ale w swoim imieniu), a Pracodawcy proponujemy zapraszać Pracowników również do siebie - będzie sprawniej.

załącznik - kliknij tutaj

02.11.2014r. - "kalendarzyk czterobrygadówki" na 2015r.

W załączniku zamieszczamy harmonogram czasu pracy dla pracowników 4 BOP na 2015r.

Grafik - kliknij tutaj


28.10.2014r. - Wystąpienie organizacji Związkowych w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2015r.

28 października siedem organizacji związkowych wystosowało pismo do Dyrektora Generalnego AMP S.A.
Manfreda Van Vlierberghe w sprawie rozpoczęcia negocjacji płacowych dotyczących wzrostu płac pracowników AMP.

Treść pisma - kliknij tutaj


28.10.2014r. - Z prac Zespołu Roboczego d/s wynagrodzeń

W załączniku zamieszczamy obszerną relację z prac Zespołu Roboczego d/s wynagrodzeń.
ZAŁĄCZNIK - KLIKNIJ TUTAJ27.10.2014r. - premia za październik 2014r.

Premia za miesiąc październik 2014r. wynosi 8,4%.Kandydaci ZZ HUTNIK w wyborach Społecznej Inspekcji Pracy 20 Listopada 2014r.


Poniżej prezentujemy sylwetki naszych kandydatów na SIP z obszaru Zakładu Stalownia i Zakładu Wielkopiecowego.


JAROSŁAW POTĘGA RAFAŁ STRZĘPKA DARIUSZ ZASADA

24.10.2014r. - Posiedzenie Zarządu ZZ HUTNIK

24 października zebrał się Zarząd ZZ HUTNIK na comiesięczne obrady, głównymi tematami spotkania były:


- Omówienie Paktu na rzecz rozwoju AMP S.A.
- Informacja o przejściu pracowników TAURON Ciepło do nowego podmiotu gospodarczego - TAMECH sp. z o.o.
- Relacja członków Zarządu z ich działalności za okres ostatniego miesiąca, pytania i dyskusja.
- Regulamin ZFŚS na 2015 rok - stan negocjacji.
- Wybory SIP w AMP S.A.
- Relacja z prac Zespołu Roboczego d/s płac - premia, wzrost płac.
- Sprawy różne23.10.2014r. - Uruchomienie dodatkowego świadczenia z ZFŚS

Główna Komisja Świadczeń Socjalnych AMP S.A. postanowiła uruchomić z okazji Bożego Narodzenia 2014r.dodatkowe świadczenie pieniężne(ze środków ZFŚS).

Pismo-kliknij tutaj
Wniosek-kliknij tutaj


27.09.2014r. - Bełchatów - V miejsce w Turnieju Piłkarskim

27 września drużyna ZZ HUTNIK zajęła V miejsce w organizowanym w Bełchatowie turnieju piłkarskim z okazji XXV-lecia Porozumienia Związków Zawodowych o puchar Przewodniczącego PZZ KADRA.

DYPLOM - kliknij tutaj


ZZ HUTNIK w Tour de Pologne

W tegorocznym Tour de Pologne Amatorów po raz trzeci uczestniczył Marian Skałbania nasz członek z AMP o/ Świętochłowice. Marian jest długoletnim pracownikiem hut Batory i Florian(obecnie AMP), w chwili obecnej jest Głównym Specjalistą w biurze Zarządzania Zamówieniami Wyrobów Płaskich. W młodości uprawiał kolarstwo w klubie Ruch Chorzów.

W załącznikach krótki felieton (kliknij tutaj) i zdjęcia z wyścigu.


Oferta dla członków ZZ HUTNIK i ich rodzin

Ogólnopolska Szkoła Językowa British School proponuje dla członków ZZ HUTNIK i ich rodzin 10% rabat na kursy językowe na wszystkich poziomach zaawansowania. Informacje w biurze Związku.

VOUCHER - KLIKNIJ TUTAJ

26.09.2014r. - Obrady Zarządu ZZ Hutnik

26 września na pierwszym powakacyjnym spotkaniu zebrał się Zarząd ZZ Hutnik, głównymi tematami obrad były:

- Omówienie przez przedstawicieli lokalnych organizacji bieżącej sytuacji socjalnej, BHP i produkcyjnej w Oddziałach i Zakładach AMP
- Przedstawienie i omówienie utworzonego przez pracodawcę i podpisanego przez organizacje związkowe "Paktu na rzecz rozwoju AMP S.A." Załącznik - kliknij tutaj.
- Przedstawienie i dyskusja nad mocno "odchudzonym" projektem pracodawcy Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na 2015r.
- Wybory SIP na kadencję 2015-2019r. (regulamin, propozycje, dyskusja).Zaproszenie na Zawody Wędkarskie - Sosnowiec - 05.07.2014r.

Po raz kolejny zapraszamy na Zawody Wędkarskie w wędkarstwie spławikowym
o puchar ZZ HUTNIK o/Sosnowiec.

program i regulamin zawodów - kliknij tutaj.

15.06.2014r. - Galeria z "Nocy Zamkowych Igraszek"

Serdecznie zapraszamy do Galerii, gdzie znajdują się zdjęcia z "Nocy Zamkowych Igraszek", która odbyła się w Zamku Biskupim w Siewierzu 06.06.2014 roku.
Aby przejść bezpośrednio do galerii - kliknij tutaj.

02.06.2014r. - Informacja dotycząca pracy w nadgodzinach.W związku z zapytaniami Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. dotyczących szeroko rozumianej pracy w tzw. godzinach nadliczbowych, informujemy, że:

Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna tylko w razie:
1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii, - bez zgody pracownika, (ZUZP)
2) szczególnych potrzeb pracodawcy, przy czym zatrudnienie pracownika w dniu, który według rozkładu czasu pracy jest dla niego dniem wolnym od pracy, może nastąpić - w razie szczególnych potrzeb pracodawcy - za zgodą pracownika.(ZUZP)
Natomiast w Regulaminie Pracy zapisano, że "liczba godzin nadliczbowych przepracowanych przez pracownika w związku z okolicznościami wynikającymi ze szczególnych potrzeb pracodawcy nie może przekraczać 300 godzin w roku kalendarzowym. O formie rekompensaty w związku z przepracowaniem godzin nadliczbowych (zapłata/udzielenie czasu wolnego) decyduje pracownik w momencie przyjmowania pisemnego zlecenia pracy w godzinach nadliczbowych".
W rozdziale PORZĄDEK W PRACY tegoż regulaminu można wyczytać że, "Pracownik może przebywać na terenie zakładu pracy poza godzinami pracy lub w dniu wolnym od pracy wyłącznie po uzyskaniu zgody bezpośredniego przełożonego lub na jego polecenie".

Reasumując, pracodawca (przełożony zlecający pracę w godzinach nadliczbowych) ma bezwzględny obowiązek pisemnego zlecenia pracy w godzinach nadliczbowych przed przystąpieniem pracownika do pracy.

UWAGA!!!

Dysponujemy jeszcze kilkoma wolnymi miejscami na 52 Centralny Rajd Hutników, zainteresowanych prosimy o kontakt z organizatorami:

Dąbrowa Górnicza - Marek Wróbel
Sosnowiec - Jacek Szpicki


30.05.2014r.- Obrady Zarządu ZZ HUTNIK


30 maja obradował Zarząd ZZ HUTNIK, głównymi punktami obrad były:

- Relacje Członków Zarządu z ich działalności za okres ostatniego miesiąca
- ZFŚS - bieżące informacje o wykorzystaniu środków, zmiany we wnioskach
- Obchody 20-lecia Związku - informacje, szczegóły i dyskusja
- Relacja z prac Zespołu ds. "ujednolicenia ZUZP AMP S.A. i ZK Zdzieszowice
- Naliczanie wynagrodzeń w AMP S.A. w odniesieniu do błędów w wyliczeniu wynagrodzeń naszych członków

28.05.2014r. - Przyznanie pożyczek na cele mieszkaniowe z ZFŚS

Śląsko - Dąbrowska Terenowa Komisja Świadczeń Socjalnych przyznała pożyczki na cele mieszkaniowe. Zainteresowanym podajemy terminy w których będą podpisywane umowy w BP "Partner".

Terminy podpisywania umów w Dąbrowie Górniczej:
- od 04 czerwca do 18 czerwca cały obszar DP (PBA, PSD, PED, PPD)
- od 16 czerwca do 30 czerwca
cały obszar DD (DZD, DBA, DWG, DWS, DWW) oraz pozostałe komórki organizacyjne z Dąbrowy Górniczej, Zdzieszowic i Centrali,

1) od 04 czerwca do 18 lipca - cały obszar z Sosnowca, Świętochłowic i Chorzowa.
2) Ostateczna data zawarcia umowy o pożyczkę to 31 lipca 2014 r.
3) Wypłaty pożyczki (przelew na konto bankowe) dokonuje BP "Partner" sukcesywnie - do 30 dni od daty podpisania umowy.
4) Nie zawarcie umowy o pożyczkę w terminie do 31 lipca 2014 r. jest traktowane jako rezygnacja z przyznanej pożyczki i wniosek zostaje anulowany.12.05.2014r. - Westernowe Miasteczko Twinpigs

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, ZZ HUTNIK zakupił bilety do Westernowego Miasteczka Twinpigs w Żorach.
Bilety do nabycia w biurze ZZ HUTNIK w cenie 20 zł/sztukę (po dofinansowaniu), ważność biletów do 31 października 2014r.
Oficjalna strona miasteczka - www.twinpigs.zory.pl
11.05.2014r. - emerytury pomostowe.

W załączniku zamieszczamy prezentację dotyczącą warunków i zasad obowiązujących w zakresie udzielania emerytur pomostowych.

Materiał został sporządzony przez sosnowiecki oddział ZUS.
Kliknij tutaj

04.05.2014r. - "Dni otwarte" w AMP

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości zwiedzenia huty z okazji dni otwartych w ArcelorMittal Poland S.A. informujemy, że wszelkie informacje znajdą Państwo na stronie http://www.narodzinystali.pl/, wchodząc na stronę ArcelorMittal Poland S.A. w zakładce "aktualności".

04.05.2014r. - Dzień Świętego Floriana - patrona Hutników


Z okazji zbliżającego się Dnia Hutnika redakcja i zarząd ZZ HUTNIK składa najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, bezpiecznej pracy i wytrwałości w tym niezwykle ciężkim i ważnym zawodzie.

W związku z tym świętem chcemy gorąco zaprosić hutników i ich rodziny na zamówioną przez ZZ HUTNIK mszę świętą, która odbędzie się w dn. 04.05.2014r. o godz. 12.30, w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Floriana w Sosnowcu-Zagórzu.
25.04.2014r. - III Sprawozdawcze, Walne Zebranie Delegatów ZZ HUTNIK


25 kwietnia w sali konferencyjnej Sosnowieckiego Oddziału AMP, odbyło się III Sprawozdawcze, Walne Zebranie Delegatów ZZ HUTNIK.

Na zaproszenie delegatów III WZD przybyli:
- Monika Roznerska - dyr. personalna AMP
- Marek Gacka - v-ce przewodniczący Porozumienia Związków Zawodowych
- Cezary Koziński - przedstawiciel HR
- Grzegorz Suchecki - przedstawiciel kierownictwa AMP o/Sosnowiec

Ważnym punktem WZD była prezentacja nowego sztandaru ZZ HUTNIK i symboliczne wbicie "gwoździ" w drzewiec sztandaru ufundowanych przez organizacje Oddziałowe, Zakładowe oraz indywidualnych donatorów.
Główne tematy III WZD to:
- sprawy płacowe - nieprawidłowości w podziale premii dla poszczególnych zakładów AMP, dyskusja na temat ostatnich"podwyżek"płac, wysokość ( a raczej "małość") płac pracowników leasingowanych i nowo przyjętych do AMP
- "luka pokoleniowa" w zatrudnieniu w Oddziałach i Zakładach AMP po odejściach na emerytury w latach 2014-2018
- przedstawienie ostatnich, niezwykle ważnych wydarzeń w górnictwie (Marek Gacka)
- wystąpienie C.Kozińskiego w sprawie "wykupu" przez pracodawcę stałych składników płacowych.
prezentacja z obrad WZD - kliknij tutaj
galeria z obrad WZD - kliknij tutaj
22.04.2014r. - Poświęcenie sztandaru ZZ HUTNIK


22 kwietnia o godz. 18.00, w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Antoniego w Dąbrowie Górniczej Gołonogu podczas mszy świętej został poświęcony nowy sztandar ZZ HUTNIK.
Serdecznie dziękujemy członkom i sympatykom naszego związku za uczestnictwo w tak ważnej dla ZZ HUTNIK uroczystości.
Szczególne podziękowania dla pocztu w osobach: Roman Widawski, Dariusz Drabik i Jarosław Pleszek za godne prezentowanie sztandaru.
Część zdjęć w galerii dzięki uprzejmości parafialnego fotografa p. Jerzego Mickiewicza - dziękujemy

Galeria - kliknij tutaj

52 CENTRALNY RAJD HUTNIKÓW - GŁUCHOŁAZY 2014Informacji udzielają:
Jacek Szpicki ZZ HUTNIK O/Sosnowiec - tel. 32-736 16 72 wew. 1672.
Marek Wróbel ZZ HUTNIK O/Dąbrowa Górnicza - tel. 32-776 6862.

14.04.2014r. - Uzgodnienie w sprawie wzrostu płac w roku 2014.


treść uzgodnienia- kliknij tutaj


27.03.2014r. - Manifestacja Hutnicza


GALERIA - kliknij tutaj

23.03.2014r. - Mini cukierki, breloczki i oszczędności na załodze z okazji 10-lecia obecności koncernu w Polsce

5 marca 2014 roku minęło 10 lat obecności koncernu Pana Mittala w Polsce. Z okazji jubileuszu pracownicy AMP zostali uhonorowani "paciorkami"(mini cukierki) i okolicznościowymi blaszkami zwanymi breloczkami, (w późniejszym terminie będą przydzielone jeszcze 3 tablety).

SZCZODROŚĆ NASZEGO WŁAŚCICIELA NIE ZNA GRANIC!


Pracownicy koncernu na tę okoliczność harując jak przysłowiowe woły podarowali Pracodawcy rekordową produkcję spieku, surówki, stali, półwyrobów i całej palety wyrobów gotowych.
W geście podziękowania za ofiarność Załogi Pracodawca proponuje zamrożenie lub "daleko idącą modyfikację" niektórych składników płacowych, wręcz rewolucyjną zmianę systemu rozliczania czasu pracy dla Pracowników 4 BOP i brak podwyżek płac. A wszystko to ma się odbywać na zasadzie przekładania pieniędzy "z lewej do prawej kieszeni". Wychodzi na to, że w wyniku owego przekładania z kieszeni do kieszeni "w portfelu" Pracodawcy jeszcze coś pozostanie. Doceniając szczodrość Pracodawcy Załoga przyjdzie zadeklarować jeszcze większą produkcję (być może koledzy w GENT mają inne zadania) w dniu 27 marca 2014 roku o godz. 14.00 przed budynkiem Dyrekcyjnym w Dąbrowie Górniczej.

Dokładnie 100 lat temu Henry Ford ogłosił swoje cztery zasady zarządzania zasobami ludzkimi.
Pierwsza brzmi: nie traktować swoich pracowników jak siły roboczej, lecz jak - partnerów.
Druga: tak opłacać pracowników, by nie przeżywali trosk materialnych;.. bo jak monter przy taśmie myśli, za co kupi dziecku buty, to nie wyprodukuje dobrego samochodu. Dlatego Ford podniósł pracownikom dniówki do 5$ (sto lat temu było to ponad dwa razy więcej od ówczesnej średniej).
Trzecia zasada: jeśli Twoja firma ma zysk, to podziel się nim z pracownikami, bo oni są współtwórcami sukcesu.
Czwarta: pytaj szeregowych pracowników, co można zmienić w firmie na lepsze; dzięki pomysłowości "szarych ludzi" fabryka Forda pracowała coraz wydajniej, a jednocześnie praca w niej była coraz mniej uciążliwa
Zaprzeczając "prawdom" ekonomistów Ford odniósł spektakularny sukces.

Reasumując;

Wszystkiego Najlepszego dla Nas wszystkich z okazji tego jubileuszu... Zdrowia, Szczęścia, wytrwałości..., obniżenia płac i tak do następnego ... lecia.

20.03.2014r. - Uchwała Prezydium ZZ HUTNIK dotycząca przeprowadzenia manifestacji.

03.03.2014r. - Wystąpienie do Szefa Biura Kadr, Wynagrodzeń i Świadczeń.

W dn. 3 marca Zarząd ZZ HUTNIK wystąpił do Szefa Biura Kadr, Wynagrodzeń i Świadczeń p. Macieja Oszuścika w sprawie uregulowania należnych świadczeń dla pracowników przejętych w roku 2013 i latach wcześniejszych przez ArcelorMittal Poland S.A z firm świadczących usługi pracownicze na rzecz AMP S.A. ( Manpower, ZEN ).

treść pisma - kliknij tutaj

22.04.2014r. - Poświęcenie Sztandaru ZZ HUTNIK

W dn 22.04.2014r. o godz. 18.00 w Dąbrowie Górniczej Gołonogu w kościele parafialnym p.w. św. Antoniego podczas mszy świętej zostanie poświęcony sztandar ZZ HUTNIK, serdecznie zapraszamy członków i sympatyków naszego związku.

28.02.2014r. - Posiedzenie Zarządu ZZ HUTNIK

W dn. 28 lutego obradował Zarząd ZZ HUTNIK. Głównymi tematami spotkania były:
- Relacje członków Zarządów oddziałowych i wydziałowych z ich działalności w ostatnim miesiącu
- Kontrola PIP w AMP S.A. - UDW, UDW 12 i ich planowanie jako ewentualne zalecenie PIP - pytania, dyskusja
- "Wykupienie" W 12 (tzw "S") przez pracodawcę. Zarys propozycji strony pracodawcy, propozycja strony związkowej z ostatniego posiedzenienia Zespołu Roboczego, wyliczenia.
- Sprawy socjalne.

26.02.2014r. - przedłużenie czasu trwania kontroli PIPWięcej informacji - kliknij tutaj

14.02.2014 - Powrót do "starego" sposobu rozliczania czasu pracy 4BOP12.02.2014r. - DOTYCZY WYPŁATY WYNAGRODZEŃ ZA MIESIĄC STYCZEŃ 2014 ROKU

Informujemy Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. zatrudnionych w 4BOP, że zaniżone wynagrodzenia za miesiąc styczeń 2014 roku wynikają tylko i wyłącznie ze zmiany metodologii ich naliczania wprowadzonej jednostronnie przez Pracodawcę z dniem 1 stycznia 2014 roku. Nadmienić należy w tym miejscu, że w dniu 30 grudnia 2013 roku ZZ HUTNIK, NSZZ Solidarność z Dąbrowy Górniczej i MZZP AMP w Dąbrowie Górniczej wystosowały do Dyrektora Generalnego AMP S.A. Manfreda Van Vlierberghe pismo w sprawie odstąpienia Pracodawcy od zamiaru wprowadzenia zmian wykorzystywania dodatkowych dni wolnych za prace w systemie zmianowym, oraz rozliczenia czasu pracy pracowników zmianowych. Pełna treść wystąpienia jak i odpowiedź na wystąpienie była dostępna w styczniowych wydaniach prasy związkowej.

Informujemy, że Związki Zawodowe działające w ArcelorMittal Poland S.A. nie dokonały żadnych uzgodnień z Pracodawcą w temacie zmiany zasad wynagrodzenia dla Pracowników 4BOP, (tak niesie wieść gminna zasłyszana na terenie huty). Plotki o zakulisowych działaniach związków zawodowych są wyssane z palca i jak czas zapewne pokaże, mają czemuś niecnemu "służyć".

Wszystkie źródła prawa zakładowego, a dotyczące zasad wynagradzania, nie zostały zmienione w stosunku do zapisów z roku 2013, gdyż nie były prowadzone rozmowy/negocjacje w tym zakresie.

Informujemy Pracowników, że na wspólny wniosek (z dnia 15 stycznia tego roku) Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza i ZZ HUTNIK w dniu 10 lutego rozpoczęła się kontrola PIP Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Zasadnym wydaje się przypomnieć, że już w połowie stycznia tego roku obie organizacje związkowe w swoich wydawnictwach związkowych jak i na swoich stronach www. szeroko informowały załogę o przyczynach wystąpienia do Państwowej Inspekcji Prac y Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

Również tego samego dnia (10 lutego) doszło do spotkania Inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy z zainteresowanymi przedstawicielami związków zawodowych na którym poruszana była sprawa nieprawidłowości przy naliczaniu wynagrodzeń dla Pracowników 4BOP i bhp.

Proszę odwiedzać Naszą stronę www.zzhutnik.pl by na bieżąco być w powyższych tematach.

Pragniemy również poinformować, że w roku 2015 zamierzamy odejść od "papierowego" wydawania INFORMATORA. Tak więc jedynym źródłem informacji będzie strona www.zzhutnik.pl , telefon lub wizyta w biurze związku.

31.01.2014r. - Obrady Zarządu ZZ Hutnik


31 stycznia obradował Zarząd ZZ Hutnik. Dominującymi tematami spotkania były działania ZZ HUTNIK w sprawie poprawności naliczania wynagrodzeń i rozliczania czasu pracy pracowników zatrudnionych w 4BOP oraz oczekiwania załogi w zakresie wzrostu wynagrodzeń w roku 2014.

Punkt widzenia Pracodawcy w tematach płacowych przedstawili zaproszeni goście z Biura Dialogu Społecznego HR: Pan Andrzej Węglarz i Pan Cezary Koziński. Pan Andrzej Węglarz i Cezary Koziński stwierdzili, że w niedalekiej przyszłości czekają nas negocjacje nowego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w związku z planowanym połączeniem AMP S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej i Zakładów Koksowniczych w Zdzieszowicach. Panowie stwierdzili, że w związku z powyższymi zamierzeniami Pracodawcy wydaje się logicznym, że należy się "zmierzyć" z tematem dodatkowego dnia wolnego płatnego za zatrudnienie w 4BOP tzw. "S". Z informacji przekazanych przez nich wynikało, że w ZK Zdzieszowice pracownicy nie maja prawa do tzw. "S" gdyż została ona wykupiona przez pracodawcę przed laty. Ponoć korzystnie dla Pracowników. Z ich wypowiedzi można było wnioskować, że w ramach prac na ujednoliconym ZUZP złożą taką propozycją Pracownikom ArcelorMittal Poland S.A.

Natomiast namawianie zebranych Członków Zarządu ZZ HUTNIK do innego spojrzenia na Kartę Hutnika celem rozpoczęcia dyskusji na temat włączenia tego składnika do płacy wywołało oburzenie sali i dyskusji w tym temacie nie kontynuowano.

Kolejnymi punktami obrad były sprawy socjalno-bytowe oraz omówienie stanu przygotowań do uroczystości rocznicowych naszego związku planowanych na 6 czerwca tego roku.

Po zakończeniu posiedzenia Zarządu ZZ Hutnik udaliśmy się do kościoła Św. Antoniego w Dąbrowie Górniczej - Gołonogu, gdzie uczestniczyliśmy w ostatnim pożegnaniu naszego przyjaciela - Andrzeja Muziki - pracownika Zakładu Transportu Kolejowego i długoletniego członka Zarządu MZZPRC - Andrzeju, na zawsze zostaniesz w Naszej Pamięci.28.01.2014r. - Zmiana stanowiska strony związkowej w sprawie wzrostu wynagrodzenia dla pracowników ArcelorMittal Poland S.A.

W związku z informacją uzyskaną od pracodawcy, a dotyczącą średniej płacy za rok 2013 w ArcelorMittal Poland S.A. podczas posiedzenia Zespołu Roboczego, strona związkowa zmieniła poprzednie stanowisko w sprawie oczekiwanego przez nią wzrostu wynagrodzeń w 2014 roku. Oczekiwana kwota 300 złotych miesięcznie dla każdego pracownika została podwyższona o 200 złotych do kwoty 500 złotych. Pozostałe oczekiwania z pierwotnego pisma bez zmian.

Strona społeczna uzasadniła zmianę poprzedniego stanowiska bezspornym faktem, że oto w świetle uzyskanych informacji ponad 70% załogi ArcelorMittal Poland S.A. zarabia poniżej średniej w Spółce tj około 5230 złotych. Tyle do uzasadnienia zmiany stanowiska.

Ponadto z uzyskanych informacji wynika również, że średnia miesięczna płaca zasadnicza wyliczona dla prawie 5600 Pracowników zatrudnionych w 4BOP spadła rok do roku o 36 złotych i wynosiła na koniec 2013 roku 2531 złotych. Z tego też powodu zmianowy dodatek kwotowy do każdej godziny pracy w tym systemie w roku 2014 pozostanie na poziomie z roku 2013.

Znamiennie wygląda również porównanie średniej płacy brutto wyliczonej dla wszystkich Pracowników zatrudnionych w 4BOP do średniej płacy w Spółce wynoszącej około 5230 złotych.

Jeżeli założymy, że statystyczny Pracownik 4BOP posiada średnią miesięczną płacę zasadniczą 2531 zł to za normę czasu tj. 168 godzin średnio miesięcznie przysługuje mu dodatek kwotowy za pracę w 4BOP 795 złotych , za pełną Kartę Hutnika (26%) przysługuje mu 658 złotych miesięcznie i premia miesięczna 150 złotych. Razem średnio na miesiąc daje to kwotę 4134 złotych bez nagrody jubileuszowej w wymiarze 1/60 do każdego miesiąca. Jeżeli chce zarobić więcej to musi pracować w czasie ponadnormatywnym lub nadgodzinach. Wynika z tego, że średnia miesięczna płaca brutto wyliczona dla około 5600 Pracowników zatrudnionych w 4BOP jest niższa o około 1000 złotych od średniej miesięcznej płacy w Spółce. Zapewne dla pracowników na stanowiskach robotniczych świadczących pracę w systemie jednozmianowym powyższe porównanie będzie jeszcze bardziej zaskakujące, a różnica większa.21.01.2014r. - Połączenie ze Związkiem Zawodowym "Kadra" Polskie Huty Stali S.A.

W dniu 21 stycznia 2014 roku Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał stosownego wpisu i tym samym połączenie ZZ HUTNIK i Związku Zawodowego "KADRA" Polskie Huty Stali w Dąbrowie Górniczej stało się faktem.
Witamy Koleżanki i Kolegów.

20.01.2014r. - plan imprez rekreacyjno-sportowych na 2014r.

W załączniku zamieszczamy listę potrzeb w zakresie imprez rekreacyjno sportowych organizowanych przez zakładowe organizacje związkowe do zrealizowania w 2014 r. z częściowym dofinansowaniem ze środków ZFŚS (par 14 pkt 1 ppkt d).

Z planowanych imprez mogą korzystać członkowie ZZ Hutnik niezależnie od lokalizacji.

Kalendarz imprez - kliknij tutaj

16.01.2014r. - Doniesienie do Państwowej Inspekcji Pracy

Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza i HUTNIK - Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Poland S.A., w związku z pismem do Dyrektora Generalnego Manfreda Van Vlierberghe z dnia 30 grudnia i odpowiedzią z dnia 9 stycznia 2014 roku (treść tych pism jest zamieszczona i dostępna poniżej) wystąpili we wspólnym piśmie do Państwowej Inspekcji Pracy w Katowicach o przeprowadzenie kontroli poprawności naliczania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.
Poinformowano w nim, że Pracodawca nieprawidłowo nalicza wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych dla Pracowników zatrudnionych w zmianowej organizacji pracy (w ZUZP zwanej również czterobrygadową organizacją czasu pracy), o których to mowa jest w Załączniku Nr. 2 do ZUZP.
Metodologia naliczania wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych jest dość dziwna i niezrozumiała, bo oto z zastosowanej przez Pracodawcę metodologii można wywodzić, że Pracownicy zatrudnieni wg umowy o pracę w 4BOP na czas pracy w godzinach nadliczbowych są zatrudniani na innych warunkach, tak jakby posiadali zawartą dodatkową umowę o pracę w systemie jednozmianowym!
Poinformowano również Państwową Inspekcję Pracy, że Pracodawca nieprawidłowo rozlicza czas pracy Pracowników zatrudnionych w systemie zmianowym (w ZUZP zwanym również czterobrygadową organizacją pracy) dla których okres rozliczeniowy wynosi 3 miesiące.
Zainteresowani pracownicy zatrudnieni w 4BOP mogą zapoznać się z pełną treścią pisma skierowanego do PIP w Biurze ZZ HUTNIK, Budynek DAMM 4, pokój 17, w godzinach 7-15 w dni robocze. Kserokopie wystąpienia do PIP nie będą wydawane!!!

14.01.2014r. - Stanowisko Związków Zawodowych w sprawie wzrostu wynagrodzeń w 2014r.

W czasie ostatniego posiedzenia Administracyjno - Związkowego Zespołu Roboczego d.s. ZUZP Strona Związkowa wypracowała stanowisko w sprawie wzrostu miesięcznych wynagrodzeń za pracę pracowników AMP S.A. i Spółek Zależnych w 2014r.

treść stanowiska - kliknij tutaj

09.01.2014r. - Odpowiedź Dyrektora Personalnego na pismo ZZ z dn.30.12.2013r.

W załączniku publikujemy odpowiedź na pismo ZZ Hutnik w sprawie zmian wykorzystywania dodatkowych dni wolnych za pracę w systemie zmianowym oraz rozliczenia czasu pracy pracowników zmianowych.

treść pisma - kliknij tutaj

30.12.2013r. - Pismo do Dyrektora Generalnego AMP S.A.

ZZ Hutnik wraz z NSZZ Solidarność i MZZP AMP wystosowały do Dyrektora Generalnego AMP S.A. Manfreda Van Vlierberghe pismo w sprawie: zmian wykorzystywania dodatkowych dni wolnych za prace w systemie zmianowym, oraz rozliczenia czasu pracy pracowników zmianowych.

pełna treść pisma - kliknij tutaj

Powołanie zespołu roboczego d.s. BHP

Decyzją Związków Zawodowych, SIP, i pracodawcy w AMP S.A ukonstytuował się Zespół roboczy ds. BHP. Związki zawodowe i Społeczna Inspekcja Pracy uznały, iż istnieje luka pomiędzy Terenowymi Komisjami BHP a Komisją Główną. Pogląd ten podziela również pracodawca, dlatego uznano wspólnie za zasadne powołanie Zespołu, które będzie niejako łącznikiem pomiędzy w/w Komisjami.

W skład jego wchodzą: Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy AMP - Zenon Grzelka, zastępca ZSIP - Andrzej Grabski, Szef BHP - Filip Kuźniak, NSZZ "Solidarność" - Mirosław Nowak, MZZP AM Dąbrowa Górnicza - Eugeniusz Dziubiński, ZZ HUTNIK - Kazimierz Gwóźdź.

Zadaniem Zespołu jest pomoc w realizacji zadań podjętych w Komisjach Terenowych i innych inicjatyw mających związek z bezpieczeństwem pracy. Problem, jaki pojawi się na Zespole nie będzie rozwiązywany za biurkiem, ale w wizji lokalnej. Rozmowa bezpośrednia z zainteresowanym lub grupą zgłaszającą pozwoli na rozpoznanie tematu i wspólne działanie w celu jego załatwienia. Zespół rokuje nadzieje na rozwiązywanie najtrudniejszych spraw, które niejednokrotnie od wielu lat czekają na załatwienie - mówi szef bhp i zarazem szef Zespołu Filip Kuźniak. Zespół ma się spotykać co 2 tygodnie i ustalać tryb załatwiania spraw.

22.11.2013r. - Obrady Zarządu ZZ HUTNIK


Obrady w poszczególnych oddziałach AMP S.A gdzie działa ZZ Hutnik stały się już tradycją. Członkowie Zarządu zapoznali się ze specyfiką produkcji i warunkami socjalnymi załogi bezpośrednio na hali walcowni Walcówki Jakościowej. o produkcji bieżącej, remontach i planach na rok 2014 nie tylko w Oddziale sosnowieckim w krótkim wystąpieniu opowiedział Dyrektor Sosnowieckiego Oddziału p. Janusz Kantor.

Następnie członkowie Zarządu mieli możliwość bezpośredniej rozmowy z zespołem HR pod kierownictwem Dyrektor Personalnej Pani Moniki Roznerskiej, oto krótkie streszczenie wystąpienia pani Dyrektor:

Musimy wyeliminować stałe elementy podwyższania kosztów pracy. Nie będzie też wzrostu zatrudnienia, a każdy proces wydzielania będzie szczegółowo analizowany. W roku 2014 będziemy preferować mniej zarabiających i pracować nad dochodzeniem w wynagrodzeniach dla nich do poziomu w danym zespole - grupie. Dotyczy to pracowników przejętych do AMP (ok. 300 osób w 2013r) i nie tylko. Zdecydowanie poprawiła się jakość obsługi finansowej pracowników AMP, zdarzają się jeszcze błędy systemowe, ale jest to niewielki odsetek. Spółka istnieje tylko dzięki stałemu obniżaniu kosztów. W centrum naszego działania jest praca nad uzupełnieniem luki pokoleniowej. Jest oferta dla szkół kształcących przyszłe kadry hutników - stwierdza Pani Dyrektor.

P. A. Węglarz w uzupełnieniu dodał: Od 26 listopada cyklicznie, co wtorek pracował będzie Zespół roboczy. Cel: ujednolicenie dodatków w związku z przejęciem ZKZ. Znane są nam różnice, trudno jednak przewidzieć efekt końcowy. Pamiętajmy, że w firmie istnieje premia uznaniowa, którą można regulować wynagrodzenia.

P.C. Koziński odniósł się do dyskusji n/t odwrócenia systemu czterobrygadowego stwierdzając iż jest w tym temacie potrzeb szerszej konsultacji z zainteresowanymi.

Członkowie Zarządu ripostowali wypowiedź Pani Dyrektor podając przykłady z codziennego działania zakładu. Mówili o brakach kadrowych, marnych wynagrodzeń, stosunkach międzyludzkich i bezpieczeństwie pracy.

W posumowaniu dyskusji Przewodniczący Marek Nanuś powiedział: Nie wyobrażam sobie roku 2014 bez podwyżek płac. Wystąpimy na piśmie jako organizacje związkowe (5) do pracodawcy w tym temacie. Jako partnerzy społeczni będziemy żądać rozpoczęcia negocjacji płacowych w zakresie wzrostu miesięcznych wynagrodzeń.


20.11.2013r. - Pismo organizacji związkowych w sprawie podwyżek w 2014r.


20 listopada zostało przesłane do Dyrektora Generalnego AMP Manfreda Van Vlierberghe pismo podpisane przez Przewodniczących Organizacji Związkowych AMP (TOP 5), w sprawie negocjacji podwyżek wynagrodzeń w roku 2014.

treść pisma - kliknij tutaj15.11.2013r. - harmonogram czasu pracy na 2014r.


W załączniku zamieszczamy harmonogram pracy dla 4 BOP na 2014rok.


załącznik - kliknij tutaj


14.11.2013r. - Skutki pracy nocnej zmianowej - "odwrócenie" harmonogramu 4 BOP


Od czasu naszego powstania próbujemy jako, związek uświadomić wszystkim jak bardzo szkodliwa dla zdrowia jest praca zmianowa. Szukaliśmy i szukamy dalej rozwiązań, które mogłyby złagodzić skutki oddziaływania na zdrowie i samopoczucie pracowników zmianowych. Nie ma w hutnictwie systemu pracy, który pozwoliłby na wyeliminowanie pracy nocnej, jednocześnie zapewniając ciągłość produkcji i obsługi urządzeń. Najbardziej dotkliwe w systemie 4-OBP są nocne zmiany. Będziemy przekonywać pracowników i pracodawcę do "odwrócenia" harmonogramu rocznego pracy w ruchu ciągłym tak, aby po nocnej i przed podjęciem nocnej zmiany zapewnić jak najwięcej czasu wolnego na regenerację sił witalnych, co odbije się w naszym przekonaniu na zdrowiu pracownika i jakości wykonywanej przez niego pracy.

Jak każda zmiana i ta na pewno wzbudzi wiele dyskusji, zachęcamy do niej poprzez bezpośredni kontakt z naszym biurem jak i poprzez naszą stronę internetową?
Czytaj dalej...


29.10.2013r. - włączenie WTK Zdzieszowice do KOLPREM


W załączniku znajduje się pismo do ZZ HUTNIK w sprawie włączenia Wydziału Transportu Kolejowego AMP o/ Zdzieszowice do Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych Kolprem sp.z.o.o.

załącznik - kliknij tutaj
Starsze wiadomości...